Πρωτοσέλιδο Τα Μετέωρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ
ΕΤΟΣ ΔΡΥΣΗΣ 1970
AΡ ΦΥΛΟΥ 1.395
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
www.tameteora.gr
ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΜΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΦΕΡΕ ΑΣΙΟΔΟΞΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
Η λόγοτέχνία
είναι φαρμακείο
ης ψυχής ο
ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ
ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Τέλος Μοϊου διαθέσιμα όλα τα
εμβόλια για τις ηλικίες 30-4
Στην ομαλή επανεκκίνηση της εστί - νομικής δυσχέρειας , είτε λόγω της anoγόρευση της μουσικής κ.ά Όσον
ασης συνέβαλαν ο καλός καιρός έλλειψης εξωτερικν χρων για αφορά στην επανεκκίνηση δραστη οι αργίες και το άνοιγμα των δια - την ανάπτυξη ικανοποιητικού αριθ - ριοτήτων , σπό 8 Μαtοu επναλει δημοτικν μετακινήσεων, Ωστόσο , μού τρanεζοκαθισμάτων Βέβαια , τουργούν οργανωμένες παραλίες
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ κάποι0 εnχειρηματίες επέλεξαν να noραμένουν σημαντικά προβλήμα - ano 15 Μaiοu ανοίγουν ο τουρισμός
καθυστερήσουν το άνοιγμα των κα - τα Ποu αντιμετωπίζουν οι επιχειρή- και οι διαπεριφερειακές μετακινή ταστημάτων τους, είτε λόγω αδυνα- σεις και χρήζουν επλυσης όηως το σεις , εν θα εξεταστεί το άνοιγμα
μίας για εφοδιασμό με nρτες ύλες ωράριο λετπουργίας το οnoio οι επ - των μουσείων και η έναρξη των no
-αφού διανύουν μία nεpίοδο οικο - χειρηματίες ζητούν να επεκταθεί , η λιστικν εκδηλσεων.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
Μeτεpων Κολομηάκας ενnμερνει τους n
ΣΕΛ Τ
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΜΠΕΛΛΟΣ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 114-11
1ος ΟΡΟΦΟΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
δικοωμάτων 2021 ενημερνουμε τους napo ΟΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
τηλέφωνα 2432022426-2432078007
PANTEBOΥ
ΩΡΑΙΑΤΡEΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Κατερίνα Απόδιακου
ΤΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΙAΤΡΕΙΟ
μ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ηΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΣΤ. ΓΚΑΓΚΑΣ
ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
noνenoτμου ΑΒnνν
υω ΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΗ: ΠΙΝΔΟΥ 16
Τη. 24320 25252
Η ΑΤΡΟΣ ΟΑΒΡΙΣΚΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
20. 21 & 22 ΜΑΙΟΥ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤEΒΟΥ
Whts u 697 0778929
Παροντεβού: 694224067ι, 2432308762
Delivery
Τρικόλων 16, 20ς όφορος
Τηa. 6979221940, 2432077212
ΝΕΟΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
00ΘΑΛΜΛΟΓΙΚΗ ΜDNAΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
MEO ΙAΤPΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ
ΟΡΑΣΗ
Αθονόσιος Χ. Μουσιλης
ΠΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ -ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
300 nμ-900 μμ.
ΤΗΛ 24320 77999
Ενδοχρινολόγος-Διαβητολόγος
0ΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
788 ΜΑΪΟΥ 1 21 & 22 ΜΑΪΟΥ
και Aστνγματιομο μι fomtoυ
| pro npope 1 Reτoνης Μετούτης |0υponae