Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 08.05.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6780
Ολυμπιακή Ζυθοποιία:
Σχέδιο Carlsbey μετά τη βοντιά 31%
ανάκαμψης με στήριξη
Η εκτόξευση των πωλήσεων και οι νέες υπηρεσίες
ΗP ΑΝνραι το μο Dary χα στι. μελάτ ετιποτν
Τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία της COVID - 19 εκτοξεύον- Απόσχιση του τομέα
τας την τηλεργασία και την τηλε-εκπαίδευση και κατά συνέπεια
την οικιακή χρήση εχτυπωτν αφουγκράστηκε η HP, λανσάροντας μία νέα συνδρομητική υπηρεσία που προσφέρει τη δυνατότ
ητα κάθε χρήστης να έχει μελάνι όταν το χρειάζεται. Το HP
Instant Ink. που επεκτείνεται σε 36 αγορές, συμπεριλαμβανομέν ης της Ελλάδας
Hewlett Packard
Enterprise
παραχωρήσεων και
τα νέα έργα
Στην άμεση απόσχιση του
τομέα παραχωρήσεων και
των έργων ΣΑΙΤ, με τη δημιουργία ξεχωριστής νο μικής
οντότητας μέσα στον Μάιο,
HEREO
είναι μια έξυπνη, εύχρηστη και βισιμη συνδρομητική προχωρά σύμρωνα με πληρουπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης στο
κόστος εκτύπωσης από 50 έως και 70%.
Πρόκειται για μία συνδρομητική υπηρεσία αναλσι μων που εντοπίζει πότε πρόχειται να τελεισει το αυθεντικό μελάνι και αποστέλλει αυτόματα νέα δοχεία
στους χρήστες πριν την εξάντλησή τους. Η Υπηρεσία
εφαρμόζεται ήδη σε 18 αγορές και επεκτείνεται σε
νέες μετά την ραγδαία αύξηση των παγκόσμιων
συνδρομν
φορίες ο όμιλος Άβαξ
Όπως ήδη είχε προαναγγείλει από τον Μάρτιο του
2021, η διοίκηση του ομίλου
προχωρά στην
κίνηση,
τομέας των παραχωρήσεων
αποτελέσει διακριτό
βραχίονα , για λόγους διαφανέστερης οικονομικής και
επιχειρησιακής απεικόνισης.
Σύμφωνα με την ενημέρωση
που παρείχε η διοίκηση της
εταιρείας στους αναλυτές για
τα μεγέθη του 2020 , η
αποτίμηση του τομέα παραχωρήσεων (οι συμμετοχές
του ομλου Αττιχή Οδό, Γέφ
υρα ΡίουΑντιρρίου, Μαρίνα
Λεμεσού και λοιπούς αυτοκινητοδρόμους) με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης ανήλθε
στο τέλος της χρήσης στα
319,2 εκατ. ευρ , εν αντιθ τως με την αναγνριση της
εύλογης αξίας των assets , η
αποτίμηση διαμορφνεται
στα 523,9 εκατ. ευρ (διαφορά 204,7 εκατ. ευρ).
Πέραν της παραπάνω λογι
στικής αλλαγής, ο όμιλος ο
οποίος
αντλούσε σημαντικό μέρος
της κερδοφορίας από τα έργα
εξωτερικού , έχει ήδη δηλσει
το παρν για τη διεκδίκηση
έργων στην εγχρια αγορά .
εν λόγω
προκειμένου
από Υπείθνος Οικονομικόν Υπηρεσιν
H REDS AE ανακοίνωσε
ότι ο κ. Γεράσιμος Γεωρ-δήποτε σχετική εξέλιξη.
γούλης παραιτήθηκε από
τα καθήκοντα του
Υπεύθυνος Οικονομικν
Υπηρεσιν της Εταιο
είας.
Η κα Στα ματική Χιτη
αναλαμβάνει προσωρινά
χρέη Υπεύθυνου Οικονομικν Υπηρ εσιν της
Εταιρείας .
δυτικό κοινό για οποιαΜε αίξηση 38,3% έτρεξαν οι πολή σεις στα ηλεκτρο
νικά φαρμακεία στην Ελλάδα , το πρτο τρίμηνο του
2021, συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 .
σύμφωνα με την ένθεση που δημοσιεύει σήμερα η
Convert Group.
Στις κατηγορίες που αυξήθηκαν σε αξία (Euro)
online αγoρν τους μήνες Ιανουάριο , Φεβρουάριο
και Μάρτιο , αναδεικνίονται οι εξής : +46, 6% σε
προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας,
+36,3% σε συμπληρματα διατροφής και βιταμίνες ,
+33,4% σε προϊόντα υγείας ( με τις φαρμακευτικές
μάσκες να συγκαταλέγονται σε αυτήν την κατηγορία)
και +15,4% σε βρεφικά και παιδικά είδη
R.Ε.D.S
πρότινος
Η Εταιρεία θα ενημερσει άμεσα το
επενCreated by Universal Document Converter