Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ποιοι ιδιοκτήες αΜνήτων δικαιούνται προκαταβολή αποζημίωσης για χαμένα ενοίκια
>>> ΤΕΛ.
0ικοΝΟΜΙΚΗ Μ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5972 Τετάρτη 12.05.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Παράταση
έως 31/5 για
αιτήσεις στο
πρόγραμμα
<Ζόρικος>
Intrlifc Ασφαιστική
>>> ελ .
>>> ελ
Δωρεά 1,5 τόνου τροφίμων
Interlife
Μάρτης με απλήρωτους
<ΓΕΦΥΡΑ 2>
Η κυβέρνηση παρατείνει
έως και τη Δευτέρα 31
Μαΐου 2021 την προθεσμία
υποβολής αιτήσεων στο πρό
γραμμα , που
παρέχει στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι
οποίες έχουν αποδεδειγμένα
πληγεί cπό τον οικονομικό
αντίκτυπο της πανδημίας του
κορωνοίού , δηλαδή έχουν
υποστεί μείωση χύκλου
εργασιν κατά τουλάχιστον
20% το 2020, συγκοτικά με
το 2019 , αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.
Χαμηλά ο Τήγης
για αίξηση
του κατότατου μσίού
Η στήριξη αφορά στην χρατκή επιδότηση τηις μηνιαίς|Υπουργείο Ανάπτυξης
δόσης
δανείων , σε ποσοστό έως
90% και για χρονικό δι
στημα 8 μηνν .
Το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερα θετική απήχηση, καθς
σύμφωνα με τα διαθέσιμα
στοιχεία της Ειδικής Γραμ
ματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου
Οικονομικν, μέσα σε ένα
μήνα-στό τις 5 Απριλίου,
ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας, μέχρι χθες,
9 Μαΐου
συνολικά 31.495 αιτήσεις,
σημεινει η αναχοίνωση . Εξ
αυτν , 17.920 είναι αιτή σεις
από πολύ μικρές επιχειρήσεις , 9.636 από ελεύθερους
επαγγελματίες ή απομικές
επιχειρήσεις, 3.325 από
μικρές επιχειρήσεις και 614
επιχειρηματικν
τον εκορενύταν ατομμκή αματα
Το Υπουργείο Ανάπτυξης Αναμένεται η διαγραφή
& Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου
& Προστασίας Καταναλω-παράνομη δραστηριότητα,
τή ανακοιννουν τη δια - καθς οι έλεγχοι σε ηλε γραφή , από την Εθνική τρονικά
Επιτροπή Τηλεπικοινω-συνεχίζονται εντατικά σε
νιν και Ταχυδρομείων όλη την επικράτεια.
(ΕETT) , με εντολή της
Δυπηρεσιακής Μονάδας
Ελέγχου
( ΔΙ.Μ.Ε.Α.) , κατ' εφαρμο
γή της παρ. 1ζ του άρθρου
10 του v.4712/2020 (A'
146) , ιστοσελίδας ηλεκτοονικού καταστήματος που
εμπορευόταν απομιμητικά
αρματα,
εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν
φυσική έδρα της
άλλων παράνομων
ιστοσελίδων με παρόμοια
Χαμηλές προσδοκίες χυριαρχούν στην αγορά σε σχέση με την πιθανό πα αναποοσαρμογής του καττατου μισθού , παρότι η ΓΣΕΕ , ανοίγοντας
τη διαδικασία που αναμένεται να ολογληρωθεί στο τέλος Ιουλίου , ξητεί
αύξηση 15,5%.
Συγκεκριμένα, η συνομοσπονδία, παρουσιάζοντας την πρότασή της, προτείνει αύξηση του καττατου μισθού στα προ μνημονιακά επίτεδα και
συγκενουμένα στα 751 ευρ εντός του 2021, ανοίγοντας τη διαδικασία
αναπροσαρμογής του, η οποία έχει αναβληθεί δύο φορές
καταστήματα
υποβλήθηκαν
Αγοράς
όγω της πανδημίας και αναμέ
νεται να ολοκληρωθεί έως το
τέλος Ιουλίου.
Αν και ο πήχης βρίσκεται χαμηλά , λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού και των συνεπειν
της σε όλους τους τομείς της
εγχριας οικονομίας , το υπουργείο Βογασίας αποφάσισε
να εκκινήσει την 4μηνη διαδικασία ,
μεσαίες
επιχειρήσεις.Παράλληλα,
επισημαίνεται ότι , από το
πρόγραμμα <ΓΕΦΥΡΑ 1> ,
έχουν
118.841 δάνεια τα οποία
οποία
ήδη επιδοτηθεί
75.370
αντιστοιχούν
δικαιούχους
επιχείοησης.
Created by Universal Document Converter