Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4961 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Λεφτά στον αθλητισμό
• Τα 43 επιχορηγούμενα λόγω
covid19 αθλητικά σωματεία της
Καρδίτσας από την Γ.Γ.Α.
• Καταβάλλονται από σήμερα
3.596.500 ευρώ σε 1.403 δικαιούχα ερασιτεχνικά σωματεία
του Μητρώου, στη β’ φάση οικονομικής ενίσχυσής τους για την
αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας
Óåë. 5

s

Κοινωνία
Δύο τροχόσπιτα για
τις ανάγκες σεισμόπληκτων οικογενειών
παρέδωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου
στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας

s

Óåë. 11

Κοινωνία
Έφυγε ο παλιός
Ιερέας του Νεοχωρίου Καρδίτσας π.
Θωμάς Λ. Τσιούνης

s

Óåë. 10

Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr