Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
|t Ιδρυτής - Νικάλαος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδιοκτήτρια - Εκδότρια Σταιρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12349
0,50ε
Δηλσεις του αντιδημάρχου Καθαριό τητας
. Κυριακίδης στον Λ.Τ.ο
Στην ΑΚΤΩΡ Το έργο επέκτοσης
και σύνδεσης δικτύου χαμηλής πίεσης
Ορκωμοσία
τραυματιοφορέα
κι ενός χειρου ργού
στο Νοσοκομείο Δράμας
Προσλήψεις
από ΕΛΣΤΑΤ και
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
στη Δράμα
Ξεκίνησε το πλύσιμο
των κάδων απορριμμάτων
Υπογράφηκε η σύμβαση που
θα φέρει το φυσικό α έριο
σε Ξάνθη και Δράμα
στο Δήμο Δράμας
Δηλσεις της αντιπροέδρου του Φαρμ ακευτικού Συλλόγου Δράμας
Πς κινήθηκε η πρτη μέρα στα σχολεία του Ν. Δράμας
Πς και πότε μπορείτε
να προμηθευτείτε τα sels test
από τα φαρμακεία της Δράμας
Ελάχιστα τα θετικά κρούσματα
στα Γυμνάσια-Λύκεια της Δράμας
Ιωαννίδου: Μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο αλλά
και μπερδεμένοι
Δηλσεις των προϊστα μένων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Δράμας και
του προέδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικν Πρωτοβάθμιας Δράμας
Του Θανόση Πολυμένη
ΕΕΝΚΑ καλά επίπεδα κ νήθηκε η πρτη μέρα χθες
4-Δευτέρα , στα σχολεία του
Ι Νομού Δράμας. Όπως είναι νω1 στό , ήδη από τη Δευτέρα 10
Ι Μαΐοu , άνοιξαν οι δύο πρτες
Ι βαθμδες της Εκπαίδε υσης , Νη1 πιαγωγεία , Δημοτικά , Γυμνάσια
και Λύκεια με τους μαθητές και
1 τους εκπαιδευτικούς να προσέρ
1 χονται στα σχολεία , χωρίς να
1 υπάρχουν προλήματα.
Αναλυτικότερα , θα πρέπει να
σημεωωθεί ότι στο Νομό Δρά μας τα συνολικά κρούσματα
δεν ξεπερνούσαν τα 30 σε εκΤου Θανάση Πολυμένη
Ε ΓΟΛΓΟΘΑ μοάζει να εξελίσσε -ται-τουλάχιστον
ις πρτες μέρες, - η
προμήθεα των self test
για μαθητές και εκπαιδευτικούς . Το κυρίως
πρόβλημα είναι ότι οι.
περισσότεροι δεν ενημερνονται σωστά για
το , τι ισχύει ακριβς ,
εν πηγανουν στα φαpμακεία και δημιουργούνται ουρές . Και αυτά
επειδή η ενημέρωση γί
νεται την τελευταία
στιγμή
Αναλυτικότερα , σε δηλσεις της στον "Πρωνό Τύπο , η αντιπρόε δρος του Φαρμακευτι - Η κα . ωoνδου
κού Συλλόγου Δράμος.
κα. Αγγελική ωaνίδου,
επσημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη ανταπό- εναι ότι, μέχρι και 12 Μαου, τα self tast
κριση από τον κόσμο- , όμως -οι περισσό - θα διατίθενται μόνο σε εκπαιδευτικούς
τεροι εναι μπερδεμένοι κι αυτό γιατί η και μαθητές 2 sof test ανά ΑΜΚΑ Από 13
ενημέρωση γίνεται την τελευταία έως και 19 τρέχοντος , seif test θα δίνον στιγμή .
Όπως επισημαίνει η ίδια , γι ' αυτό λους , εν κάθε Σάββατο η πλατφόρμα
υπάρχει μα ταλαπωρία για όλους, ειδικά κλείνει στις 5 το απόγευμα και ανοίγει
τις πρτες μέρες , και τρέχουν όλα πανι - ξανά τη Δευτέρα.
κόβλητα να πάρουν τα self test . Και noλ ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
λοί δεν γνρζαν ότι το Σαββατοκύριακο
ήταν κλειστή η πλατφόρμα , οπότε δημιουργήθηκαν ζηπήματα.
Όπως πάντως τονίζει ιδιαίτερα η κα .
ωανίδου , γενικς όλοι ζητάνε προφο
ρικές οδηγίες και από τους φαρμακοποι
ους, γ
μάδης , σημεωσε ότι τα σχολεία λεπούργη σαν κανονικά, δεν υπήρξαν προβλήματα κα
εντάσες και όλα κύλησαν ομαλά . Κάποιες
δυσκολίες υπήρξαν την Κυριακή στο να δη λωθούν τα τεστ γιατί δεν λειτουργούσε η
εφαρμογή λόγω υπερβολικού φόρτου,
αλλά οι γονείς έκαναν τις δηλσεις χερό
γραφες. Οπότε ούτε και εδ είχαμε ζητήματα .
μετρημένοι στα δάχτυλα είναι ο.
