Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΙΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Μαϊου
Αριθ.φύλλου 7746
Τιμή Φύλου 0.506
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
Πρόγραμμα Μεταπτυχιοκν
Σπουδν του Τμήμοτος
Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μοκεδονίας με τίτλο:
"Ελευθερία"
" Διοίκηση Ανθρπινου
Δυναμικού, Επικοινωνία
και Ηγεσίαν
Συνέχεια στην 7
δόσεις
ΤΜΗΜΑ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΕ.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & 505
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τι "ξεκλειδνει" και
|πότε οριστικό χρονο διάγραμμα εντός εβδομάδας
Παράταση
στην επιστρεπτέα
προκαταβολή 7
νέα προγράμματα
για παιδότοπους και
γυμναστήρια
Συνέχεια στην 10
67Κοινωνικός Τουρισμός 2021
+Ποιοι δικαιούνται δωρεάν διακοπές
Συνέχεια στην 16
Συνέχεια στην 11
Μπόνους για
εμβολιασμένους!
μελετά η κυβέρνηση
Εnίσημos Συνεργάτηs ΜEEA ΜΑΡΚΕΤ
Προτεραιότητα σε γυμναστήρα , συναυλίεs ,
Κονωνικές και άλλεs εκδηλσειs
Συνέχεια στην 8
Ανοίαμε
και σαs περιμένουμε,
Γ' Εθνική:
Τα αποτελέσματα
τns Κυριακήs 9/5,
σε 3ο και 5ο όμιλο
ΓΡΕΒΕΝΑ
43ης Οκτωβρίου 151
Εθνική
Συνέχεια στην 20