Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βριτής-Νικ, αος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Σταυμίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974)Αρ. φύλλου 6880-12.351
0,50 ε
Τρέχε το έργο της μελέτης
για τη δημιουργία
Εκκλησιαστικού Μου σείου
της Ιεράς
Μητροπόλεως Δράμας
Έδωσε τέλος
στη ζωή του
χθες Αστυνομικός
στη Δράμα
Στο ένα τέταρτο
του πληθυσμού
οι εμβολιασμοί
στο Νομό Δράμας
Η Δράμα 86' πήρε
το εισιτήριο για
τους τελικούς
του πρωτα θλήματος
σελ. Τη
Συνάντηση περιφερειάρχη ΑΜΘ με υπουργό Ανάπτυξης
Δηλσεις του προέδρου Ιδιοκτητν Φροντιστηρίων Δράμας κ. Γαζάνη στον n.T
Μέτιος: Απόλυτη ικανοποίηση
για τη λύση στο θέμα
της ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ
Θετικό το κλίμα στη Δράμα
από το άνοιγμα των φροντιστηρίων
για τους μαθητές της Γ' Λυκείου
ΠΟTΟ μεσημέρι
της Τρίτης 11
Γ. Γαζάνης: Κίνδυνος να μείνουν μέχρι και 23.000 μαθητές εκτός ΑΕΙ από
τους 75.000 υποψηφίους
έχουμε
εξελίξεις στο θέμα της
ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ Διαχειρστική Έργων Στήριξης
μικρν και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων , Οικονο
μική-Συμβουλευτική).
Όπως ήδη δημοσιεύσαμε στο χθεσνό μας
πρωτοσέλιδο , στα προ
βλήματα που ταλανίζουν
την εταρεία ΔΕΣΜ-ΟΣ
ΑΜΘ που διαχειρίζεται
τα κονδύλια ΕΣΠΑ για
την ανταγωνιστικότητα στις επιχερήσεις μένες με τις λέξεις, χωρίς να γνωρίζουμε
και της μη επιστρεπτέ ας ενίσχυσης , τη πeoισσότερα πράγματα . Που σημαίνε
λύση έδωσε τελικά ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Μόλιστα, το μεσημέρι της Τρίτης σχε - ης AMΘ και μαζί και ο περφepειάρχης
τικό δελτίο Τύπου εκδόθηκε από το
Υπουργείο Ανάπτυξης όπου πραγματο - χωριστές συναντήσεις
ποήθηκε συνάντηση με τους προέδρους
των Επιμελητηρίων της ΑΜΘ και τον πρό
εδρο του ΕΦΕΠΑΕ. Ένα ίδιο δελτίο λύση που έδωσε ο υπουργός κ . Γεωργιά
τυπαυ , εκδόθηκε λίγη ρα αργότερα δη . και ότι όλο αυτό έγινε με κοινή συ από τα Επιμελητήρα ΑΜΘ, εν λήγη ρα νoiεση- τελικά όλων . Αναφέροντα
αργότερα , δελτίο Τπου εξέδωσε και ο
περφερειάρχης ΑΜe κ Μέτιος ο
οποίος ανα φέρεται στο θέμα και μαθα νουμε ότι την ίδια ημέρα και τις ίδες θηκε την Τρίτη 11 Μaΐοu , με τον
ρες, βρισκόταν και αυτός σε συνάντη ση Περιφερεάρχη Ανατολικής Μακεδονίας
με τον υπουργό Ανάπτυξης κ . ΓεωpΤου Θανόση Πολυμένη
ΔΗ από την περασμένη Δευτέρα
10 Mαΐου, άνοιξαν και λειτουρνuν για δια ζσης μαθήματα, τα
φροντιστήρα για τους μαθητές της Γ
Λυκείου , με στάχο τις Πανελλήνες εξ τάσεις
Όπως είναι γνωστό , ήδη οι μαθητές
όλων των βαθμίδων βρίσκονται στα
διακά εδ και έ4 μήνες σε μα δαδεα:
σία διαδικτυακν μα θημάτων με τα
σχολεία τους, αλλά και με τα φροντιστήριά τους.
Τα προβλήματα που έχουν
δημουργηθεί όλο αυτό τον
καιρό είναι πολλά , παp ' όλα
αυτά, φαίνεται ότι αρκετοί μαθητές είχαν την ευκαρία να εκμεταλλευτούν όλο αυτό το
χρονικό διάστημα της καραντί
νας , για ακόμα περισσότερο
διάβασμα . Και αυτό , επeδή δεν
έχαναν χρόνο στις μετακνήγιάδη. Οι πληροφορέες δυστυχς μετρη
ότι , την ίδια ρα στο Υπουργiο βρισκόν
τουσαν α πρόεδροι πέντε Επιμελητηρίων
αλλά και την ευκαιρία της μεκωμέ νης ύλης, ότως π.χ. στα μαθηματικά
όπου η ύλη μεθηκε στα τρία τέταρτης της κανονκής , οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα
πολλά θε τικά για τα παιδιά της Γ
Λυκείου Και αυτό φάνηκε και πέρυσιπου πήγαν πάρα πολύ καλά και
θα πάνε πάρα πολύ καλά και φέτος
Είμαστε πολύ σίγουρα γ' αυτό .
κ. Μέτιος , και προφανς έγναν δύο ξε
Στο δελτίο Τύπου του περιφερειάρχη
ΑΜΘ κ. Μέτου γίνεται αναφορά στη
λοστόν τα παρακάτω :
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων , κ . Αδωνις Γεωργιά δης συναντήσεις τους αλλά και σε διάφορες άλλες δραστηρτητες .
Για όλη αυτή την κατάσταση,
για το τι επικρατεί σήμερα
αλλά και για το πς αισθάνονται τα παιδιά σήμερα , μλάει στον -Πρωινό Τύπο, ο πρόΕυκαιρία για διάβοσμα
κριε Γαζάνη , θεωρείτε όη ο μαθητές είχαν περισΣυλλόγου διοκτητν Φροντιστηρίων σότερο χρόνο για διάβασμα όλη αυmή ην περίοδο της
1 opος του
Δράμας , κ . Πάννης Γαζάνης. Ο κ . Γαζάνης επισημαίνει καραντίνας Πατί παρόμο ες καταστάσεις ακούσαμε
Eίάλλων. όη ταπαδιά είχαν μια καλή ευκαιρία γα καιμετν p αβοιν ην εικαι ρία γιαπe
και Θράκης, κ . Χρήστο Μέτιο.
' καραντνα .
Υπάρχουν μαθητές π
διάβασμα , εν τονίζει ιδιαίτερα ότι με το φετινό σύ στηματων εξετάσεων , αναμένεται να μείνουν εκτός Πα - ρισσότερο χρόνο να διαβάσουν. Γιατί , ένα από τα ζητού
νεπιστημίων τρες φορές περισσότεροι μαθητές απ' ότι μενα των μαθητν της Γ Λυκείου , είναι ο χρόνος , υπό
το 2020.
Πολύ καλή δουλειά . .
Ερωτμενος για το πς πήγε το πρτο άνοιγμα με τα
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
κανονοές συνθήκες . Με μα τσάντα στην πλάτη τα παι διά, από τοσχολείο στο φροντιστήριο, μπορεί να έχουν
και αθλητεές δραστηριότητας να θέλουν κα δσουν για
Πάτκας-Μασμανίδης
δια ζσης μαθήματα στα φροντιστήρα , ο κ Γαζάνης , Στρατιωτικές Σχολές , οπότε καταλαβαίνει κανείς όι ο
εμφανίζεται γεικά αισιόδοξος και ότι τα πράγματα θα χρόνος είναι ένα ζπούμενο . Αυτό και φέτος , αλλά και
πάνε καλά για τους μαθητές της Δρά μας.
Όπως επσημαίνει μάλιστα , "όσον αφορά για
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
πέρσι, είναι κάτι που λεπουργεί υπέρ τους.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
τους μαθητές της Γ Λυκείου, έχει γνει πάρα
παλύ καλή δουλειά διαδ
κτυακά
βέβαια ότι το δια ζσης
μάθημα δεν συγκρίνεται
- αλλά δείξαμε και πeρυσι αλλά και φέτος με
την καραντίνα , τα αντανακλαστικά μας όλοι ου
καθηγητές των φροντ στηρίων και έτσι τα παιδιά μας δεν έχουν μείνει
καθόλου , μα καθόλου
πίσω . Ίσα-ίσα μάλιστα,
για πολλούς μαθητές ,
αυτοί που βλέπουν και
αντιλαμβάνονται την ευκαιρία-εννο τον περισσότερο χρόνο που
έχουν να διαβάσουν μην
πηγαίνοντας σχολείο
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
δεν συζητάμε
ΑΕΡΙOΝΘΡΑΚΗΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός anόγευμα Τετάρτης
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 351 94-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & . Δραγούμη γωνία , Δράμα
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Ωράριο
Κοθημερνς: 1000 1300 και 18 00 2000 ( εκτός Τετόρης)
Σοββατοκύριακα κλοστά
Η Εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
εγγνάτα υψηλού επαγγελματισμού εγκαταστάσεις
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
( Παραλαβή παράδοση κατ' oίκον
φυσικού αιρίου με έγκυρη παρακολούθηση όλης της
δαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!!
Επικοινωνήστε μαζί μας...
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ . ΛΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Κύκνος
Εφί5pων Αξωματικν 124, Δράμα, Τ.Κ. 66100
ΠΡΩΝΟΣ
3es 043791 / 2521 104562
ΠΑΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα