Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΔΕΔΑ:
Ανάθεση έργου
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5971 Τρίτη 11.05.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Pέκόρ εξαγογν
σε αγγούρια και
μανταρίνια από
την αρχή του έτους
Η Βάνα Παπαευαγγέλου
Ανοίγουν οι βρεφονηπιακοί
σταθμοί στις 17 Μαϊου
EuroxΧx:
>>> ελ.
>>> ελ
Αυξάνει στα 616,5 την τιμή
στόχο για την Τέρνα Ενεργε ιακή
Ιστορικό ρεκόρ σημείωσαν οι
εξαγωγές αγγουριν και μαν
τορινιν σύμφωνα με στοιχεία
του Συνδέσμου Ελληνικν
Επιχειρήσεων
Διακίνησης Φρούτων Λαχα
Εξαγωγής,
NCOFRUITHLLAS.
Από την αρχή του τρέχοντος
έτους έως και σήμερα, 7
Maΐου οι εξαγωγές αγγουρ
ιν ανήλθαν σε 45.962 τόνους,
εν πέρυσι το ίδιο διάστημα
είχαν εξαχθεί συνολικά 35.795
τόνοι .
Μιαιττες ης AΕ ht
Σε ό,τι αρορά τα μανταρίνια
οι εξαγωγές που έχουν καταγραφεί από την αρχή του
τρέχοντος έτους έως σήμερα
ανέρχονται σε 134.964 τόνους
έναντι των 116.436 τόνων το
SABO:
Δaitica bank
Στο 90% του τζίρου
φτάνουν οι εξαγωγές
ίδιο περουνό διάστημα
Σε θετικό έδαφος κινούνται
και οι αποστολές τομάτας σε
χρες του εξωτερικού οι
ατοίες έφτασαν τους 22.761
τόνους έναντι των
τόνων το 2020.
18.132
Έχουν περάσει 4 δεκαετίες δημιουργικής παρουσίας από τότε που ο Δ.
Κοίλιαρης ίδουσε
εταιρεία SABO S.A. Η
τύπου Βιομηχανικές Εφαομογές , στη Βαριά Βιομ
ηχανία, στη Διαχείριση
Αποβλήτων,
στους Ηλεκτρολογικούς
SABO παραμένει σήμερα Πίνακες και Βιομηχανιμία από τις δυναμικότερες κούς Αυτοματισμούς.
Δ attica bank
Με αυξητικούς ρυθμούς
συνεχίζονται οι εξαγωγές
φράουλας καθς από την
oρχή του 2021 έως και σήμε
ρα, καταγράφηκαν εξεγωγές
44.577 τόνων έναντι των
34.244 τόνων . αντίστοιχα
Στερεν
Η πιβεβαίωση την οτοία παρείχε στην ΚΡMG η Τράτεζα της Ελλάδος (ΤTE) ότι έχει δοθεί χρόνος ως το 0223 στην Atic BankATT
-16,67%, προκειμένου να ιλοποιήσει σχέδιο αποκατάστασης της κεφ
αλαιακής της επάρκειας (capital plan), αποτέλεσε, όπως όλα
δείχνουν , το οιλειδί για να υπογράμουν οι ορχωτοί ελεγκτές με
σύμφωνη γνμη και περιφερειακούς. . αστερίσκους την οκονομκή
κατάσταση χρήσης 2020.α
εξωστρεφείς
ελληνικές
Αύξηση 8,4% σημειθηκαν
στις εξαγωγές μήλων καθς οι
αποστολές προς χρες του
εξωτερικν ατό την αοχή του
έτους έως σήμερα έφτασαν
τους 73.109 τόνους έναντι των
67.422 τόνων το ίδιο διάστημα
επιχειοήσεις, με παρουσία Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της SAΑΒΟ, το
ισσότερες από 50 χρες έμπειρο προσωπικό , αναπαγκοσμίως και εξαγωγές λαμβάνει εξ ολοκλήρου το
σχεδιασμό, την κατασκευή
και την θέση σε λειτουργία
όλων των προϊόντων, που
έδωσαν στο σήμα μας
και δραστηριότητα σε περπου αγγίζουν το 90% του
ετήσιου κύκλου εργασιν
της εταιρείας.
Στη SAΒΟ, υπάοχουν
πέντε αυτόνομα τμήματα ,
τα οποία καλύπτουν τις
εξατομικευμένες ανάγγιες
των πελατν μας παγκοΟι οικονομικές καταστάσεις κής επάρκειας του ομίλου
της Attica Bank αναρτήθηκαν υποχρησε, κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2020, στο 8,25 %
( 8,13% για την τράπεζα) , μετά
τις μεγάλες ζημιές χρήσης.
σήμερα το πρωί και από την
SABO τη μεγάλη διεθνή ανάγνωσή τους προχύπτει ότι
φήμη που απολαμβάνει οσυνολικός δείκτης κεφαλαιατου 2020.
Τέλος, μικρή πτση -2,3%
σημειθηκε στις εξαγωγές
ακτινιδίων οι στοίες ατό την
αρχή τους τρέχοντος έτους
έως τις 7 Μαϊου έφτασαν τους
1645.389 έναντι των 168.306
και ανέδειξαν τη SABΟ
στον πιο αξιόπιστο συνεσμίως , τόσο στην Κεραμο - ργάτη, στην Ελλάδα και το
ποιία, όσο και σε παντός εξωτερικό.
τόνων του 2020.
Created by Universal Document Converter