Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικς : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τοΠo του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΝEΔΡΙΑΣΕΙ ΤΟ ΔΜΜΟΤΙΚΟ ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΕΒΕΑΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΡΑ
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΑ ΔΟ0ΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ
λοκληρω
Γράφει ο
νεται την
Τετάρτη 12 Motou στις
Δευτέρα
το Πρτο
δεκεή μερο tου Μaiου κού Συμβουλίου στις
και αναμνουμε με εv
διαφέρον την ουνεδρίαση του Δημοτκού Συμβουλίου Πρέ- Στρατόεδα to npτο opn aκνήτου - πρo .
pεζως , καθς ο Δή- δεκεήμερο toυ Maiου ην Στpατοαου Tερδ
μαρχος Ν. Γεupyoκος και η πρότασή του u.
αρην Στρατόnδα .
έκτακτη συνεδρίαση
δρίαση τou Δημοτι .
Ο ΣΥΡΙΖΑ με το ένα χέρι ξιφουλκεί
Κατά της διευθέτησnς
χρόνου ερνασίας και
Με το άλλο μας Πέzει για την εφαρμογή της
Ο ΥΡΙΖΑ tίνaι κατά η υηto ης
ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΑ ΤΟΥ ΡIΓΟΥΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΡικοΥΣ
ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ:
το Υnoupγείο Eργοσίος onμεωνοντας ότι η αδωματική αντnonitεuση .
"Μopoρμή την πρτευση του ανυρβλη του Αθλητ
pας για δη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργακων και έλαβe χρα στη Βοoλεία της Ελβε
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση
Το νομοσχέδιο
για τα ζa συντροφιάς
Η ΤΦ, οι εργαζόμενο |
και οι συνεργάτες της
Σας εύχονται
Σειρά από καινοτομίες, για την ενίσχυση
της φιλοζωίας και την ευζωία των ζων
Χρόνια Πολλά
& Χριστός Ανέστη
eς npouθεί μία νέα φiλoooφία γιa
ζων aλά και ένα οnoxirpuμtνο
Το σκέδο νόμου , nou napoυοό .
Εισαγτ μία σειρά από καινστομίες