Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ MΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕLζ 2641ο 49000
Πρόγραμμα δεύτερης
επιχειρηματικής ευκαιρίας
ΘΕΣΕΣ ΕΡΑΣΙΣ
στο Αγρίνο aι oε νοα
Προσπάθεια δημιουργίας
καταδυτικού πάρκου
ατό την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλας
Εμπορμού Συλόρυ
στμo Ατ ε χηςΕπαμα
Ψηφιακό μουσεία, διαδραστικές υπηρεσίες κα
ανάδειξη 2.500 σημείων της Δυτικής Ελλάδας , μέσω ΕΣΠΑ
Συστάσεις και οδηγίες
του Νοσοκαμείου για τη
διαδικασία εμβολιασμού
OKνηδρμς
ΟΧ από Επιμελητήριο
ια τουριστική επένδυση
στο Πλατυγιάλι
Νέα μέτρα για Το εισόδημα των αγροτν
λoγυτελστν κτων αρφαλιστιν poo στας aoθrμαr ao τω ό τωναγρο.
ΚΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Η παγκόσμια
ημέρα του β λίου
Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας με έμφαση στις γυναίκες
Τη Δεpa 10 Μa 2021 κα ρα 1300, ξενδη unoλή ηλρονα σων eηποότησς
γεuατν ηλοtος 18 δς 2 ετν μ σς γνo, Το mo ίσεισης ανάκτα σε 14.800 αpό
<Εξοικονομ Αυτονομν
Μπανουν κραήα
μ βίση το αισόδημα
και την ηλιία
Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων κτηρίων
Ενoκan oοn 20 ηπων ποδον απo mν Τρ 27 Aπρδου η Π Δε
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
δακα Πηρωμίς
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 13