Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΤΑΙ
ΣΕΛΙΑΕΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΟΠΙΚΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Post
Ετος: 90-Ενατία 64-Τηλ. 2310 240 652- FAX: 2310 242778 ΙΦ: 1 Ε ΑρΦύλλου: 1996 Παρασκευή 7 Μαΐου 2021
θεσσαλονίκηΜγαρο
Μουσικής και ΚΟΘ
Τιμούν την Ημέρα
της Ευρπης
>>>> 4η
Κικίλιας:Διαθέσιμα
όλα τα εμβόλια
για τους 30-44
μέχρι το τέλος Μαΐου
ΔΕΟ-Ετακτη εξελοντική αμοδοσία
την Κυριακή 9Μαϊου
Ένα σποτ,πολλές
φωνές για την
ανακύκλωση
στον Δήμο Δέλτα
>>>> 5η
Σύλλογος Μουσικν Βορείου Ελάδος:κΕεχασμένοι από την πολιτεία οι εργαζόμενοι στον πολιτισμόν
>>>> Τη
>>>> δη
ΠΡΑΚΤΟΡΕΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 & DΠTH ΚΤΣΑΡΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΒΕΣΣΑΛΕΝΙΚΗΣ
γραφείο 33τ.μ. επί της
οδού Εγνατία Β4
και Βενιζίλου
(2ος όροφος) κατάλληλο
για γιατρούς, λογιστές ,
δικηγόρους κ.ΤΑ.
Πληρ. Τηλ. 6944 32461
2316 018 019
Β977 298 697
tharinik13Qumail.com
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Created by Universal Document Converter