Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Ενδιάμεσες εκπτσεις
στα καταστήματα της Σπάρτης του Μητροπολίτη Ευσταθίο
Εως τις 15 Μαΐου > σελ. 7
Ήττα από τη Σαντορίνη
για τον Αστέρα Βλαχιτη
5 σελ. 9
Πασχαλινη εγκύκλιος
> σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 |Ετος 25-| Αριθμός 6113 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ: 2731081 253 Fax 2731 081250. e-mail.info @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Για πρτη φορά
Ορίστηκε γγ στον
Δήμο Αν . Μάνης
Αναλαμβάνει
η Κων. Σακελλαράκου
Αντίθετοι οι εκπαιδευτικοί, σε δύο αστρατόπεδαν ομάδες γονέων
Αναβρασμός στους Μολάους
για Πειραματικό Σχολείο
Γενική γραμματέας του
Δήμου Ανατολικής Μάνης
αναλαμβάνει η Κωνσταντίνα
Σακελλαράκου.
Με απόφαση nou unογράφηκε από τον δήμαρχο
Πέτρο Ανδρεάκο και αναρτή
θηκε στη Διαύγειαν, η κ.
Πυποστηρίζει η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Σακελλαράκου θα συνεχίσει
Αντιδρόσεις και προβληματι - ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευ- ταμόρφωσης. Σε nοιο σχολείο σεις: Πς θα λειτουργήσουν τα
σμό στις τάξεις της εκησιδευτι - τικοί του Ιου Γυμνασίου Mο - θα φοιτήσουν οι μαθητές Που ήδη μικρά όμορα Γυμνάσια ,
κής κοινότητας , αλλά και της λάων εκφράζουν έντονη δεθα κληρωθούν η δεν επιθυ - εάν οι μαθητές τους επιθυμήΠρωτοβουλίας Γονέων-Κηδε - διαμαρτυρία σχετικά με τις δια - μούν να φοιτήσουν στο ΠΕΙ Σ. σουν και κληρωθούν στο
μόνων , Προκαλεί η Προοπτική δικασίες nou ακολουθήθηκαν αν αυτό εγκριθεί , hδη δια - ΠΕ. Σ., Δε θα υποβαθμιστούν
μετατροπής του Γυμνασίου αnό τους αρμόδιους για τη με - νύουν αρκετά χιλιόμετρα κα- Η μετακίνηση και το κόστος μεΜολάων σε Πειραματικό Σχο - τατροηή του σχολείου μας σε θημερινά να φτάσουν στο ταφοράς των μαθητν noιοuς
λείο , την ίδια στιγμή nου άλλη Πειραματικό. . ... Σύμφωνα με σχολείο τρα θα αναγκαστούν θα επιβορύνει;" , διερωτνται
ομάδα γονέων δηλνουν την
αρχική αποδοχή τους στο εγ - κωμόπολή μας [περίπου 3.500 τερα;]. Με noιa διάταξη οι μα- Ιατρόηυλος Γ. Καλκούνη Στ ,
χείρημα , εφόσον ικανοποι - κάτοικοι υπάρχει ένα μονα- θητές της Β' και Γ τόξης θα Καλογεροπούλου Ελ . Κολλιάηθούν συγκεκριμένα αιτήματά δικό Γυμνάσιο nou καλύπτει τις φοιτήσουν υποx
Μετά την ΕΛΜΕ Λακωνίας, με Κυπαρισσίου, Συκιάς και Με- Α' τάξη με άλλες ηροϋποθέ
την καριέρα της στο ηλευρό
της δημοτικής αρχής Ανατολικής Μάνης .
Όσοι γνωρίζουν καλά την
ίδια και την επαγγελματική
της Πορεία, θεωρούν δεδοτους εκπαιδευτικούς , . . . στην
να διανύσουν ακόμα Περισσό - οι υπογράφοντες Ζουρντού Μ ,
μένο ότι η συνεισφορά της
στο έργο του δημάρχου θα
στο κος Κ. , Κότσαλης Ν . Σμυρναίου Π, Σταματάκου Μ .
συνέχεια σελ 9
είνοι σημαντική εν θα συνανάγκες των Μολάων , Ρειχιάς , ΠΕΙΣ , εν ξεκίνησαν από την
δράμει ουσιαστικά στην επ λυση Προβλημάτων.
Μνημεία του Γερακίου
οι επιβλητικοί ανεμόμυλοι
0 δήμαρχος Ανατολικής
Μάνης , για Πρτη φορά,
αξιοηοιεί τη θέση του Γενι κού Γραμματέα στο δήμο ,
διορίζοντας ένα ηρόσωno με
Προτάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερονθρν για τη διάσωση τους
Πολυετή και αναγνωρισμένη
Τοπόσημα του Γερακίου θεωρούνται οι πέντε ανεμόμυλοι
του Γερακίου , οι οποίοι διατηρούνται ηoρά το γεγονός ότι
είναι χτισμένοι Πάνω σε ανεμό δαρτα υψματα.
Για την ιστορία , οι μύλοι λει τούργησαν μέχρι το 1901 και
ήταν πραγματικά θαυμάσιοι
λόγω του επιΒλητικού του κτισί Πείρα στα διοικητικά και ουτοδιοικητικό nou θα αναλάΒει το δύσκολο έργο του
ματός τους και τις εντυηωσιακά
μεγάλες φτερωτές με τα ολόλευκα Πανιά
συντονισμού των Υπηρεσιν
του Δήμου και την υπoΒonθηση του δημοτικού έργου
συνέχεια σελ Β
51lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
βεβαία η ελπίς
του Χρήστου Γιανναρά
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα