Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΙΟΥ 2021
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27780
emailtdi aso1n.gr
Γραφεία Εμμ. Μnενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
T 210.2 1592-688 FAX 210-12 15377 t 0.50 ΕΥΡΩ
Χρ. Μεγάλου: Ανάππυξη
άνω του 4% το 2021 και
τα επόμενα χρόνιαν
Σε άρση της Πατέντας για τα
εμβόλια προχωρά n ΕΕ
θα επτίχειη χρα, με τη συμβολή και τα
Α Μα μετοφορά πατίττας θασέματε έναρξς ης πυραγογς οε έναν χρότ
Πειρας Χρήτoς Μεγαλου , σε
Eεpaα zατά τ: Codd . δou dooς τς Εrpuriz Eτnpa,
Οπόο,dμεου aίομε λους τους παρηαγοίς ειβοίπ ταε ππρέγουν πην
πρόoφα τη επ αιγημένη αίξηση μετοχμκού
εφία bν ύψous 1,4 δια . Ενρ που
πραγματατοίησε η Τράπε ζα lεuς.
απιμπτισ mς χρέσς zαnd απολοσματκό χαι ρruλστιχό τοτο.
συμπλpor1 ρδρος m Κoμo o oελία π στο Ειρατα πό
nα τον λγο αυτότ είμαστε τοι μαι τα συζετiooτμε με ποor τρono η
πρδρος τη; Κμoo
την επί υξη κοχιρής ανά mξης: πρτoν,
δεύτερον, ο δείτης βωμχανικής
αnorimνει
Hpogm φο πς ππέντας διτα πιΣηρς αnό τν Iιδα να τ
των πόρων τον Ταμείου Ανάκαμψης και
των Ευρωπiκν Πργαμμάνων , ο.
Τη Δευτέρα η έναρξη του
6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφν
Εξυπνη ηλεκτροδότηση για τη
β1ομηχανία
Ανοιξε της nύλες της η 67η
Ανθοκομική Εκθεση της
Hέreξητουδου Οοoομαού Φορουμτου Λείφν θα πραματπη δεί τη Δευτρα 101
Ανεξάρτιτα από το πς έοrv arrarE θει στεχροτά. αυτ η
πρoτpo αό 1002αaσένo ou τις απ ό 42 χρς θαxάρουν μέρος στς ενλάσες
Σοrλλαρoολου, τπό τηταγδα πις οπο ς πραγμαπαπ οπίτα το Φορουμτων Λελφτ.
Ζοttin Τouοίτοα, α αoror οτο 2oτό του Φόρου τωr λφν διαδιΣτ
δού α πudon τwν αποτr aερων του θεgενασίου
τον οδrγν του ΕΟΛΥ. Yα πv aφa τ
τοπροσό πο δήμου εργπη κ ρποδς,
τοzpά oraρχioε τα με ίποr Ε εποτές αρίου του
συμάλοντ όστε βου τα ε δξει τη μεωση των
taonzύν σταμτ aαραγαγς τοπα Λεύτρ on τρίτα τα
DELPHI
ECONOΜIC
Τέλος του μήνα θα ανοίξει η
πλατφόρμα για ό λα τα
εμβόλια σε νεότερες ηλικίες
τωr πολτr άτω το 60 ετάr στη χου μα
2021 CummΕΠΙΟra ing he Βιcenlenn kl of lhe Greek Eevdlution
μλnτας το προ στην tcoon τοn Σoat
μονάδα μαπαρ εη να εvaui γoarαπόσs απiat

Τελευταία νέα από την εφημερίδα