Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Μαίου
Κάδημερινή οrκονομική eίδική ερμερίδα Διακηρίξευν-Δημοιραστν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7358
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 952233
Χωρίs
Πρόστιμο
οι αλλαγές
ακινήτων
Οδηγός επιβίωσηs
στη μετα-covid εποχή
στο E9
- Πs θα ακουρέψετεν υποχρεσεις σε Δημόσιο και τράπεζες
- Όλα τα Προγράμματα
Οδηγό επιβίωσης πανδημίας και των αλλεπάλληλων Ιockdowη
φαντάζουν δυσβάστακτες για κάθε επαγγελ .
Προθεσμία μέχρι τις τα φέρει βόλτα ματία , εντούτοις μέσα
από προγράμματα πou
υιοθετεί το κράτος,
διαμορφνονται
συνθήκες εκείνες πou
επιτρέπουν σε όσους
έχουν πληγεί από τον
κορονοτό να επιστρέ ρεμα- χρεν . Μέσα ψουν λιγότερα χρή
σε τράπεζες,
εφορία και ασφαλι
στη μετα- covid εποχή.
έχει ανάγκη
επαγγελματίας για να
31 Μαΐου 2021 έχουν
οι ιδιοκτήτες προκει-σεις σε Δημόσιο κι
μένου να διορθσουν
λάθη και παραλείψεις σωρευμένες , όσο και
στα στοιχεία των ακι νήτων τους ποu εμ.
φανίζονται
έντυπο E9, γλιτνοντας και το πρόστιμο
των 100 ευρ που
συνέχεια στην 11
"Βουνό οι υποχρεΤράπεζες τόσο οι συσοι
οι τρέχουσες και είναι
λογικό η αγορά να
"φωνάζειω για κού .
από ένα πλέγμα μέτρων , πάντως , το κράτος
δυνατότητα στους επχειρηματίες να πληρ - προς
χρήματα τόσο σε εφορίες και Ασφαλιστικά
πρόγραμμα θα δουν
τις υποχρεσεις τους
προς το Δημόσιο να
ακουρεύονται - έστω
και δια της πλαγίας...
Μέσω της επιδότησης παγίων δαπανν
δεν θα απο δίδονται με τρητά με την κατά.
θεση χρημάτων στους
τραπεζικούς λογαριαεξαργυρνονται για
την κάλυψη φορολογικν υποχρεσεων , μεταξύ των οποίων και ο
ΦΠΑ, Σε εκείνους που
στικά Ταμεία.
α Κούρεμαν
δίνει
Δημόσι0s
Τειρεσία θα
Παρακολουθεί
Εφορία και
λιγότερα Ασφαλιστικά Ταμεία
Αντί για χρήματα ..
κουπόνια θα μοιράζει
Ταμεία , με άλλα λόγια το νέο πρόγραμμα επιακουρεύει υποχρεω - δότησης παγίων δαπα νν , κάτι όμως rou
θα καταστούν δικαιούχοι, θα χορηγηθούν
"πιστωτικά
ματα συμψηφισμού.
για τις επόμενες φορο λογικές και ασφαλιστι.
κές υποχρεσεις . Η
επιλογή βεβαίως να
συνέχεια στην 10
σημει σεις..
Αν και οι υποχρεσεις που δημιουργήθη
καν την περίοδο της
ακρύβειν ένα μεγάλο σuούς των δικαιού νοικοκυριν και
επιχειρήσεων
πλεονέκτημα: Οσοι εν ταχθούν στο εν λόγω
χων , αλλά νοuche, τα
oroίa θα μπορούν να
Λιγότερη
γραφειοκρατία
στιs συναλλαγές
με τIs τράπεζες
DEBTΤ
Θα καταγράφεται η
συνέπεια στην πληρωμή υποχρεσεων
στο Δημόσιο, τις τράπεζες και τις ΔΕΚΟ
Ένα "Δημόσιο Τειρε
σία- που θα παρακο θα
αξιολογεί την Πστο
συνέχεια στην 2
λουθεί
Σελίδα 9