Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
i) ΕΛΤΑ
. Ελλάδα: Παρούσα
στο Μητρο startuup
Ισχυρή η παρουσία από τη Δυ Τική ΕλΜάδα στο Εθνικό Μη τρο Νεοφυν Επιχειρήσεων
(Ε.Μ.Ν.Ε. ) , όπου εγράφηκαν
άλλες 45 επιχειρήσεις.
Ελπίζουνπλέον
στις εκτσεις
Δεν ικανοποιήθηκαν οι προσδοκί.
ες των εμπόρων το Πάσχα, όπου
υπήρξε πτση 30% . Προσδοκούν κέρδη με τις ενδιάμεσες
εκπτσεις που ήδη ξεκίνησαν.
Αναζητντας
απλές λύσεις στην
καθημερινότητα
Σελ. 15
Σελ . 7
Αρθρο του Παν . Γιαλένιου σελ . 2
ΙΣύμβουλοs
Η Εβδομαδιαία
| Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίος
Μαζνος 94 1 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
pressGreece.gr
όλα όσα Πρέπει
να γνωρίζεις
| www.symboulos.gr
|0-mailt symboulo@otonot gr
| Τιμή Φύλλου : 1,00 ε
Περίοδοs r| Αρ. Φύλλου 1203
Παρασκευή 7 Μαίου 2021
επιχ ειρη σευν
Πρωτομαγιά
Μήνυμα
εργαζομένων
>Εκπρόσωποι της εστίασης επισημαίνουν στον Σ.Ε Τι περιμένουν να γίνει
Επιστροφή
στην κανονικότητα με πολλές επιφυλάξεις
Ικανοποιημένοι οι καταστηματάρχες εστία σης και αναψυχής Που μετά από έξι μήνες
καθολικού lockdown , άνοιξαν την Περασμένη Δευτέρα και Πάλι tα καταοτήματά τους .
Υπήρξε αθρόα προσέλευση σε όλα τα είδη
των επιχειρήσεων , οι οποίες λειτουργούν
με μέτρα και αποστάσεις . Ήταν το Πρτο
σημαντικό βήμα για την επιστροφή στην
κανονικότητα, όμως anoμένουν Πολλά
ακόμα . Το πρτο Που ζιτούν οι επιχει ρηματίες είναι να επιμηκυνθεί το ωράριο
λειτουργίας , υποστηρίζοντας ότι θα βοηθή σει σημαντικά στον Περιορισμό του φαινο
μένου των συγκεντρσεων στις Πλατείες ,
μετά τις 11 το βράδυ .
Ζητούν επίσης να τoυς επιτpαπεί η λειτουρ
γία μουσικής , κάτι φαίνεται να εξετάζετα .
Με ουγκέντρωση σωματείων ,
συνδικαλιστικν φορέων , αλλά
και Πολιτικν κομμάτων τιμήθη κε χθες η Εργατική Πρωτομαγιά,
με κοινή Πορεία οu ξεκίνηoε
από το Εργατικό Κέντρο ης Πάτρας . Στο επίκεντρο των αντιδράεπιχειρήσεις Πoυ δεν
μπόρεσαν να ανοίξουν, κυρίως μιαρ
και μικρά καφέ χωρίς
νόχρηστους χρους ,
όπως πεζόδρομους
και πλατείες . Zno σεων η συήηoη tου νομοοχ δίου του Υπουργείου Εργασίας
Που αλλάζι oημαντικά το ωράριο
απασχόληoης .
μενο για tον κλάδο
εξυmρέτmoη Πελατν
και στο εσωτερικό
των καταστημάτων με
ανοικτά Παράθυρα,
δεδομένου όι οι και.
ρικές συνθήκες μέχρι
το καλοκαίpι είναι
πιθανό να αλλάξουν.
Σελ. 5
Αναβάθμιση
μέσω ΕΣΠΑ
Συνεχίζεται από τον Δήμο Πα
τρέων το πρόγραμμα για ενερ Yειακή αναβάθμιση σχολείων .
Σελ. 19
Σελ. 12-13
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΗ
plopois
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ
Ιανουάριος.Δεκέμβριος 2021
Αγροτική
Ανάπτυξη
Στο πλαίσιο του
Forum
ΕΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
www.forumanaptixis.gr
Δηλστε συμμετοχή.
www.forumanaptixis.gr
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
Δηλστε συμμετοχή
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
wwwaplopolis.gr
Ανθείas 38 & Ακτή Δυμαίων , Τηλ.: 2610 315478
Στο πλαίσιο του
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΕΗΣ
ΙΣύμβουλos www.sym boulos.gr ο ουο νρισων
Καθημερινή χρήσιμn ενημέρωση
από τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων