Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Μαΐου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ .: 7361
Τιμή: 1.00
Κδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδο Διακηρύ ων Δημοηραστν)
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Αναδρομικά:
Κερδισμένοι
οι νέοι συνταξιούχοι
από το 2019
Φορολογικές
δηλσεIs 2021
- Ποιοι θα δουν μείωση φόρου φέτοs
Το τελευταίο δεκαή.
μερο του Μαΐου αναμένεται να ανοίξει η
πλατφόρμα του ΤΑXIS
προκειμένου να υποτηγορία που θα βγει βληθούν οι φορολογισουν το φόρο εισοδή.
ματος σε έως και 8 δοσεις, από Ιούλιο έως
και Φεβρουάριο. Αντί .
θετα, όσοι επλέξουν
να υποβάλουν τη δή λωση έως το τέλος Αυγούστου, θα πρέπει να
πληρσουν διπλή την
φορολογούμε- πρτη δόση . Δηλαδή,
θα πρέπει να καταβά.
λουν έως την 31η Αυγούστου , τη δόση του
Ιουλίου και του Αυγού .
στου και στη συνέχεια
να αποπληρνουν κα
Τα αναδρομικά των
συνταξιούχων . Η κα ωφελημένη.
Ο τρίτος κατά σειρά
επανακαθορισμός
των (παλαιν ) συντά.
ξεων θα αποτυπωθεί
κές δη λσεις του
2021, για τη χρήση του
2020, από περίπου 8,5
Η πλατφόρμα του
τις επόμενες ημέρες ΤΑXIS νια την υποβολή
χωρίς , ωστόσο, οι
εκατοντάδες χιλιάδες
των ασφαλισμένων
συνέχεια στην 11
των φορολογικν δη .
λσεων του 2021 θα
ανοιχτή
έως και τις 27 Αυγούστου και όπως και πέ ρυσι η αποπληρωμή
του φόρου θα γίνει με
τη δυνατότητα ες και
ή των εγκαταστάσεων
παραγωγής
ή των γραφείων τους
είτε υποχρεθηκαν να
περιορίσουν σε με
παραμείνει
από τα τεκμήρια θα
νονικά τις υπόλοιπες απαλλαγούν:
μηνιαίες δόσεις .
Τα τεκμήρια διαβίω
+Οσοι ασκούν ατομ
κές εμπορικές και βιτεχνικές επχειρήσεις ,
Από τις σημαντικότε - ατομικές επιχειρήσεις γάλο βαθμό τις επαγ παροχής υmρεσιν
και ελευθέρια επαγ γέλματα και κατά τη
διάρκεια του 2020 είτε
αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουρ.
Η Ελλάδα
στο top 3
τns Ε.Ε. στην
| οκτ δόσεων.
ρες αλλαγές στις φετι
Φορολογικές
δηλσεις είναι η απαλ .
απορρόφηση φορολογική τους δή . λαγή από τα τεκμήρια
λωση μέχρι το τέλος διαβίωσης για όσους
Ιουλίου , φέτος , όπως έχουν πληγεί από την
γελματικές
δραστηριότητες και
υπέστησαν σημαντική
μείωση τζίρου, εξαιτίας των μέτρων για
την αντιμετπιση του
συνέχεια στην 10
Οι φορολογούμενοι
που θα καταθέσουν τη
του ΕΣΠΑ
και πέρυσι θα πληρ- κρίση. Συγκεκριμένα γία των καταστημάτων
ΟΑΕΔ: Επτά
Στην 3η θέση , ως
προς το ποσοστό
απορρόφησης της συνολικής Ενωσιακής
Στήριξης για το συνολο των ταμείων , κατατάσσεται η Ελλάδα
ανάμεσα στα κράτημέλη, σύμφωνα , με τα
επίσημα στοιχεία της
ΕΕ και λαμβάνοντας
συνέχεια στην 2
Προγράμματα
για 37.100
θέσεις
εργασίαs
Σελίδα 9