Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πετρόπουλος: Στα 1,8 εκατ. ευρ αυξήθηκαν τα κέρδη α' τριμήνου
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ .
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ.5960 Σάββατο 08.05.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Mytilineos
Σακελλαροπούλου :
>>> ελ.
>>> ελ
ΕΛΒΕ: Ισχυρή
άνοδος κερδν
Πς είδαν οι αναλυτές
τα αποτελέσματα 1ου τοιμήνου
Η σότητα των φύλων παραμένει μια
ανοιχοή και απαιτητική πρόκληση
το 2020
Ανοκτά
και με εΧτσεις
Σημαντικά βελτιωμένα απο
τελέσματα σε επίπεδο ομίλου
και εταιρείας εμφάνισε το
2020 η ΕΛΒΕΕΛΒΕ 0,00% ,
σημεινοντας πως οι δρ στηριότητες σε επίπεδο εταιρείας δεν επηρεάζονται
άμεσα από την εξέλιξη της
πανδημίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που
ανακοινθηκαν, ο Ομιλος
ΕΛΒΕΕΛΒΕ 0,00% για την
οικονομική χρήση που ολο ληρθηκε 31 Δεκεμβρίου
2020 παρουσίασε:
αύξηση σε πωλήσεις χατά
22,13% , που ανήλθαν σε
τα καταστήματα τν Κοριακή
- σημαντική αύξηση EBΙIDA
(71,95% στα 5,3 εκατ. ευρ)
προ φόρων κερδν
( 164,84% στα 2,71 εκατ.
ευρ) ισχυρή άνοδο κατά
330,66% των μετά φόρων
χερδν, στα 1,88 εκατ. ευρ
Αιτήσεις συμμετοχής
Η.Ε A| στο Κονό Σήμα Οκονυμνίν Εκleagμν
Η Εταιρεία ΕΛΒΕΕΛΒΕ
0,00% για την οικονομική
χρήση που ολοχληρθηκε 31
Δεκεμβρίου 2020 παρουσίαΓΕΕΘΑ προκήρυξε
διαγωνισμό για τη μετά - δες υπηρεσίες που υπηρεταξη μονίμων αξιωμα-τούν, το αργότερο μέχοι 6
τικν στο Κοινό Σμα Οκτωβρίου 2021, αιτήσεις
Οικονομικν Επιθεωρη -συμμετοχής.
τν, για τη συμπλήρωση
να υποβάλλουν στις μονά σε:
εύξηση σε πωλήσεις καά
146,70%, που ανήλθαν σε
Οι ενδιάμεσες εκπτσεις του Μαΐου, λόγω της αργίας του Πάσχα και της
Πρωτομεγιάς, ξεκίνησιν από την Τετάρτη 5 Μaΐου και θα λήξουν το
Σάββατο 15 Μαΐου 2021 εν , προαιρετικά , ανοικτά μπορούν να είναι τα
τα καταστήματα τροφίμων και το λιανεμπόριο, την Κυριακή 9
Μαΐου.Σημεινεται ότι δικαίωμα λειτουργίας την Κυριακή 9 Μαΐου 2021
έχουν επίσης τα κομμωτήρια και οι υπηρε σίες προσωπικής υγεινής (αποτρίχωση, μανικιούρ, πεντικιούρ νλπ ).
- σημεντική αύξηση EΒIIDA
( 103,90% στα 3,61 εκατ.
ευρ) και προ φόρων κερδν
(78,77% στα 2,88 εκατ . ευρ)
. ισχυρή άνοδο κατά 94,40%
των μετά φόρων κερδν στα
2,08 εκατ. ευρ.Ο Όμιλος και
η Εταιρεία διατήρησαν την
ισχυρή χοηματοοικονομική
τους κατάσταση. Τα χρηματο
οικονομικά
στοιχεία που αποτιμνται
στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων , ανήλθαν σε 322
εκαπ. ευρ . Τα ταμειακά
διαθέσιμα και οι καταθέσεις
του Ομίλου ανήλθαν σε 489
εκαπ. ευρ και της Εταιρείας
σε 3,69 εκατ . ευρ .
Η σχετική προκήρυξη
αναρτήθηκε στη Διαύγεια
Οι υποψήφιοι θα πρέπει χθες, στις 13:13:36 μ.μ.
θέσεων
λοχαγν .
Η Κυριακή , 9 Μαΐου είναι
ουσιαστικά η πρτη Κυριακή γιακά η πρτη Κυριακή ήταν η
ενδιάμεσων εαρινν Κυριαχή του Πάσχα
εκπτσεων που μπορούν να
λειτουργήσουν τα εμπορικά
καταστήματα, καθς ημερολο
περιουσιακά
Created by Universal Document Converter