Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Μήνας ενισχύσεων και ο Μάιος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ1ΠΡΙΚΗ Μu ο
771234
567164
Σάββατο 8 Μαΐου 2021 τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.512
Μήνας ενισχύσεων και ο Μάιος
Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, αποζημισεις ειδικού σκοΠού, στήριξη δικηγόρων , (κούρεμαν ενοικίων, έκτακτες κατα βολές
Πόλος έλξης επενδύσεων
η Αλεξανδρούπολη
Το Πολύπλευρο και θερμό ενδιαφέρον, επιχειρηματικό, επενδυτικό και κυρίως γεωπολιτικό,
των Ηνωμένων Πολιτειν για τη Βόρεια
Ελλάδα και ειδικά για την Αλεξανδρούπολη
επιβεβαίωσε ο πρέσβης της Αμερικής στην
Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, κατά την παρουσία του
στη διασυμμαχική άσκηση Defender-Europe
2021 και τη φιλοξενία αμερικανικν δυνάμεων στο λιμάνι της Θράκης , σελ . 10
Αποζημισεις ειδικού σκοΠού για τις επιχειρήσεις
Που Παρέμειναν κλειστές και κατά τον μήνα Μάιο
ενσωματνει η κυβέρνηση στο πακέτο μέτρων στήριξης. Οι αποζημισεις θα φτάνουν στα 4.000 ευρ
και θα δίδονται υπό μορφή επιδότησης σε όσους
υποχρεθηκαν να μη λειτουργήσουν και κατά τον
τρέχοντα μήνα. Κλείδωσαν επίσης οι επιδοτήσεις
Που θα δοθούν με αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ
Μετά την εστίαση, αντίστοιχο Πρόγραμμα Προωθείται
για τα ξενοδοχεία, τα γυμναστήρια και τους Παιδό
τοΠους. Επίσης, θα ενισχυθούν οι δικηγόροι για
την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού Προκειμένου
να είναι έτοιμοι για τη συμμετοχή στις ηλεκτρονικές
δίκες. Με τη μέθοδο της προκαταβολής θα δοθον
και για τον μήνα Απρίλιο οι αποζημισεις στους
ιδιοκτήτες ακινήτων για το ακούρεμαν του ενοικίου,
ενστις αρχές Ιουνίου θα εφαρμοστεί το Πρόγραμμα
επιδότησης των Παγίων δαπανν συνολικού Προ
ϋπολογισμού 500 εκατ. ευρ. Για ις αρχές Ιουνίου
προωθούνται και τα φοροδάνεια, δηλαδή οι χρηματοδοτήσεις Που θα δοθούν στους επαγγελματίες
Που ενισχύθηκαν στο Πλαίσιο των Επιστρεπτέων
Προκαταβολν 1,2 και 3 προκειμένου να αποπλη
ρσουν τους φόρους της φετινής χρονιάς. Με αυτές
τις κινήσεις αλλά και με την ενεργοποίηση του Προγράμματος Ιέφυρα 2) για την επιδότηση των επαγ
γελματικν δανείων ουσιαστικά ολοκληρνεται το
Πρόγραμμα στήριξης της οικονομίας και για τη
φετινή χρονιά. Ήδη έχει αποφασιστεί το κούρεμ
των ενοικίων και η αναστολή των συμβάσεων ερ
γασίας και για τον Μάιο, εν τοίδιο θα γίνει και για
τον Ιούνιο - όΠως επίσης και η έκτακτη καταβολή
της οικονομικής ενίσχυσης των 4.000 ευρ. σελ 5
Παραγωγή και επισήμανση
Αλλάζει το ρυθμιστικό Πλαίσιο
για τα αλκοολούχα ποτά
Το ρυθμιστικό πλαίσιο παραγωγής , Περιγραφής, Προστασίας των γεωγραφικν ενδείξεων
και επισήμανσης των αλκοολούχων ποτν της
Ευρπης αλλάζει και από τις 25 Μαΐου 2021
καταργείται οριστικά ο κανονισμός (ΕΚ)
110/2008. σελ. 11
11+1 δραστηριότητες
εκτός περιορισμν
Οι δικαιούχοι των νέων
αναστολν συμβάσεων
> Ανοίγουν
Όλοι οι ΚΑΔ Που εμπίπτουν στο μέτρο
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Φροντιστήρια
Δικαστήρια.
. Μουσεία
Εργαστήρια σε ΙΕΚ-κολέγια
-Ωδεία
Κλειστές επιχειρήσεις με κρα- μότητας για όσες επιχειρήσεις
τική εντολή σε τουρισμό, αθλη - Παραμένουν ακόμα κεντός διατισμό, Πολιτισμό, επισιτισμό, δικασίας). Σε κάθε περίπτωση,
εστίαση, μεταφορές και ορισμέ όσες επιχειρήσεις είναι ακόμα
νες υΠηρεσίες θα μπορούν για
άλλον έναν μήνα να κάνουν χρή- μπορούν να κάνουν χρήση της
ση του μέτρου της αναστολής διαδικασίας αναστολής σύμβασύμβασης για ένα μέρος ή για
το σύνολο των εργαζομένων τους. επιλεξιμότητας. Σύμφωνα με το
Οινέοι ΚΑΔ δόθηκαν στη δημο - υπου ργείο Εργασίας, το κρτήριο
σιότητα από το υπου ργείο Ερ
γασίας και Παρουσιάζουν τον
νέο χάρτη) αναστολν Που θα
σχηματιστεί κατά τον μήνα Μάιο
ο οΠΟίος είναι μικρότερος σε
σχέση με εκείνους των Προηγού
μενων μηνν. Συγχρόνως, οριοθετούνται και κριτήρια επιλεξι- ωρούνται πλητόμενες. σελ. 6-7
High-end resort
Επανεκκίνηση της επένδυσης
στα Λουτρά Ελευθερν
κλειστές με κρατική εντολή θα
Βρεφονηπιακοί σταθμοί"
Θερινά σινεμά-Θερινά θεάματα
- Αθλητικές δραστηριότητες
Σε φάση επανεκκίνησης μπαίνει η σημαντική
τουριστική επένδυση για τη δημιουργία high end resort στα Λουτρά Ελευθερν, Που
αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρ και
να δσει νέα αναπτυξιακή Πνοή στον Δήμο
Παγγαίου και ευρύτερα στην περιοχή της
Καβάλας . Η επένδυση υλοποιείται από την
εταιρεία Elefthere Resot της οικογένειας
Χαρακίδη. σελ. 14
σης χωρίς να υπάρχει κριτήριο
> Περισσότεροι πελάτες στα εμπορικά
των 16 ωρν εργασίας σε εβδομαδιαία βάση ισχύει για επιχειρήσεις Που δραστηριοποιούνται
στον επισιτισμό. Αντίστοιχα το
ανωτέρω κριτήριο, συνδυαστικά
και με εκείνο του τζίρου, θα
ισχύει για όσες επιχειρήσεις θε
Βρετανία- Τουρισμός
Εκτός
Πράσινης λίστας
η Ελλάδα
ΔΕΗ-Φράγμα
σελ.4
Στην <πρίζαν η επένδυση
των 280 εκατ. στη Μεσοχρα
Ανοίγει ο δρόμος για πιθανή άρση των εμπλοκν Που καταγράφονται σε ένα σημαντικό
έργο Που διχάζει αλλά και μοιάζει με σύγχρονο
Γεφύρι της Αρτας. Ο λόγος για το Υδροηλεκτρικό Εργο (YHE) Μεσοχρας, Που εδ και
χρόνια λόγω προσφυγν , με αιχμή την
εκτροπή του Αχελου, έχει κολλήσει, αν και
έχει σε Πολύ μεγάλο Ποσοστό ολοκληρωθεί.
Είναι ένα έργο για το οποίο η ΔΕΗ έχει δαπανήσει 280 εκατ. ευρ από το 1986 έως το
Καμιπανάκι για
υπερτιμημένα
στοιχεία
ενεργητικού
Το ΣτΕ ακύρωσε
φορολογικούς
ελέγχους
Αρθρο των Τζόζεφ Ε. Στίγκλιτς και Λόρι Γουάλας
VACCINE
Ποιοι φόροι - πρόστιμα επιστρέφονται
VACCINE
VACCINE
2011. σελ. 10
VACCIN
Tον κδωνα του κινδύνου
έκρουσε η Φέντεραλ Ριζέρβ για
ορισμένες κατηγορίες ενεργητι
κού τις οποίες θεωρεί άκρως
υπερτιμημένες με βάση τις ιστο
ρικές νόρμες, με συνέπεια να
διατρέχουν τον κίνδυνο απότομης
πτσης εάν ξαφνικά χαθεί το
επενδυτικό ενδιαφέρον, εν διαΠίστωσε έλλειψη εργαλείων για
τις ρυθμιστικές αρχές . σελ. 15
Ακυρνονται με απόφαση του ΣτΕ οι φόροι και τα
Πρόστιμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρ Που επιβλή
θηκανΠέρυσι σε 70.000 συνταξιούχους, καθς το αν
τατο δικαστήριο έκρινε ότι ο χρόνος Παραγραφής κρίνεται από ην ημερομηνία κοινοποiησης των ειδοποnupίων στους φορολογούμενους και όχι από την ημε
ρομηνία έκδοσής τους από την ΑΑΔΕ. Η απόφαση του
ΣΤΕ έχει ευρύτερη εφαρμογή, καθς ισχύει για όλες
τις υποθέσεις φορολογικν ελέγχων για τις οποίες η
Πρίξη προδιορισμού φτάνει στα χέρια του λεγχόμενου θα παρατείνει την Πανδημία;
μετά την ημερομηνία Παραγραφής. σελ. 9
Δύο ρεκόρ έτους
για το Χρηματιστήριο
Sputnil
Coronur
Με δύο νέα ρεκόρ έτους έκλεισε χθες το Χρηματιστήριο, παρά την πτση του γενικού
δείκτη. Ειδικότερα, κατεγράφη η υψηλότερη
αξία συναλλαγν (253,89 εκατ. ευρ) για το
2021 και επίσης σημειθηκε και ρεκόρ κεφαλαιοποίησης, η οποία αναρριχήθηκε στα
62,367 δισ. ευρ. σελ. 18
Η εταιρική απληστία
θα Παρατείνει την Πανδημία;
σελ. 2-3
ΓΑ ΧΑ. 89701 -145%)V
DOW JONES 34777,76 (066%)Δ
FFSE 100 7.129,71 (076%) Α
DAX 30 15.39965 (134%)
CAC 40 638551 (045%) Δ
ΧΡΥΣΟΣ 1.831,19Δ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6946 V
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙ0 12166.
virus

Τελευταία νέα από την εφημερίδα