Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989
(Μηνιαία έκδοση)
2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2021 | Αρ. φύλλου 854 | 1 €

email:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

Μέλη και φίλοι του ΑναρριχητικούΟρειβατικού Συλλόγου Λεωνιδίου:

«Είμαστε κατά των πολιτικών
αδειοδότησης ανεμογεννητριών
που κινούνται με γνώμονα το
κέρδος εταιρειών...»
[• ΣΕΛΙΔΑ 7]
Παρεμβάσεις επί τα βελτίω στο κλειστό Δημοτικό Στάδιο
Μεγαλόπολης - Δημοπρατείται άμεσα έργο 210.000 ευρώ
Ο Δήμος Μεγαλόπολης δημοπρατεί το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση
στέγης και διαμόρφωση χώρου εντός του Κλειστού Δημοτικού Σταδίου
Μεγαλόπολης», προϋπολογισμού 210.000,00 €, με πιστώσεις από ίδιους
πόρους και από το 5ο ΕΑΠ (Ειδικό Αναπτυξιακό Πόρο).
Το Κλειστό Δημοτικό Στάδιο Μεγαλόπολης, λόγω της παρέλευσης
του χρόνου (έχει κατασκευασθεί τη δεκαετία του ΄80), παρουσιάζει
φθορές τόσο στους εξωτερικούς όσο και τους εσωτερικούς χώρους του.
Το σοβαρότερο πρόβλημα που έχει εντοπισθεί, τουλάχιστον από
15ετίας, είναι η στεγανότητα της οροφής και των οριζόντιων υδρορροών
του, με αποτέλεσμα όμβρια ύδατα να εισέρχονται στο εσωτερικό του,
προκαλώντας ζημιές, κυρίως στο παρκέ του γηπέδου. Κατά καιρούς,
έχουν γίνει εργασίες συντήρησης της στέγης, χωρίς όμως να επιτευχθεί
το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κρίθηκε, λοιπόν, ως απολύτως αναγκαία η
εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, με το οποίο αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η στεγανότητα του Σταδίου, ώστε να αποφευχθεί
στο μέλλον εισροή υδάτων και να επιτευχθούν καλύτερες θερμικές
συνθήκες στο εσωτερικό του.
[• ΣΕΛΙΔΑ 7]

Νέοι βανδαλισμοί
στο ΔΑΚ Τρίπολης
Τη λύπη του και την οργή του εξέφρασε ο
πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δήμου

Τρίπολης, Ηλίας Κούρος, για το γεγονός
ότι για πολλοστή φορά άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στον χώρο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ).
«Γίνεται μία συνεχής προσπάθεια βελτίωσης και αναβάθμισης των χώρων του ΔΑΚ
από τους υπαλλήλους του προς όφελος όλων
των δημοτών, την οποία όπως φαίνεται, κάποιοι δε σέβονται» σημειώνει σε ανακοίνωσή
του ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης, μέσω του οποίου διευθύνει κι επιμελείται τον σπουδαίο αυτό δημόσιο χώρο.
Το γεγονός έγινε αντιληπτό την περασμένη Τετάρτη (5 Μαΐου 2021), όταν υπάλληλος του ΔΑΚ Τρίπολης διαπίστωσε ότι
έχουν προκληθεί για ακόμα μία φορά, ζημιές στον χώρο του Αθλητικού Κέντρου.
Συγκεκριμένα, άγνωστοι έσπασαν την

κάσα της πόρτας στις τουαλέτες, κάτω από
την κερκίδα και έβαψαν τους φρεσκοβαμμένους τοίχους που πριν από λίγο καιρό ο
Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Τρίπολης είχε φροντίσει να αποκατασταθούν από παλαιότερους
βανδαλισμούς.