Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική .
Τρίτη
Μαΐου
Κάθηιμερινή οικονομική ειδική gημρίδο Διακηρύξευν -Δημοηρασιν
Έτος 240
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Αριθ. Φύλ.: 360
Τιμή : 1.00
ΓΣΕΕ:
Επαναφορά
του καττατου
μισθού
Παράταση
στην επισρεπτέα προκαταβολ ή 7
εντός του 2021
-νέα Προγράμματα για Παιδότοποus και γυμναστήρια
Συνεχίζεται η Επι
στρεπτέα Προκατα
βολή 7 σύμφωνα με
όσα δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ανά
θα αλλάξουν στις 15
του μήνα . Μπορεί το
click inside , η μετακί .
νηση μεταξύ νομν , η
επέκταση του ωραρίου. Για να μη χτί .
Την επαναφορά του πτυξης
καττατου μισθού
στον ιδιωτικό τομέα
στα 751 ευρ ( που
ήταν πριν τις μνημονιακές περικοπές ) για
φέτος, ζητά από την
κυβέρνηση η ΓΣΕΕ.
Η επαναφορά του
καττατου μισθού μας από τις 15 Μαΐου
στα 751 ευρ όπως
συνέχεια στην 11
ζουμε προσδοκίες θα
πρέπει να αναμένουμε
τις επίσημες ανακοι νσεις . Είναι μια ημερομηνία - κλειδί nou
θα ξεκλειδσει πολλά
πράγματαν.
Σχετικά με το πότε θα
επανέλθει η μουσική
στα μαγαζιά της εστία.
σης, ο ίδιος είπε ότι
ακαι στην πρτη επ νεκκίνηση η μουσική προς το Παρόν θα naήρθε σε
χρόνο. Τρα υπάρχει ο
περιορισμός του ωρα
ρίου. Με την επέκτασή
του , θα έρθει και η
μουσική . Έτσι ξεκινήσαμε και πέρυσι και σε
ένα εύλογο διάστημα
μπήκε και η μουσικήν.
Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης μιλντας
τηλεοπτική εκπομπή του Mega . Παρά λληλα
αναφλερθηκε στις αλ.
λαγές που θα δούμε
στην καθημερινότητά
"Το όριο με έξι άτομα
ανά τραπέ4 λειτουργεί
πολύ καλά. Θεωρ ότι
μων ανά τραπέζι.
Νέα προγράμματα για
πληττόμενες επιχειρή.
αλλά και στην οικονομική βοήθεια ποu θα
λάβουν οι επχειρήσεις
που συνεχίζουν να
πλήττονται από την
πανδημία/
Όπως είπε "Όλα είναι
στο τραπέζι. Αυτή την
εβδομάδα θα γίνουν οι
ανακοινσεις .
ισχύει για τους πολί τες, θα ισχύει και για
τους τουρίστες . Πολλά
Μλντας για τη οικο νομική βοήθεια nou θα
Στην Airbnb
ραμείνει αυτό . Με τις
οικογένειες υπάρχει η
δυνατότητα να βρί , λάβουν οι επιχειρήσεις
σκονται όλοι μαζί.
Αυτό θα συνεχίσει να
ισχύει για κάποιο διάστημα" , σημείωσε ο κ.
Παπαθανάσης αναφορικά με το όριο ατόδεύτερο
μόνο με
αριθμό μητρου
ακινήτου
που έχουν πληγεί και
συνεχίζουν να πλήττονται από την πανδημία.
υπουργός Ανάπτυξης
αναπληρωτής
συνέχεια στην 10
Μηδενικά
ενοίκια και
Μήνυμα στους Ελλη
νες ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων,
που είναι εγγεγραμμέ
νοι στην πλατφόρμα
της , απέστειλε η
Airbnb γνωστοποιντας τους ότι από την
1η Ιουνίου όσοι θέλουν να καταχωρί .
σουν το ακίνητό τους
υποχρεούνται να ανα .
φέρουν τον αριθμό
συνέχεια στην 2
τον Ιούνιο
για κλειστές
επιχειρήσεις
Σελίδα 9