Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠo το
να δυορεoτεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΙΕΙΟΔΟΞΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ.
ισιοδοξία nρο - εμpολιoσμό των nλiν χουν γίνe 58 261 εμβο .
καλεί η εκόνα 30 έως 45 ετν .
των εμβολια
Βάσει στοιχείων , μέχρι 19.550 είνα και με τς
Lioν στην θες είχον γίνει 120.500 δυο δόσεις
nειpo , καθς φαίνετα εμβολιοσμοί στην Hne
ότι η ανταπόκpιoη tων ρο με τη μία δοση , ενω 22.301 , οι 8.090 έχουν
noλτν είνoι μεγάλη
κα με υε δύο δόσεις 6 εμβολιαστεί και με tε
φτασον τς 40.000 .
δυο δόσεις.
νονται ότ το εμβ6nιο Στο Νομό Πpβεζας . .
sίvo, το μονοδικό onλo γwav 19 806 εμβοnσμοί
αnέvανtι στον Κορωνοί.
Στο Νομό Αρτος έουν
κληρωμένο.
στα η συμμετονή στον
Όσοι προσέφεραν στα Νοσοκομεία μας
Eε αυτή τη μέχη θα noλεμούν ό οην ήρυες αλά οην Eλνες
Τότσε ο Υπουργός Τείας Βασης Κικλιας
Eειρά nρωτοβουnv για την επoμενη n.
| μέρα μετό tηv nevδημία εξryεnε ο υ.
, μnντος
| στο οκονομικό Φόρουμ των Δελφν. οκ
σημείωσε όυ το ΕΣY οι nonitες και το υ.
Το πράσινο πιστοποιητικό εμβολιασμού
και άλλα σημαντικά θέματα
Συzητήθηκαν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη
με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ
Δεν χωούν
αναβολές.. .
Συνεδριάζει σήμερα tο Δημοτικό
Συμβούλιο Πρέβεζας με μοναδικό θέ.
βολιοσμού . η διακείpιση της & .
nόμενης μέρας της nανδημίας
ο, nτέντες των εμβολων , an .
ha και οι στενότερες σκέσεις σε
σειρά τομέων τέorκαν στο εn
κεντρο της συνάντησης του
npueunouργού Κυριάκου Μη .
τοοτάκη με τον npu0υnoupy
στο Μέγορο Μαξίμου.
μα ουζήτησης τα Κάστρα -Πρην