Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι υποθέσεις 1+3 ετών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
771234
567119
Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 | τιμή: 1,30 Ε
ΟΙκο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.513
Στο στόχαστροτης ΑΑΔΕ
οι υποθέσεις 1+3 ετν
Απρίλιος
Λιγότεροι κατά 120.792
οι εργαζόμενοι σε αναστολή
Αισθητά μειωμένος, κατά 120.792 άτομα ή
20,34% μέσα σε έναν μήνα, είναι ο αριθμός
των τελικν δικαιούχων που θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού, έχοντας τεθεί τον
Απρλιο σε αναστολή σύμβασης. σελ. 5
Η διακήρυξη του Πόρτο
για την κοινωνική Ευρπη
Η διακήρυξη του Πόρτο για την προθηση της
κοινωνικής Ευρπης δημιουργεί τις Προϋποθέ
σεις στε η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής
οικονομίας που έρχεται μετά την Πανδημία να
αποβεί επωφελής για όλους και κυρίως τους
Πιο ευάλωτους Πολίτες . Η διαπίστωση αυτή
προκύπτει από τη σύνοδο του Πόρτο, όπου οι
Ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύθηκαν με σαφήνεια
στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων Προς
την κατεύθυνση μιας Πιο κοινωνικής Ευρπης
σταδιακά μέχρι το 2030. σελ. 16
Στις χρονιές που Παραγράφονται τηv 3 1 n Δεκεμβρίου 2021 επικεντρνονται οι έλεγχοι
να κοινοποιήσει Προσωρινή Πράξη διορθωτικού
Προσδιορισμού του φόρου, δεδομένου ότι , βάσει
της ισχύουσας νομοθεσίας, Πρέπει να δίνεται σε
κάθε ελεγκόμενο φορολογούμενο χρονικό περιθριο
20ημερν, από τη στιγμή της κοινοποίησης της
Χιλιάδες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ
φορολογίας ακινήτων και άλλων φορολογικν αντικειμένων Που Παραγράφονται οριστικά στις 31122021 μπαίνουν στο στόχαστρο των φοροελεγκτικν όλες τις περιπτσεις, η προθεσμία παραγραφής του
υπηρεσιν της ΑΑΔΕ Πρόκειται κυρίως για φορο
λογικές υποθέσεις Πουαφορούν το έτος 2015, καθς Πρόστιμα επί των υποθέσεωναυτν λήγει μεντυπικά Πράξης αυτής, στενα έχει τη δυνατότητα να απαν
το περιθριο Που έχουν οι εν λόγω υπηρεσίες για
να ολοκληρσουν τις Προβλεπόμενες διαδικασίες λήξης για το Δημόσιο είναι η 1η/12/2021. Κι αυτό
ελέγχων είναι, πλέον, μικρότερο από 7 μήνες. Εκτός
των υποθέσεων του 2015, παραγράφονται στο τέλος οποία η αρμόδια φορολογική αρχή έχει τη δυνατότητα λόγητα υψηλά επίπεδα. σελ 3
του τρέχοντος έτους και εκκρεμείς υποθέσεις των
ετν 2012, 2010, αλλά και 2005, ανάλογα με την Π
ρίπτωση και το αντικείμενο της εκκρεμότητας. Για
δικαιματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και
στις 31/12/2021, όμως n πραγματική ημερομηνία τήσει στα ευρήματα των ελεγκτν και να τεκμηρισει
τυχόν σφάλματα εξαιτίας των οΠοίων τα Προς καταδιότι αυτή είναι, ουσιαστικά, η τελευταία μέρα στην βολή ποσά μπορεί να έχουν υπολογιστεί σε αδικαιοPitsos
Τι προβλέπει η συμφωνία
της BSH με την Pyramis
Ποιοι τομείς κερδίζουν
από το ΕΣΠΑ 2021-27
Με τρία όχΙ και ένα να η γερμανική Πολυε
θνική BSH κλείνει οριστικά το κεφάλαιο Pitsos
στην Ελλάδα, παίρνει το συγκεκριμένο brand
και το μεταφέρει ως παραγωγή στο εργοστάσιό της στην Τουρκία, Παραδίδοντας
ταυτόχρονα τη σκυτάλη για την Παραγωγή
ηλεκτρικν οικιακν συσκευν στην Ελλάδα
στην ελληνική εταιρεία Pyramis, συμφερόντων
της οικογένειας Μπακατσέλου. σελ 14
Η κατανομή των κονδυλίων ανά Περιφέρεια
ΑΠοστέλλεται σήμερα στην Κο
μισιόντο δεύτερο Προσχέδιο του
ΕΣΠΑ 2021-27 και θα ακολουθή
κριση του δεύτερου Προσχεδίου
Που θα κατατεθεί στηnν Κομισιόν
και στη συνέχεια του τελικού σχε
δίου, κάτι που δημιουργεί προσδοκίες ότι το ελληνικό νέο ΕΣΠΑ
θα είναι το Πρτο Που θα εγκριθεί.
Βάστμες Προσδοκίες υπάρχουν
και για τmv αύξηση του τελικού
ληλα με το Ταμείο Ανάκαμψης, Προϋπολογισμού του νέου ΕΣΠΑ
κατά 400 εκατ , μέσω Πόρων Που
έχουν Πολλαπλασιαστικά οφέλη . μΠορούν να μεταφερθούν από
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρ το Πρόγραμμα InvestFU, τα οποία
θα προστεθούν στο τομεακό Πρό
κατά την πρόσφατη επίσκεψή γραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός, ανεβάζοντας τους πόρους
του ΕΣΠΑ στα 27,1 δισ. σελ. 4
σει η αποστολή του τελικού σχε
Κ. Μητσοτάκης
ΜΑΡΑ0ΩΝΙΟΣ ΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ
ΕΘΝΙΚΑ ΘEΜΑΤΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ >18
δίου εντός του Ιουνίου, στε να
λάβει έγκριση στις αρχές Ιουλίου.
Στόχος του υπ. Ανάπτυξης, είναι
το νέο ΕΣΠΑ να τρέξεν Παράλ
VACCINE
Ceronavirus
COVID-19
στε τα δύο Προγράμματα να
Φόβοςψυχρού Πολέμου" για τις πατέντες των εμβολίων
Aegean
ΤΕΛΟΣ ΜΑΪΟΥ Η ΑΥΞΗΣΗΜΚ
ΚΑΤΑ 60 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Τρόπους να μην Πέσουν στα χέρια της Κίνας και της Ρωσίας ευαίσθητα βιοτεχνολογικά δεδομένα με την άρση της Πατέντας στα εμβόλια κατά του Covid-19 αναζητά ο Τζο Μπάντεν. Την
ίδια στιγμή , μετά το νάν της Αγκελα Μέρκελ, η Ε.Ε. κάνει όπισθεν ολοταχς και η Πρόεδρος
της Κομισιόν δηλνει πως για τους 27% υπάρχουν άλλα, Πιο Πιεστικά ζητήματαν. Επίσης η
E.Ε. σταματά οριστικά να προμηθεύεται το AstraZeneca. σελ. 17
μόδιος υφ. Γιάννης Τσακίρης
του στις Βρυξέλλες έλαβε τη διαβεβαίωση για τη fast track έγ
Κρυπτονομίσματα
ΟΥΕΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ
Νέες Προθεσμίες
για Επιστρειπτέα 7
καιΙέφυρα 2
Φέρνει
ανατιμήσεις
ηαύξηση
των ναύλων
Μειθηκε
Τατιάνα Ψαριανού
Partner της εταιρείας
οικονομικν συμβούλων
και ελεγκτν Γραφείο
Ψαριανού Α.Ε.
ηαπασχόληση
στις εισηγμένες
λόγω Covid
Αποθεματικά
μη εισηγμένων
στο Χ.Α, μέρος Β'>1ο
ΑΠλεια 8.586 θέσεων
Ανοίγουν σύντομα και άλλες πλατφόρμες
Containerships
Σευψηλά επίπεδα διατηρείται
το κόστος των ναύλων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ιδι
αίτερα από την ΑΠω Ανατολή
Προς την ΕυρΠη , και η κατάσταση Που έχει δημιουργηθεί
δοκιμάζει τις αντοχές των επιχειρήσεων και τελικά το βάρος
μετακυλίεται και στους καταναλωτές. σελ. 13
Οι μισές εισηγμένες επιχειρήσεις το 2020 μείωσαν το Προσω
Πκό τους σε σύγκριση με το 2019
και συνολικά χάθηκαν 8.586 θέ
Παράταση στην Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για
το Πρόγραμμα Τέφυρα 2ο έως το τέλος του μήνα, Τουρισμός
έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την
καυξημένη αποημίωση ειδικού σκοΠούν των 500
έως 4.000 ευρ στις 17 Μαΐου και διήμερη Παράταση
στην Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον 7ο κύκλο
της Επιστρειπτέας Προκαταβολής αποφάσιοε το oι
κονομικό επτελείο της κυβέρνησης. Επιπλέον, εντός
του Μαΐου θα ανοίξει η Πλατφόρμαγια την επιδότηση
των Παγίων δαπανν των επιχειρήσεων . σελ.5
σελ.11
Γιργος Ραουνάς
Οι πρτες
Παρενέργειες
του βρετανικού
1ορτοκαλί
Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΣΜΑ
Σε ρόλο-κλειδί
οι σύμβουλοι
για την αξιοποίηση
του Ταμείου
Ανάκαμψης
σεις εργασίας, Που αποτελεί τη
χειρότερη επίδοση τα τελευταία
χρόνια. Βασικός Παράγοντας Που
επιβάρυνε το ισοζύγιο προσλή
ψεων/ αποχωρήσεων ήταν η Παν
δημία. σελ 2
ΓΑ ΧΑ. 897,01 (145%) V
DOW JONES 34777,76 (0,66%) A
FISE 100 7.129,71 (076% ) Δ
DAX 3015.3965 (134%)Δ
(AC 40 6.385,51 (045%)
ΧΡΥΣΟΣ 1.831,19Δ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6946V
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,2166 Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Αν Χεκ: Νέες αποκαλύψεις για τα πραγματικά αίτια θανάτου της ηθοποιού
  Η έκθεση του ιατροδικαστή για τα πραγματικά αίτια του θανάτου της Αμερικανίδας ηθοποιού Αν Χεκ ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος…Αν Χεκ: Νέες αποκαλύψεις για τα πραγματικά αίτια θανάτου της ηθοποιού - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ιταλία: 13 προσαγωγές στη Βερόνα για επιθέσεις κατά Μαροκινών φιλάθλων
  Η ιταλική αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή δεκατριών ατόμων, που σύμφωνα με τον Τύπο φέρονται να ανήκουν στον νεοφασιστικό χώρο. Όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, οι προσαχθέντες φορώντας μαύρες μπλούζες…Ιταλία: 13 προσαγωγές στη Βερόνα για επιθέσεις κατά Μαροκινών φιλάθλων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Wall: Εντείνονται οι ανησυχίες για ύφεση- Πτώση του S&P 500 για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση
  Με πτώση τερμάτισε ο δείκτης S&P 500 για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς οι συναλλασσόμενοι έχουν αρχίσει να αναλογίζονται το ενδεχόμενο ύφεσης και μαζί και την πιθανότητα μίας πιο παρατεταμένης περιόδου…Wall: Εντείνονται οι ανησυχίες για ύφεση- Πτώση του S&P 500 για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Διαβάστε αύριο στη «Ν»
  «Προσκλητήριο» στις ΜμΕ από την ευρω-κεφαλαιαγορά Ηχηρό καμπανάκι το ΑΕΠ του γ’ τριμήνου Σήκωσε… μποφόρ στα containerships Άρχισε από τις τράπεζες ο χορός αύξησης των επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις…Διαβάστε αύριο στη «Ν» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Δήμαρχος Κιέβου: Πιθανό το σενάριο «Αποκάλυψης» για την ουκρανική πρωτεύουσα
  Ο δήμαρχος του Κιέβου προειδοποίησε σήμερα για τον κίνδυνο ενός σεναρίου «Αποκάλυψης» στην ουκρανική πρωτεύουσα αυτόν τον χειμώνα στην περίπτωση που συνεχιστούν οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σε υποδομές, αλλά τόνισε…Δήμαρχος Κιέβου: Πιθανό το σενάριο «Αποκάλυψης» για την ουκρανική πρωτεύουσα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