Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυπής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΪΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)Αρ. φύλλου 6880-12.348
0,50 ε
85 χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία
του Ερυθρού Στα υρού Δράμας
Ονοματοδοσία αίθουσας
διδασκαλίας Ερυθρού Σταυρού
Δράμας σε Aίθουσα Διδασκαλίας
Μητροπολίτη Διονυσίου.
Δόξα Δράμας-ΑΕ Καραϊσκάκης
Βρέθηκε ) η σωρός
του 76 χρονου
στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας
Η εκταφή παρουσία εισαγγελέα
και αστυνομικής δύνα μης
Κωνσταντίνος Κουκκίδης
Σήμερα
ο τελικός, για
τους Μαυρα ετούς
( Μύθος ή θρύλος)
Γράφει ο
Ιωάννης Μ. Aαλανίδης
Ο κ. Παπαθεοδρου μιλάει στον ΠΤ
Δηλσεις της προϊσταμένης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας στον αΠ.Τ.
Ο πρόεδρος του Περι φερειακού
Συμβουλίου ΑΜΘ στις Κοινότητες
της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
Με τα γνωστά self test ανοίγουν
τα σχολεία τη Δευτέρα 10 Μαΐου
- Υποχρεωτικά οι μαθητές πρέπει να έχουν μαί τους την σχολική κάρτα που δείχνει
το αποτέλεσμα του self test
- Από τη Δευτέρα η χορήγηση του δεύτερου τεστ από τα φαρμακεία
1 - Υποχρεωτικό self test κάνουν σχολικοί τροχονόμοι και σχολικές καθαρίστριες
Του Θανάση Πολυμένη
7ONOTHTΕΣ του Νομού Δράμας
επσκέφθηκε το τελευταίο χρονικό
δάστημα, οπρόεδρος του Περιφε
ρειακού Συμβουλίου Αν. ΜακεδονίαςΘράκης ( ΠΣ-ΑΜΘ) κ . Χρήστος Παπαθεοδρου . Ο ίδιος , από την ρα που ανέ λαβε τη θέση του προέδρου του
Π.Σ.ΑΜ , επισκέπτεταιτους Δήμους της
Π.Ε. Δράμας , "npoκεμένου να μεταφέρω
τις στοχεύσεις του κάθε Δήμου , που
θέλει πράγματα από την Περιφέρεια
όπως τονίζ
Ο Πρωνός Τύπος, επικοννησε και
συνομίλησε με τον κ . Παπαθεοδρου ο ενθα συνεχσει το επόμενο χρονικό δι
οποίος σημεινει ότι , όταν τελείωσε τις στημα.
επισκέψεις του με τα Δημοτικά Συμβού- Βλακας: Ζητήματα λατομείων
λια, ξεκίνησε τις επισκέψεις του με τα
συμβούλια των Κονοτήτων , και όπως θεοδρου , επισημανει ότι στη συζήτηση
μας λέει , θεσμικά δεν το έχει κάνει κα - εκεί , κυριάρχησε σο θέμα των λατομείων
1 Του Θανάση Πολυμένη
ΠΩΣ είναι γνωστό, από τη Δευτέρα 10 Μaΐοu , ανοίγουν Νη παγωγεία, Δημοτικά Σχολεία,
Ι Γυμνάσια και Λύκαα σε άλη τη χρα .
οΠρωνός Τύπος , επινοννησε με
1 την προίσταμένη της Δεύθυνσης Πρωταβάθμας Εταίδευσης Ν. Δράμας κα .
1 Ευφροσύνη Χαραλαμπίδου , η οποία
1 αναφέρθηκε στις οδηγίες που
1 πρέπει να ακολουθήσουν γονείς
και εκπαιδευτικοί , αλλά και το
1 πς θα γίνεται η παρουσίαση της
κάρτας του μαθητή στους εκπαι 1 δευτικούς . Μας εξηγεί ακόμα , τι
ισχύει σε περάττωση που κάποο
νένας πρόεδρος του ΠΣ-ΑΜΟ μέχρι σή - και της ενγένει λατομικής δραστηριότη- τεστπ αποδεχθεί θετικό και πς
τας καθς και των σχετικν γνωμοδοτή- φτάνουμε μέχρι το σημείο της
1 ανασταλής τμημάτων σχολείων
Όπως μας λέει η κα . Χαραλαμ
1 πίδου , έχουν ήδη έρθει οι σχετικές οδηγίες από το Υπ. Παιδείας,
1 και αφορούν την ενημέρωση γα
Όπως είπε ο δος , "αν για naράδειγμα την εφαρμογή του διαγνωστικού
ελέγχου νόσησης από Covid-1 .
Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι
Αρχίζοντας από το Βλακα , ο κ . Παπ μερα .
Όπως τονζα στον-n.Τ, οι ετισκέψεις σεων που ανει το ΠΣ-ΑΜΘ. Ουσιαστικά
του ξεκίνησαν πριν από την έναρξη της συμφωνήσαμε να έχουμε μα καλή συπανδημίας , εξαπίας της οποίας αυτές νεργασία, προφορκά στην αρχή , προκει σταμάτησαν για ένα μεγάλο δάστημα κα μένου να προλαβαίνουμε καταστάσεις
άρχισαν και πάλι μερικές ημέρες πρν και να μην τρέχουμε από πίσω .
από το Πάσχα.
Στην επικανωνα μας που είχαμε με τον έρχεται ένα λατομείο mου είναι δπλα στο
πρόεδρο του Π-ΑΜΘ, ο κ . Παπαθεοδ - χωριό , εγ δεν μπορ να το ξέρω αυτό.
ρου , αναφέρθηκε στις ανάγκες που Ποος θα μας ενημερσει γι' αυτό; Μόνο
έχουν τα συμβούλια των Κανοτήτων , αν
και επισημαίνει ότι δεν τα έχει επισκεφτε σαμε περισσότερο για τα θέματα της λα
όλα , αλλά τουλάχιστον τα περισσότερα , τομικής δραστηριότηταςπαιδευτικούς και από τους υπαλλήλους στη δεύθυνση, Όπως δευκρνζει η προϊσταμένη της
Πρωτοβάθμας Επαίδευσης Δράμας , αν δεν
επιδεηθεί το τεστ από τους εκπαιδευτικούς στη
Διεύθυνση, ή εάν η Δεύθυνση του σχολείου
αγνοήσει να κάνει αυτό τον έλεγχο , φέρει πe+
θαρχικό παράπτωμα
Δευκρνίζει ακόμα , ότι αν κάποος από τους
εκπαιδευτικούς ή το υπόλοιπο προσωπικό του
1υποχρεωτικός για μαθητές και εκπαιδευτικούς, τουλά - σχολείου έχει εμβολιαστεί , αυτό δεν σημανει ότι απαλτο Ταπικό Συμβούλιο . Και αυτό συζητήχστον άπαξ την εβδομάδα .
λάσσεται από το self test
'Όπως δευκρνίζε , αυτή την πρτη εβδομάδα, το δα - Μαθητές με αναπηρίες και απούντες ασύλου
γνωστικό τεστ θα γίνει δύο φορές , αργότερα δεν ξ
Όσον αφορά τους μαθητές με ανατηρία, δευκρινζεσελAη Ι ρουμε πς θα συνεχίσειο και δδευκρίνισε ότι , "κανένας ται ότι το soif 1est δεν είναι υποχρεωτικό και αυτό θα
πρέπει να συνδυάζεται ανάλογα με την πάθηση. Επ
μαθητής δεν μπορεί να μπει στο σχολείο, χωρίς να έχει
κάνει το τεστ και να είναι θετκό . Οι μαθητές θα πρέπει σης , α μαθητές που απούνται ασύλου, έχουν την δια να έχουν μαζ τους την σχολική κάρτα και οι εκταιδευτ - τερότητα ότι θα πρέπει να βοηθηθούν είτε από τον
κοί και όλο το προσωπικό του σχολείου, θα έχουν το Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων ή από το δευθυναποτέλεσμα του τεστ, όπως αυτό υποβάλλεται στην τής σχαλικής μονάδας καθς και από το προσωπικό της
ηλεκτρονκή πλατφόρμα. Εναλλακτικά, εάν δεν υπάρχει δομής για να μπορέσουν να τα συμπληρσουν .
εκτυπωτής στο σπίτι , θα μπορεί ναγνει χειρόγραφο
Θα πρέπει.
σχαλείων έστελαν τις απαρατητες οδηγίες και το σχε - προσφυγάτουλων με λεωφορεία για τις σχολικές μονάτικό δείγμα της σχολικής κάρτας για την χειρόγραφη δες .
συμπλήρωσή της γα
όσους δεν έχουν εκτυπω τές
Όπως επισημαίνει η κα.
Χαραλαμτίδου , θα πρέπει
να συμπληρνονται όλα
τα στοιχεία του παιδιού .
όπως το ΜΚΑ, πότε έγνε
το τεστ και το αποτέλεσμά
του . Το διο σχύει και γα
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμονίδης
Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της ΠΕ. Δράμας , από
σημεκωθεί εδ ότι , οι διευθύνσεις των τη Δευτέρα θα ξεκνήσει κανονικά και η μετακίνηση των
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
σελΒη
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 252ι 0-221 12 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΑΕΡΙOΝΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8.30-14:0ο και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
εκπαιδευτικούς .
Εκτός από το self test
όποιος θέλει μπορεί να
κάνει ένα rapid 1sst είτε
μοριακό τεστ, είτε σε δημόσια δομή , είτε:
ιδιτη Το self test πρέπει
να γίνει 24 ρες πριν από
την προσέλευση στο σχολείο και το μορακό πρέπει
να γίνει 72 ρες πριν . Και.
ακόμα , το απoτέλεσμα θα
πρέπει να επιδειχθεί από
τους μαθητές στους εκ Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρiκής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσο:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β ΜNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 351 94-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία , Δράμα
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Καθημερνές: 10:00-13:00 και 1 :00 20:00 ( εκτός Τετόρτης!
Σαββοτοκύριακαι κλειστά
Η Εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
εγγνάτα υψηλού επαγγελματισμού εγκαταστάσεις
φυσικού αιρίου με έγκυρη παρακολούθηση όλης της
δαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!!
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
Παραλαβή παράδοση κατ οίκον
Επικοινωνήστε μαζί μας...
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ . ΛΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Κύκνος
Εφί5pων Αξωματικν 124, Δράμα, Τ.Κ. 66100
31385 643791/321 104962
Πλντήρο Χαν Κόeνος Δράμα
(ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΟΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα