Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

19oC, 15:00

24oC, 21:00

18oC - Υγρασία 48%-100% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 0-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:30 - Δύση ηλίου: 20:43

€0.80

Ôá óáãüíéá ôïõ êáñ÷áñßá

Τα νέα ήθη που έφερε μαζί του ο κορονοϊός αποδεικνύονται ξανά με την απόφαση
της Βρετανίας και την επικείμενη της Γαλλίας να θέσουν όρους και προϋποθέσεις
στα καλοκαιρινά ταξίδια. Οι χειμερινοί, τουριστικοί προορισμοί τα έζησαν αυτά, τον Χειμώνα που πέρασε. Χιονοδρομικά κέντρα,
ορειβατικές δραστηριότητες και το περιβάλλον τους συνολικά, καθηλώθηκαν. Ο αναπνευστικός ιός κάμπτεται τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά δεν εξαφανίζεται κι έτσι τα άνοιξε-κλείσε θα απειλούν την οικονομία, τουλάχιστον μέχρι την στιγμή εκείνη που
θα έχει υπάρξει μαζική ανοσία στην κοινωνία. 3»

Τρίτη 11 Μαΐου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5350

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΡΥΑΔΑ

È’ áíïßîïõìå üôáí ‘ñèïýíå ïé ôïõñßóôåò

ÐáãùìÝíåò
ïé êñáôÞóåéò,
êëåéóôÜ
ôá îåíïäï÷åßá

Áðü ôéò 17 ÌáÀïõ åðéôñÝðïíôáé îáíÜ ïé áãêáëéÝò óôç Âñåôáíßá!

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σύμφωνα με τον
πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, Μπ. Βούλγαρη, ούτως ή
άλλως η ροή των κρατήσεων ήταν μικρή. Πρωτοβουλία της
Ένωσης για καμπάνια ενθάρρυνσης των κατοίκων να εμβολιασθούν.
ΣΕΛΙΔΑ

21 êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá
ôç ÄåõôÝñá 6»

ÊÜôïéêïé ÐÜîùí:
¼÷é óôïí öüñï÷áñÜôóé ãéá ôá
óêÜöç Ýùò
12 ìÝôñá 11»»

5»

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε την επανέναρξη λειτουργίας των εσωτερικών χώρων
στην Αγγλία στις 17 Μαΐου. Την ίδια μέρα θα επιτραπούν τα ταξίδια ενώ θα αρθούν και οι περιορισμοί στην τήρηση των αποστάσεων κι έτσι θα επιτραπούν ξανά οι... αγκαλιές. 6»

ÔÝëïò ôá test ôïõ ÅÏÄÕ
óôï Íïóïêïìåßï, óôáèåñÜ
óçìåßá óå ÂïññÜ êáé Íüôï 7»

ÌðéÜãêçò: Áò ðñõôáíåýóåé
ç ëïãéêÞ óôï âáóßëåéï
ôçò Ñüäçò ÊñÜôóá 8»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα