Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ελαστικό ωράριο μόνο με συμφωνία του εργαζομένου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9"771109004206"
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 102ο = Αρ. φύλλου 30.714 - Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ , ΚΥΡΙΑ ΚΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2021
www.kathimerini.gr
. Με τις προσφορές G 400
Το στοίχημα
κεπανένταξης>
των μαθητν
στα σχολεία
Προοπτικές, ευκαιρίες, ανταμοιβή | Ελαστικό
ωράριο μόνο
με συμφωνία
του εργαζομένου
Τα κενά, η κοινωνικοποίηση
και η μεικτή μορφή διδασκαλίας
Η τελική διάταξη για το οκτάωρο
στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο
αΜαθητές του δημοτικού έκλαιγαν τν δημοτικού και γυμνασίου στο
όταν έπεφτε η σύνδεση στο Διαδί- πρτο κουδούνι κανονικότηταs ,
κτυον, "Τα παιδιά είναι κουρασμέ- μετά την επιστροφή στα θρανία
να, κατανοούν πιο δύσκολα, αποδίδουν λιγότερο. Και εμεis φυσικά, υπουργείο Παιδείas να οριοθετεί
το σπίτι σε ρουφάει ν, Ολοι πρέπει
να ανασυνταχθούμε, αλλά προέχει αποτύπωση μαθησιακν κενν, εκη επούλωση τns χαμένns σχολικής
κοινωνικοποίησηs των παιδιν . ψηφιακού υλικού, μεικτή μορφή δι Δάσκαλοι και καθηγητέs σκιαγραφούν στην Κ το μεγάλο αυριανό
στοίχημα κεπανένταξηs των μαθη- ποιήσιμο και στο σπίτι. Σελ. 16
Με δύο ασφαλιστικές δικλίδεs για
την προστασία του εργαζομένου αντίστοιχα ή να παίρνει ρεπό . Η
θα εφαρμοστεί το ευέλικτο 8ωρο διευθέτηση χρόνου γίνεται με επι
σε περίπτωση που δεν υπάρχει χειρησιακέs συλλογικές συμβάσειs
συμφωνία με το συνδικάτο τns
επιχείρησns ή δεν υπάρχει καθό- γοδότη και του επιχειρησιακού
λου συνδικάτο. Σύμφωνα με την
τελική διάταξη που θα περιληφθεί πίζει τιs περιπτσειs όπου δεν
στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά υπάρχει σωματείο ή δεν υπάρχει
και αποκαλύπτει η Κ), πρτον, το
αίτημα για ευέλικτο 8ωρο θα πρέ - εργαζόμενοs θέλει τη διευθέτηπει να υποβληθεί από τον ίδιο τον
εργαζόμενο . Δεύτερον, είναι άκυ- Προστασία τns εργασίas επιρnη απόλυση εργαζομένου επειδή δικουμε να αντιμετωπίσουμε
αρνήθηκε πρόταση του εργοδότη
για διευθέτηση του χρόνου εργασίαs. Η διευθέτηση προβλέπεται εργαζομένων. Να δημιουργήσουαπό το 1990 και , με βάση το υφι
στάμενο θεσμικό πλαίσιο, μπορεί
ο εργαζόμενοs για μια χρονική
περίοδο αυξημένηs παραγωγής επαγγελματικού χρόνου, λέει ο
να εργάζεται ημερησίωs έωs 10 υπουργόs Εργασίαs Κωστής Χaρες και σε άλλη χρονική περί-τζηδάκηs. Οικονομική Κ , σελ. 3
οδο να εργάζεται λιγότερεs ρεs
των μαθητν του λυκείου, με το
εργασίαsή με συμφωνία του ερ
τουs στόχοus: ψυχολογική στήριξη,
σωματείου. Η διάταξη αντιμετωπαίδευση εκπαιδευτικν στη χρήση
δασκαλίαs, με διαθέσιμο online εκπαιδευτικό υλικό στην τάξη, αξιοσυμφωνία με αυτό, αλλά κάποι0
ση . Με το νομοσχέδιο για την
ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ α Κ)
αδικίεs και να δσουμε απάντηση
σε πραγματικά προ βλήματα των
ΑΛΕΞΗΣ
ΤΣΙΠΡΑΣ
Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ
Ο κόσμος
αλλάζει. Εμείς;
Την ανάγκη να κλείσει άμεσα το χάσμα μεταξύ της εκπαίδευσης
και των απατήσεων της πραγματικής οικονομίας, ως Προϋπόθεση για
να βρουν οι νέοι καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας , υπογραμμίζουν
εκπρόσωποι 10 μεγάλων επιχειρήσεων . Παροδικές ρυθμίσεις και κι νητρα δεν επαρκούν. Για τους νέους αυτό που έχει σημασία είναι οι
Προοπτικές, οι ευκαιρίες και η ανταμοιβή των προσπαθειν τους.
Οικονομική κ , σελ. 12-13
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Υπουργός Επικρατείας
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
με τιs προϋποθέσειs για αύξηση
των εισοδημάτων και βελτίωση
τns ισορροπίαs προσωπικού και
Η επόμενη πρόκληση
Σελ. 10
Σελ. 8
Τεράστιας σημασίας
η φύλαξη από την Ελλάδα πράσινου διαβατηρίου
Αφίξεις με έλεγχο
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Βουβό όφελος
Συνέντευξη του Ζόραν Ζάεφ στην Κ)
Το σχέδιο για το άνοιγμα του τουρισμού
Δεν είναι εύκολο να πάρει
κανεis έπαινο για μια καταστροφή που απέτρεψε.
Δεν είναι εύκολο να εκτιΗ χειρονομία τns Ελλάδαs να
αποδεχθεί να προστατεύει τον
εναέριο χρο μαs , ωs νατοϊκόs
σύμμαχόs μαs, και να ενισχύει
περαιτέρω την ασφάλειά μαs
είναι τεράστιαν, δηλνει σε συνέντευξή του στην Κ) ο πρωθυπουργός τns Βόρειαs Μακεδονίαs, Ζόραν Ζάεφ. Επίσns
αναφέρεται στα μεγάλα οφέ λη που απέφερε στη χρα του ,
αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή, η συμφωνία των Πρε
σπν . Σελ. 6
Με τη χρα να μετράει αντίστρο- Ελλάδα πριν από την άφιξή τουs
φα για την επανεκκίνηση του
τουρισμού, η κυβέρνηση προχωρεί στην ενσωμάτωση του
πράσινου διαβατηρίου στο PLF,
το οποίο καλούνται να συμπλη- φυσική και ψηφιακή γραφειορσουν όσοι επισκέπτονται την
protergia
στη χρα. Το σύστημα αναμέ νεται να αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου και έχει
μήσει η κοινή γνμη την
προσπάθεια που χρειάστηκε για να μη χρεοΚΟπήσει η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση-η ΔΕΗ
ή για να επιζήσουν τα βεβαρημένα ΕΛΤΑ. Η κυβέρνηση δεν πιστνεται αυτά
το πλεονέκτημα ότι μεινει τη
Το μέλλον της ενέργειας
κρατία. Σελ. 8
ΓΡΑΦΟΥΝ - ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ Κ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΑΡΙΝΤ
ΑΜΠΧΙΤΖΙΤ
ΓΙΩΡΓΟΣ
τα εγχειρήματα-ούτε τη
συμβολή τns στη διάσωση
μιαs συστημικήs τράπεζαs
που είχε βρεθεί σε επισφαλή θέση. Πρόκειται όμωs
για επιτυχίεs που, παρότι
βουβές, συνιστούν μεγάλο
όφελ0s για τον Ελληνα φορολογούμενο.
ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ
ΖΑΚΑΡΙΑ
ΜΠΑΝΕΡΤΖΙ
ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ
Διευθύνων
Πολιτικός
αναλυτής
Κάτοχος
Νομπέλ
Οικονομικν 2019
Σεναριογράφος
ηθοποιός
ΣΗΜΕΡΑ
σύμβουλος
των ΕΛΠΕ
Αναγκαιότητα
ο μετασxnματισμός
των ΕΛΠΕ
Ο Μπάιντεν
ξεπέρασε
τις Προσδοκίες
όλων μας
Νέο ασχέδιο
Μάρσαλν για
την Πανδημία
Να επενδύσουμε
στο νοιάξιμο
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
Γεύμα με την Κ ,
σελ. 35
Στο ακατφλιν
της ανοσίας
οι 60άρηδες
Σελ. 26
Σελ. 22
Οικονομική Κ ,
σελ.5
Ο Μπάιντεν ξάφνιασε τον πλανήτη
Από τα αναλυτικά στοιχεία για τους
εμβολιασμούς ανά ηλικιακή ομά .
δα, Που Παρουσιάζει η  της
ανοσίας. Σελ. 18
Κυκλοφόρnσε,
έγινε best seller
και αποσύρθηκε
Η βιογραφία
του Φίλιπ Ροθ
Υπόγειος
μαραθνιος
οκτ ετν
Για τα έργα κατασκευής
της γραμμής 4 του μετρό
Μολονότι έγινε αμέσωs best
seller, n βιογραφία του φίλιπ
Ροθ αποσύρθηκε από τον εκ
δοτικό οίο ! Αιτία, οι καταγγελίεs ειs βάρ0s του βιογρά
φου Μπλέικ Μπέιλι από δύο
γυναίκεs και πρην μαθήτριέs
του για βιασμούs και κανάρμοστη συμπεριφοράν , Ο εκδοτι κόs οίKos διέκοψε κάθε σχέση
Ενας υπόγειos μαραθνιο s, διάρκειas οκτ χρόνων, θα διεξαχθεί
προσεχs στα έγκατα τns αθηναϊκήs γns, όταν ξεκινήσουν τα
έργα κατασκευής τns γραμμής 4
του μετρό με πρωταγωνιστές δύο
θηριδειs μετροπόντικεs. Η Κο
καταγράφει το σκηνικό με τ1s.
περιοχέs όπου θα υπάρξουν οι
ευρύτερεs κυκλοφοριακέs ρυθμίσειs πέριξ των 15 σταθμν,
και από τα μεγαλύτερα ανοιχτά
εργοτάξια στη λεωφόρο Βεϊκου
και στιs πλατείεs Κολων ακίου
και Κυψέλn. Σελ . 36
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Η Δανάη Καντζάβελου μιλάει
στην Κν για τη ζωή της
με τον 6χρονο Παναγιτη
στο φάσμα του αυτισμού
Σελ. 24
Το χρονικό του Αιγαίου
από το 1973 έως σήμερα
Σελ. 14-15
νεται τρα επαγγελματικά. Η
(K) πρόλαβε και διάβασε την
πολυσυζητημένη βιογραφία.
Τέχνες & Γράμματα , σελ. 1
Την υποστήριξη της συντριπτικής πλειονότητας της διεθνούς κοινότητας συναντά η Πρόταση του Τζο
Μπάιντεν να αρθούν προσωρινά οι Πατέντες για την Παραγωγή εμβολίων κατά της COVID-19. Την εφαρμογή της, ωστπόσο, δυσκολεύουν οι αντιρρήσεις της Γερμανίας, οι αντιδράσεις των φαρμακοβιομηχανιν και n
ανάγκη μεταφοράς τεχνογνωσίας σε αναπτυσσόμενες χρες. Σελ. 29
Η ΕΛ.ΑΣ. πάειω
Μύκονο και Σαντορίνη
Σελ. 17
SHUTTERSTOCK
Α.PPHOTΟ / PATRICK SEMANSKY

Τελευταία νέα από την εφημερίδα