Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποτα παινίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΙΟΥ 2021 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1432 ΕΓΟΣ 33ο ΤΗΛ.: 26510 22044 FAX: 26510 79437
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ e-mail : ne atisipe [email protected]
Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις
ΕΣΤΙΑΣΗ: ΠΟΙΟΙ ΘΑ
ΠΑΡΟΥΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
.Η δράση με προϋπολογισμό
330.000.000 ε θα παράσχει
κεφάλαιο κίνησης σε 34.000
επιχειρήσεις. Η επιχορήγηση είναι
αφορολόγητη και ακατάσχετη
5ης στη δράση
είναι η μείωση
2020 σε σχέση
με το 2019 με.
του 30%. Έν .
θετη ο υπουρνς
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Τα ποσά που αντιστοιχούν στην Ήπειρο
FLASH
35,1 εκατ. ευρ στους Εnρος
είναι η φτωχότερη
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ; Δήμους από τους ΚΑl εμοκί της Ε
ΝΑ ΒΓΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ Η
Ουκ ολίγες φορές ειπθηκε ότι τον χαιρό
της πανδημίας , αν σου προέχυπτε κάποιο
άλλο πρόβλημα υγείας, σως και να τα 'βρι
σχες πολύ σκούρα με την όλη αναμπουμπούλα ! Αλλά υπάρχει χι ένα άλλο
Πό0ο 35.185.000 ευρ χατα .
νέμεται στους Δήμους όλης της
χρας από τους ΚΑΠ (Κεντρν συγεδριασεις τον
χοί Αυτοτελείς Πόροι ) ως
πρτη, δεύτερη και τρίτη μην
αία ταχτική επιχορήγηση του
έτους 2021, Σν(χα στη oο 2
Z. Πανταζής
Δικηγόρος
Δασπασμένη n ελινική μειονότηα, εξέλεξε μόλις 0γνταμένο τολεμαό
Αvο ομογενείς βουλευτές
σε Τίρανα και Αυλνα
Οι Τσάμηδες, Πάλι με Παρουσία στην Αλβανικί Βουλή
ενδεχόμενο που σήμερα συνειδητοποι : Να προχαλέσεις ο ίδιος
- άθελα σου - χάποιο πρόβλημα υγείας στον εαυτό σου ως παρε πόμενο της πανδημίας .
Τα λέω αυτά αφότου διάβασα για έναν 34χρονο άνδρα που
έφτασε στα Επείγοντα επειδή σχράτησεν το φτέρνισμα του , κλεί
νοντας μύτη χαι στόμα ! Σννέχεια στη σελίδα 23
Δύο είναι οι βουλευτές
από το χρο της Ελλην
χής Μειονότητας .
οι εξελέγησαν με Αλβα
λοπροαίρετη διάθεση
τις απόψεις μας σχε τιχά με το επίτεδο των