Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4962 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΜΑΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Το εργασιακό νομοσχέδιο
• Ψηφιακή κάρτα εργασίας, διαλείμματα, τηλεργασία και άδειες
εργαζομένων
• Σημαντικές διατάξεις που αλλάζουν το τοπίο στην αγορά εργασίας περιλαμβάνει το νομοσχέδιο
για την προστασία της Εργασίας
που παρουσίασε σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής
Χατζηδάκης.
Óåë. 5

s

Παιδεία
Σχολεία: Τελευταία
μέρα για την προμήθεια των self
tests μαθητών και
καθηγητών

s

Óåë. 6

Eργα
Μεγάλες επενδύσεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣ
ύψους 10 εκ.€ στον
Δήμο Βόλου

s

Óåë. 15

Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr