Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

17oC, 15:00

22oC, 21:00

16oC - Υγρασία 47%-100% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:28 - Δύση ηλίου: 20:45

€0.80

Ï Óáëéìðïýñãïò êáé ôï êõêëïöïñéáêü ôçò ðüëçò

Οι προτάσεις της Ιόνιας Ομοσπονδίας Εμπορίου για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, αποδίδονται στη γενικότερη επίκαιρη τάση να διορθώσουμε πράγματα. Η
επανεκκίνηση της οικονομίας δηλ. να μην γίνει από ‘κει που την αφήσαμε αλλά να πλουτίσει με τις σκέψεις που όλοι μας κάναμε
στο μεταξύ. Τα κακά νέα αφορούν στην έλλειψη των μηχανισμών εφαρμογής των ωραίων προτάσεων... Πάντως, το κυκλοφοριακό
πρόβλημα στην παλιά πόλη προσιδιάζει του γόρδιου δεσμού. Η λύση δεν πρέπει να αναζητηθεί σε ‘κείνα τα συμφέροντα, που έχουν
επιβάλλει τη δική τους οπτική στην οικονομική διαχείριση σε σχέση με τους επισκέπτες της είτε από την κρουαζιέρα είτε όχι. 3»

Πέμπτη 13 Μαΐου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5352

ΑΙΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ•ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Áíïßãïõìå êáé óáò ðåñéìÝíïõìå!

ÅðåéäÞ êÜíïõìå
ðåñéóóüôåñá ôåóô
êáé åìâüëéá
ΑΘΗΝΑ. Καταργούνται από
την Παρασκευή (14/5) τα sms
για τις μετακινήσεις των πολιτών αλλά και οι απαγορεύσεις
για τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις για την ηπειρωτική
Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος.
ΣΕΛΙΔΑ

15 íÝá êñïýóìáôá
ôçí ÔåôÜñôç
óôçí ÊÝñêõñá,
59 óôá ÃéÜííåíá 6»

5»

Ο τουρισμός ανοίγει επίσημα στις 14 του μήνα, με πιστοποιητικό εμβολιασμού (θα βεβαιώνει ότι έχουν γίνει και οι 2 δόσεις) ή
μοριακό τεστ 72 ωρών. Το ακριβές σχέδιο θα ισχύσει για τον τουρισμό, θα το παρουσιάσει ο υπουργός Χάρης Θεοχάρης, την
Πέμπτη.

Ìå 10 éäéþôåò éáôñïýò èá óôåëå÷ùèåß
ôï mega åìâïëéáóôéêü êÝíôñï 4»
Óôçí Ãç ôïõ ÉóñáÞë,
óôçí Ãç ôçò Ðáëáéóôßíçò
Ο

ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 8»

Ç ðïëéïñêßá ôïõ 1716, ï ïâåëßóêïò êáé
ç Ýíùóç ôçò ÅðôáíÞóïõ H ΛΕΝΑ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ • ΣΕΛΙΔΑ 9»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα