Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τms Hnείρου- ρυτήs Eυθ. Τzάλλαs-Έτos 940- Αp. Φίλλου 25050-Πέμπτη 13 Μαΐου 2021-060 6
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Με ερωτηματικό
το ματς στη Λάρισα
Επαναλειτουργία με τρεις
Περιοδικές εκθέσεις
Ρεσιτάλ πιάνου με
την Αγγ. Παπανικολάου
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ θ
ΣΕΛΙΔΑ 9
Έλλειψη σχεδίου
και οράματος
Από το Ταμείο Ανάκαμψης θα προέλθουν κατά Πάσα πιθανότητα τα κονδύλια για την
ανάπλαση του Πάρκου Πυρσινέλλα , Που Προοριζόταν αρχικά για το Πράσινο Ταμείο
ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ελλειψη σκεδίου και οράματος για τα
μεγάλα αποδίδει στην nεριφερειακή
pχή η naράταξη Ορίζοντες Ηne
ορμή την ανακοίνωση
της αχετικά με την ένταξη του Τζα μιού Καλούτοι ανης και του Κόστρου
Κιόφας στο Σούλ στο Ταμείο Ανάκαμψης.
ΣΕΛΙΔΑ 3
Ευκαιρία
για νέο ξεκίνημα
Ος μια μονοδική ευκαιρία εnaνατοnoθέτnoης των neριφερειακν no ρατάξεων και των περιφερειακν
συμβούλων οντμετωπίζει n napo
ταξη Κοινό των Ηπειρωτν . τις
napaτήσεις του ηροέδρου και του
αντιηροέδρου του nεριφερειακού
ουμβουλίου .
Η συμβατότητα
με τους στόχους
και τους άξονες
του Ταμείου
Ανάκαμψης
αλλά κυρίως
η μελετητική
ωρμότητα,
δημιουργούν
Προοπτικές άμεσης
χρηματοδότησης ,
καθς και τα
υπουργεία αδιψούν
για έτοιμα έργ .
ΣΕΛΙΔΑ 3
Παροχή γνσης
και γης
Με στόχο την κατάρτιση νέων nou
θέλουν να οσχοληθούν με την καλ λλέργεια και εμπορία αρωματικν
φυτν και φορμακευτικν βοτάνων, ξεκινά και στον δήμο Ιωανντν το ηρόγραμμα του ΚΕΚ ΟΑΕΔ
nou έχαι εφαρμοστεί με επιτυχία και
σε άλλους δήμους
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΛΟΥΔΑΣ
Αναγέννηση
της Λίμνης : εφικτή
ή όνειρο θερινής
νυκτός
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GREEN PASS οι ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΗΝ ΠΕΔΥ
Τέλος στα SMS,
ανοίγουν οι διαπεριφερειακές
Στόχος
και η μετέπειτα
αξιοποίηση
ΣΕΛΙΔΑ 5
Τρίτη άποψη μετακινήσεις
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΡΑΚΗΣ
Το τέλος του Ιodkdown aνακοίνσαν ουσιοστικά χθες ο υnouργός Υείας Βασλης Κκίλιος και ο
υφυnouργός nopά τω Πρωθυ nouργ Ακης Σκέρτοος , καθς με την nεραιτέρω άρση των neριoριστικν μέτρων σε ιοχύ βρίακονται ελάχιστες αnαγορεύοεις
Anό την Παροσκευή 14 Μαίου τελανουν τα SM5 στο 13033, ενη αnαγoρευση κυκλοφορίας
θα ξεκινάει μσή ρα μετά τα μεσάνυχτα , αντί για τς 11 το βρά υ , και θα ολοκληρνεται στς 5
το ηρω. Από την ίδια μέρα ανοίγουν και οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις ωστόσο οι μεταινή.
σεις Προς τα νησιά της χρας μας (με εξαίρεση τη Λευκό α , τη Σαλαμίνο και την Εύβοια ) θα γίνο ται anοκλειστικά με τη χρήoη του Green Pass. Αυτό θα nepιλαμβάνει είτε nιστοnonτικό εμβαλι οομού, είτε PCR test 72 ωρν ή raρid test 24 ωρν ή self test 24 ωρν , είτε βεβαίoη νόσησης
Με Προοπτκή να λετουργήσε άμεσα ως μεγάλο εμβολιαστικό κένpο. αλλά και να αξonoθεί και μετά το τέλος
της nανδημίος , βγάζοντος αnό nάνω του μια και καλή τον
χαρακτηρισμό ακτίριο- φάντασμα , η περιφέρεια Ηnείρου
βρίοκεται σε συνεργαοία με τους υγειονομικούς φορεί
για το κτίριο του Περιφερεισκού Κέντρου Δημόσιας Υγείος
στην οδό Καληακίο .
Aιολικά Πάρκα
Enηρεάζουν την
κτηνοτροφία τελικά ;
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 4
Συνέντευξη
ΣΕΛΙΔΑ 5
T. ΣΒΑΙΕΡ
α0 αθλητισμός είναι
διαβατήριο ζωής
ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ζητά στήριξη της <μη αξολογημένης επιχειρηματικότητας
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα