Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Μόνο τα
ρινικά self tests
χορηγούνται
με ΑΜΚΑ σε
εργαζόμενους
και μαθητές

σελ ~ 13

Ανεξάρτητη και
η Τάνια Βεντούλη
- Η δήλωση
του δημάρχου
Λάζαρου Μαλούτα

Τίτλοι τέλους
για τον ΑΗΣ Καρδιάς
μετά από 47 χρόνια

σελ ~ 2

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7461

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Γιατί κ. Μιχελάκη δεν ανακαλείτε την απόφαση
δασολογίου για να σωθεί το δάσος τη Μεσιανής;

Επιστολή του «Πρωινού Λόγου» στο ΥΠΕΝ, το ΓΕΩΤΕΕ
και το Τμήμα Δασολογίας για επανεξέταση της απόφασης
σελ ~ 24

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 5

Εμπορικός
Σύλλογος Κοζάνης:
Ως τις 15 Μαΐου
η εκπτωτική
περίοδος - Ανοιχτά
τα καταστήματα
την Κυριακή

σελ ~ 5

Πρωτογενής τομέας:
Σε ενέργειες
εμπλουτισμού και
αναχλόασης των
βοσκοτόπων
προχώρησε ο
Δήμος Κοζάνης

σελ ~ 13

Ανοίγουν διοικητικά
δικαστήρια,
φροντιστήρια για
εξετάσεις, ξεκινούν
οι πρακτικές
σε ΙΕΚ και
κολλέγια

σελ ~ 3

σελ ~ 3

Πορεία στο κέντρο
της Κοζάνης για την
εργατική Πρωτομαγιά:
Όχι στον εργασιακό
μεσαίωνα, όχι
στην κατάργηση
του 8ωρου