Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
CRETE
HOMES
ΜΑΙΟΥ 2021
ΜΕΛΕΤΗ-ΠΠAΗΣΗ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου Ι www.anatolh.com
www.crete-homes.com
Ετος ιδρύσεως 1932
www.peponis.gr
T: 20410 28804
ΑΠΟ ΤΟ 1990
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
19.061
Γυρίσματα των κ ΚαρτΠοστάλΣ
στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου..κο ΤΡΑΤΑΣ
Διακρίσεις για τα σωματεία
του Λασιθιου στα Κνσειαν
Σελίδα 23
. Εργασίες
αποκατάστασης
0ι όροι αμοιβής και εργασίας
των εργαζομένων στα ξενοδοχεία
της Μονής
Φανερωμένης
Ρεπορτάς:
Σελίδα 9
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Σε ισχύ μπαίνει η Πανελλήνια Συλλογική Σύμ.
βαση Εργασίας το επό.
μενο χρονικό διάστημα.
κανοποιντας το διαρκές αίτημα των ξενοδοχούπαλλήλων της χ ρας και των εργαζομέ
νων στον τουρισμό.
Όπως δηλνει το μέ
λος του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας Μανόλης Πεπόνης , σήμερα
Τρίτη 11 Μαtοu , θα αποφασίσει επίσημα το Α.
ντατο Συμβούλιο Ερ - το θέμα μπήκε στο Αν πική σύγκρουση με την σχολούνται στα τεχνικά
γασίας για την έγκριση
των όρων αμοιβής και σίας ως μια κίνηση αp -αυτό.
εργασίας των εργαζο- κετά γρήγορη από την
μένων σε όλες τις ξενο - πλευρά του υπουργείου .
δοχειακές μονάδες της Κάποιοι κάνουν λόγο aχρα .
-Πρόκειται για μια ε.
ξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη Που έρχεται να ικανοποιήσει τους εργαζό - φανεί πως θα γινόταν
μενους στα ξενοδοχεία τόσο σύντομα . Ωστόσο , επέκτασης παίρνουν σίας των εργαζομένων
και υπήρξε ένα αίτημα όπως αποδεικνύεται από
που γνωρίζετε όλοι πως πλευράς nολιτικής ταδιαρκς θέτουν σε όλα
τα επίπεδα οι εκπρό. Επιστροφή
στα σχολεία
με self test
Σελίδες 3 και 12
- 17 συσκευασίες
ηρωίνης εντοπίστηκαν
σε κρύπτη
τατο Συμβούλιο Εργα- κυβέρνηση για το θέμα
γραφεία ανελκυστήρων
όλης της χρας
Έτσ ., σήμερα θα γνωμοδοτήσει και για την
επέκταση και κήρυξη ως
γενικά υποχρεωτικής
και της από 201.2021
ότι δεν είχε το προηγού- πόν ότι από το υπουρ - Συλλογικής Σύμβασης
μενο χρονικό διάστημα γείο Εργασίας διαρρέ - Εργασίας -Για τους ό ουν πως το δρόμο της ρους αμοιβής και εργαστην κουζίνα
των Φυλακν
Νεάπολης
Τρεις κλαδικές
Συλλογικές
Συμβάσεις
Δεν είναι τυχαίο λοικόμα και για κίνηση αιφνίδιασμού , δεδομένου
Σελίδα 28
τρεις κλαδικές Συλλο- στις ξενοδοχειακές επικτικής και στρατηγικής σίας , καθς η Ολομέ - ρας .Στο πλαίσιο αυτό.
ο Υπουργός Εργασίας
εργαζομέ . γείου επέλεξε να βάλει βουλίου Εργασίας (ΑΣΕ ) και Κοινωνικν Υποθέτο θέμα της υιοθέτησης προχωρεί θετική γνω - σεων Κωστής Χατζηδά
κης θα υπογράψει τις
ξητάμε . , τονίζει ο κ Πε .λογικής σύμβασης ερ πουργό Εργασίας και σχετικές αποφάσεις ε
Κοινωνικν Υποθέσεων ντός των επόμενων η μερν , όπως προβλέπε.
γατικού Κέντρου Λασι - σεζόν ενισχύοντας το χθούν ως γενικά υπο- ται από τη νομοθεσία
θίου συμμετέχει στο A. αίσθημα ασφάλειας ενό - χρεωτικές για όλους Με το Τόπο αυτό όπως
τόνιζαν κύκλοι του υ γασίας ως εκπρόσωπος παράλληλα να είναι μια εργοδότες των επαγ -πουργείου , -το Υπουρ.
κίνηση αντιπερισπασμού γελμάτων και κλάδων γείο Εργασίας και Κοι στην εξαιρετικά έντονη που αφορούν οι συμβά - νωνικν Υποθέσεων a ποδεικνύει με πράξεις
Οι συμβάσεις αυτές ότι στέκεται στο πλευρό
των εργαζομένων και
της υγιούς επιχειρηματικότητας , χωρίς εκπτ.
λογικν καταστημάτων σεις στην τήρηση των
την αλλαγή του νόμου όλης της χρας και των κανόνων του συλλογικού
γραφικές πληροφορίες , και έχει κηρύξει μετω - ηλεκτρολόγων που απa -εργατικού δικαίου .
η ηγεσία του υπουρ - λεια του Αντατου ΣυμΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΣΑΣ
ΚΡΙΤΣΑ ΛΑΣΙΟΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
TK. 72051 ΤΗΛ 2841051213
FAX 2841051413
ΑΦΜ. 096080328 ΔΟ.ΥΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
www.kritsacoop.gr
νων κι εμείς από τα ερ νατικά κέντρα , διαρκς της πανελλήνιας συλ - μοδότηση προς τον υπόνης
Ο Πρόεδρος του Ερ - έναρξη της τουριστικής προκειμένου να κηρυ.
γασίας λίγο πριν την
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κριτσάς ενημερνει
τα μέλη του και όλους τους παραγωγούς ότι μετά
την πιστοποίησή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
σαν Κέντρο Υποδοχής Δηλσεων (ΚΥΔ).
από την Δευτέρα 10 Μαίου 2021 αρχίζει
η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων της επιδότησης
στο γραφείο του Συνεταιρισμού στην Κριτσά
Ωρες λειτουργίας του γραφείου για ενεργοποίηση
Δευτέρα έως Παρασκευή ρες 8.30 πμ -230 μμ
και απόγευμα 5:00 μμ -800 μμ
Σάββατο ρες 9:00 πμ- 200 μμ
Πληροφορίες στο τηλ 2341051213 κα Γεωργία
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ντατο Συμβούλιο Ερψει του καλοκαιριού και
τους εργαζομένους και
της ΓΣΕΕ εν υπάρχει
Εκπροσπηση κι από
την πλευρά εργοδοτι - κριτική που δέχεται από σεις αυτέ .
κν φορέων . Να σημε .
ωθεί πως προεδρεύει η χνάμε πως το κόμμα αφορούν τους όρους aΓενική Γραμματέας του
Υπουργείου Εργασίας λίτευσης.έχει κάνει ση - ηλεκτρολόγων ηλεκτροΑννα Στρατινάκη.
Σύμφωνα με δημοσιοτο Σύριζα Ας μην ξε .
της αξιωματικής αντιπο- μοιβής και εργασίας των
μαία . τα εργασιακά με
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ, ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα