Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 13.05.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7603
29 χρόνια
Χρειάζονται περισσότερες ΑΠΕ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
τόνισε ο διευθυντής της τράπεζας, Christopher Hurst
Γ. Κεφαλογιάννης
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος
Τρα δαμτικομοτικά
αη σχεδιάζει η κυβέρνηση
ΠΙΚΟ ΚΕΥ
<Η θέση της Ελλάδας ος 1ogstics gateway ενα στρατη ικής σημασίας εδ και χρόνια,
δήλωσε ο Γάννης Κεφαλογάννης σε οποθέτησή του στο Φόρουμ τον Δελφν. Σημείοσε ότι <ο ρόλος της Ελλάδας ως πόλης Της Ευρπης είναι όλο και Πο σαφής και ανέρε
ρετο Παράδειγμα του λιμανιού του Περαιά. Ο κ. Κεφαλογιάννης παρουσίασε το σχεδιο της
κυβέρνησης για η δημουργα Τριν ολοκληρωμένων διαμετακομστικν κέντρων στην
Ελλάδα, ξεκινντας από την είσχυση του Θράσου και τη δημιουρία ειός Οριάσιου 2 ,
DEIPHE
στε από τα πλοία στον Πειρ
aιd , τα gμπορεύματα α
πηγαίνουν στο Θριάσο με τρέο
και εκεί να γίνεται διαλογή και
να φορτνονται σε κέντρα γι
την Ευρπη . Η κυβέρνηση,
ανέφερε, ενσχύε Τς υποδομές
Που θα δσουν τη δυνατότητα
στη χρα μας να γίνα διεθνής
Παίκτης, αλλά, όπως εξήγησε
Πρόθεση της διοίκησης των Μύλων χθεσινό κλείσιμο των 2,60 ευρ στο ΧA)
Λούλη είναι να προτείνει στην επικείμενη
τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τάξεως του 2,3%.
της (1 Ιουνίου 2021) τη διανομή μερίσμα-Το συνολικό Ποσό του μερίσματος
τος ύψους 0,06 ευρ ανά μετοχή που θα ανέρχεται σε 1,027 εκατ, ευρ και υπερκαταβληθεί στις 10 Ιουνίου, έναντι βαίνει το ύψος των περυσινν καθαρν
αντίστοιχου Ποσού 0,07 ευρ πέρυσι .
Το Ποσό αυτό αντιστοιχεί (με βάση το
σε μια μικτή μερισματική απόδοση της
κερδν του εισηγμένου Ομίλου (716 χιλ.
ευρ).
ΤΟν συντίξων
η μεσει ης
( Αρε- ορίζεται
(η Παράγραφο 3.2
Οι Ενδιαφερό- της
μενοι έχουν Το
κλησης, μέχρι
την 1η Ιουλίου
2021 και έως Τις
με την υποβολή συγκεκριμένα 17:00 (Ελληνική
για ρα, GMT + 2 ).
Σχετικά με την μαριάς
τσού)
υποβολή <Πρόσκληση>), της
Πρόσ- δικαίωμα
Εκδήλωσης το Ταμείο Αξιο- κλησης σχετικά απευθύνουν
Ενδιαφέροντος nοiησης Ιδιωτι
για την παρ-κής Περιουσίας Εκδήλωσης αιτήματα
παροχή
στις 14 Ιουλίου διευκρινίσεων,
2021 και έως τις σύμφωνα με τα
17:00 (Ελληνική ειδικότερα
οριζόμενα στην
Παράγραφο 6.4
EurobanΚ
Δημοσίου Ενδιαφέροντος την
αχρηση
δικαιματος ανα κοιννει την
χρήσης , λειτο-απόφασή
υργίας και εκμετάλλευσης της την Ημερομηνία ρα, GMT +2).
μαρίνας Καλα- Υποβολής που
Εντάσσεται
στον δείκτη
παρατείνει
MSCI Standard
Created by Universal Document Converter