Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Οικονομική
Μαΐου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7357
Τιμή : 1.006
(Κιδιμερινή οικονομική ειδική ερμερίδο Δοκηρύξων Δημοηρσιν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -Τηλ.: 2310 952232 FAX :2310 952233
Επιστρεπέα
Προκαταβολή 7:
Από κόσκινο
οι επιχειρήσεις
Που έλαβαν
την ενίσχυση
Ασφαλιστικό τρικ:
Ελεύθεροι επαγγελματίες
στη σύνταξη με λιγότερα
από 40 έτη
Σύνταξη με λιγότερα Για την τρέχουσα πεαπό 40 έτη ασφάλισης , ρίοδο και για τις απλή
ρωτες εισφορές του
Στον έλεγχο των επ.
χειρήσεων που εμφα.
νίζουν μεγάλη μείωση
τζίρου ή έχουν υποβάλει τροποποιητικές
δηλσεις και έλαβαν
την κρατική ενίσχυση
του 7ου κύκλου της
επιστρεπτέας προκαταβολής προχωρεί η
ΑΑΔΕ με στόχο να
διασφαλίσει τα συμ
συνέχεια στην 11
δίνει μόνο το πρην
ιΚΑ. Αλλά, για να δσει
το ταμείο των μισθωτν σύνταξη, θα πρέ πει ο ασφαλισμένος να
έχει 100 ένσημα κάθε
χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
Η μειωμένη σύνταξη
το αργότερο στο 620
έτος μοιάζει να είναι
το διέξοδο για πολ λούς επαγγελματίες εν
Ιockdowη ,
Βασική προϋπόθεση
ωστόσο είναι οι εν
λόγω επιχειρηματίες
γυρίσουν στην
ασφάλιση των μισθωτν . Και αυτό καθς
μόνο ο ΕΦΚΑ-μισθωτν δνει μειωμένη
σύνταξη στο 620 έτος
( και πλήρη στο 600 με
οικοδομικά ένσημα ) με
λιγότερα από 40 έτη
μέσω κρίσης στην ασφάλισης . Κατά συν πεια, είναι ευχερένα
μια τέτοια περίπτωση
είναι ποεύκολη διαδι κασία για την διαδοστερη η, επάνοδος χική ασφάλιση, Και
τότε δικαιούνται να
συνταξιοδοτηθούν με
λιγότερα από 40 έτη
τους αγρότες , με πρό τερο χρόνο ασφάλισης
ως μισθωτν , τις μητέ.
ρες με ανήλικο την περίοδο 201012 και τους
μισθωτούς ,
όσους έχουν οικοδομικά ένσημα.
Ωστόσο, για να λάβει
συνέχεια στην 10
Εστίαση:
αγορά. Ειδικά τρα με
την πανδήμια όπου
Πληρότητα
Πάνω από 60% έχουν μείνει απλήρωτis Πρτεs
ημέρες
στην ασφάλιση ως μιτες οι εισφορές υπέρ σθωτν, όσων είχαν
ήδη ΙΚΑ κατά την
κυρίως
ΕΦΚΑ, Και από το νέο
χρόνο θα είναι δυσβάσταχτη η πληρωμή δι . ( και
Πρτη τους ασφάλιση ασφάλισης .
ακολούθως
ΤΕΒΕE/ΟΑΕΕ κ.α. ). Σε
Η εν λόγω διάταξη
αφορά
ασφαλίστρων:
πρωτίστως
Από 60% έως 100%
εκτιμάται ότι κυμάνθηκε η πληρότητα στα
καταστήματα του κλά δου της εστίασης τις
πρτες δύο ημέρες που
λειτούργησαν, ύστερα
από έξι ολόκληρους
μήνες αναστολής της
δραστηριότητάς τους.
Ωστόσο , σύμφωνα με
Παράγοντες του κλά .
δου, nαραμένει ένα
συνέχεια στην 2
Enλνεται>
η λίστα με
τα μηδενικά CLOSED
ενοίκια
Σελίδα 9