γονείς εκείνο nou αpνήθηκαν να
Η κάνουν salf test στα παιδιά τους
χωρίς όμως να δημουργηθούν εν
τάσεις με το θέμα αυτό.
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
. Αρχικά, όσον αφορά τη Δευτεροβάθμα Εκπαδευση , σύμφωνα με
Η της ποίσταμένης κας Βαμβούρη, υμνάσια και Λύκεια νειες, εγκυμοσύνες και άλλα , όμως αυτά είναι
ξεκνησαν κανονικά τη λεπουργία τους χωρίς να παρου - καθημερινά ζητήματα . Το πρόβλημά μας ήταν μήτως εί .
1 σιαστούν προβλήματα.
Τα θετικά κρούσματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς δεν υπήρξαν ητήματα
στα Γυμνάσια και Λύκεια του Ν . Δράμας χθες , ήταν λ - 3.000 θετικοί naνελλαδικά
γότερα από δέκα . Που σημαίνει βέβαα ότι θα προβούν
1 στη συνέχεια και σε μοριακά τεστ για πληρέστερη επβεβαίωση . Σύμφωνα με τα ίδια στοχεία , υπήρξαν λιγό - τικά δείγματα σε
1 τεροι από 5 αρνητές γονείς-μαθητές για να κάνουν το εργαζομένους στην εκπαίδευση roυ είχαν δηλωθεί στην
self test.
Πρωτοβάθμα Εκπαίδευση
Όσον αφορά την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Νηπια - και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 1,7 εκα
γωγεία και Δημοτικά σε όλο το Νομό Δράμας ξεκίησαν τομμύρια άτομα, εν μόνο ο μισός πληθυσμός έχει δηεπίσης τη λειτουργία τους και ήταν σε καλό επίτεδο , λωθεί
χωρίς προβλήματα . Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός , ότι μεγάλος
nΤ η προίσταμένη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αριθμός self4est με αρνητικό αποτέλεσμα , δεν δηλΔράμας κ . Χαραλαμπίδου, περίπου 10 εκπαιδευτικοί δή- θηκε στην πλατφόρμα αλλά μόνο με γραπτπή δήλωση .
λλωσαν , είτε στενή επαφή με κρούσμα επε θετικό απο - σως λόγω του προβλήματος που παρουσάστηκε στην
τέλεσμα και φυσικά δεν παρουσιάστηκαν στα σχολεία πλατφόρμα .
τους . Επίσης δέκα μαθητές δήλωσαν θετικό αποτέλεσμα
και προκεμένου να επιβε
βακωθούν θα προβούν σε
μορια κό τεστ Επίσης,
τρεις γονες μαθητν αρνήθηκαν να κάνουν τα
τεστ και έτσι τα παιδά
τους δεν πήγαν στο σχολείο.
Από εκεί και πέρα , άπως
είτε η κα. Χαραλαμπίδου
μέχρι στηγμής όλα πήγαν
καλά και δεν είχαμε κάποα προβλήματα . Μετά
από την πρτη εβδομάδ
τα πράγματα θα είναι πo
εύκολα και να σημεισω
ότι, όλα τα παιδιά ήταν χαρούμενα που έσμιξαν με
τους συμμαθητές τους.
Μνντας στον Πρωνό
Τύπο - ο πρόεδρος του
Συλλόγου Εκπαιδευτικν
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ σης Ν . Δράμας κ . Αρτε ια το ηuς γίνονται τα τεστ και πς
ανεβαίνουν στην πλατφόρμα .
Γενικότερα, το πρόγραμμα που σχύει
Όπως είπε ο . Αρτεμάδης , "κάποιοι εκπαδευτ δηλσεις κοί απουσάζουν για διάφορους λόγους, όπως ασθέ .
χαμε θέματα από αρνητές των self test , όως ευτυχς
ται σε δημόσιους και ιδωτικούς υπαλλήΣε πανελλαδικό επίπεδο πάντως , την μέρα των seif test
σε όλα τα σχολεία της χρας , είχαμε περίτου 3.000 θε
εκπαίδευτικούς και άλλους
πλατφόρμα.
Εκτιμάται ότι ο συναλικός πληθυσμός Πρωτοβάθμιας
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
πλατφόρμα 8eil esting.gov.gr
Πάκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
| σελ.Αη |
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων
ΑΕΡΙOΝΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1 4:00 και 17:30-20:30, εκτός anόγευμα Τετάρτης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Εδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Καθημερνές: 10:00-13:0 και 1 00 20:00 (εκτός Τετάρτης)
Η Εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
εγγνάτα υψηλού επαγγελματισμού εγκαταστάσεις
, Δωρεάν εγυη μένη φύλαξη
Παραλαβή παράδοση κατ οίκον
φυσικού αερίου με έγυρη παρακολούθηση όλης της
δαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!!
Επικοινωνήστε μαζί μας...
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ . ΛΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Εφί5pων Αξωματικν 124, Δράμα, Τ.Κ. 66100
Κύκνος
ΠΡΩΝΟΣ
31385 643791/321 104962
Πλντήρο Χαν Κόeνος Δράμα
(ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΟΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα