Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4960 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΡΙΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Πανηγυρικοί εορτασμοί
• Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία, σηκώθηκε στην
Λίμνη Πλαστήρα
•Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων
για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

s

στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, με συμβολικό αφιέρωμα στη Σημαία.

Παιδεία
Εργασίες συντήρησης
και αναβάθμισης
ύψους 748.000 ευρώ
σε σχολικά κτίρια του
Δ. Καρδίτσας

s

Óåë. 6

Κ. Τσιάρας: Η πολιτεία επιχορηγεί
• με
101.500
ευρώ αθλητικά σωματεία του Ν.
Καρδίτσας

s

Óåë. 21

Πολιτισμός

Óåë. 7

Στα χνάρια των προγόνων μας, στον Πύργο
της Ακρόπολης της αρχαίας Ιθώμης…

s
Ικανοποίηση Αγοραστού
Óåë. 5

• για την

θετική γνωμοδότηση
του ΚΕΣΥΧΩΘΑ
για το
φράγμα της
Μεσοχώρας

s

Óåë. 13

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr