Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
52 νεκροί
732 διασωληνωμένοι
3197 νέα κρούσματα
131 νέα χρούσματα
στην περιφέρεια ΑMΘ
27 στην ΠΕ Αράμας
36 στην ΠΕ Καβάλας
3 στη Θο
15 στην ΠΕ Ξάνθης
9 στην ΠΕ Ροδόπης
ΚΑΘΗΜΕ.ΡΙΝ_H.
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
,Αδωνις Γεωργιάδης:
ΕΣΠΑ σε Ανατολική Μαχεύονία και θράκη"
Νέος φορέας στην περιφέρεια μας
Τα τη διαχείριση των ευροπαίκν προγραμμάτων
"Συντντηθήευμε με την διοίκηση του ΕΦΕΠΕ της Πtργτρειας Ανατολικής Μοκεδοντίας θράκης waς-θράκης και η μεταφορά. σ' αυτό όλων των
κω βρήκυμ όαση λέογ όπσε ο υπουργές Ανά-Χρστίδουλος Τογίδης, Αντνης Ιριβάνης, Μκος προγροφμάτων που μέο πρότοος σχτριζύταν η
πιξης Αδως Γευρράδης . τo στε w εξαογο- Αγγαλίδης, Στιος Μοφαίτης κα Μάρκος Δέμπας οστική εταιρεία ΔΕΣΜ-ΟΣ
λοτεί τως τα χρήατα από τα ειφωμακά προγηάμ- με τον Υπουγγό Ανάττυξης κo Αδων Εωφγάδη και
ματα στην εριφήρεια Αυατολικής Μακτδινύας και τον Πρόδρο του Ενδιήμετου. Φορία Επιχτιρησα- πo της τοπικής επιχτιρημστικέτητα5 αγού η αβοΘράκης και θα απορρογηθούν και θα βικινήσι κου Προγράμρατος ΤΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑ λόγντη των επειδυτικόν προτόσπων θα πραγματοάμεοα η εεταμίτισηή τους".
Η εξέλιθη αυτή διαοφαλίζει αλήρως τα αμφέραΕΠΙΧΕΙΡΙΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" (ΕΦΕΕ) z0 Mάτo πειείται από τον έο φορία ειτός της Περιgέρειάς
μας χαι δε θα γuθεί οιτε ένα ευp από τα τρέχοΤο αντεκεφανο της συνάντησης ήταν η επίλυση πα προγράμματα.
οριάδης, παρoυoία του ngoίδρoυ της Μονάδας των θεμάτων που ανέκυψαν ατό τη δυολειτουγγία
Οργάνωσης ναι Διοίκησης ΜΟΔ). Γιγρου Πατα-tης αστικής παρείας ΔΕΣΜ-ΟΣ στε να συνεχατεί wς προσπάθεες που κατήβαλαν για την αποκατά δημητρίου με τον πρύεδρο. ΠΠάτωνα Μαρλοφέκα η απρόσκοπτη διαχείριση των τυρωπαίκν προ- σταο) της λεττουγγίας στην αυτική εταιρεία ΔΕΣ.α ο ΔΣ του Ενδιάμεσου Φορέα Επχειφησαακν γρμμάτων στην Περιφέρεια Αντολικής Μοκτδσ- ΟΣ xα την προόστωη των ουμηερόντων των επιχει Προγραμμάρον Αντωγωνστικότημας μο Επχειρη- ίeς- eράκης,
Τα Επμαλητήρια της ΑΜΘ μετά από τις πολύμηρήσεων τηςσεριοχής μας ειχαριστούύν θιημά τον
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποασίστηκες Υπουρμό Ανάντιξης κα Αδον Γωρμάδη μα το ενη ήμοη δηιουργία παρορτήματος του Ειδιάμεσυν διογέρου που επίδειξε και την καθιρ στοκή συμβΑπό την πλευpμ του, ο ε. Μορλοφέσας τόνισε
"Dς διοίκηαη του ΕΦΕΠΑΕ προχωράμε. στην Φορέα Επιχιιρηπακού Προγράμματος "ΑNΤΑΓΟ- λή του στην εmλoη τοός σμοτικού ζητήματος για
άμεση ένερξη λειπουργίας παραρτήματος ατην Ανα.
τολική Μακεδονία και 6ράκη έτοι στε α διεχιρ. (ΕΦΗΠΛΕ) στην Περφέpεια Ανατολικής Μαxεδοστούμε το τρέρον ΕΣΠΑ προκειμένου to πρόβληρα
που υπάρχει με την ΔΣΜ-ΟΣ (Διαχειριστική Ερ
wον Στήριξης μικρν κι μιχρομεοιίον επιχρήα .
ων Οικονορική-Συγβουλευτική) Αναολικής ΜοκeΝΙΣΤΙΚΟΤΗΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗΜΑΤΙΚΟ ΤΗΤΑ " το μίλλον της επιχειρηματικότητας στην Ανατολική
ΟΙ ΥΠΕΡΑΣΣΟΙ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΛ
ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ
ΤΕΛΗ ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
Η ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗ
ΤΩΝ ΕΙΜΕΛΗΤΗΡ1ΩΝ
Συνάντηση στην Αθήνα,είχαν το μεσημέρι της
Τρίτης 115 α πέντε Πρότ δρος των Επιμελητηρίαν
Το ΖΑΧΑΡΟΠΛACTειο
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
ΕΥΧΕΤΑΙ
ΤΣΕΠΕΛΗ
ΣΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΜΑΖΑΝ ΜΠΑΙΡΑΜ
ΥΓΕΙΑ-ΓΑΛΗΝΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ -ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ-ΕΥΗΜΕΡΙΑ
tokatiallo.gr, τηλ:2541072513
ΣΕΛΙΔΑ 13|
ΞΑΝΘΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα