Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
CRETEΕ
HOMES
ΜΑΪΟΥ 2021
ΜΕΛΕΤΗ . ΠΩΛΗΣΗ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
www.crete-homes.com
www.peponis.gr
T: 28410 20804
Έτος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
ΑΠΟ ΤΟ 1990
19.059
Συγκεντρσειςγια την Εργατική Πρωτομογιά Σλίδες 3, 51
Τοτελευταίο του χαρτί ήaiζει ο 0o
Θετικά μηνύματα
για το κρητικό ελαιόλαδο
. 12 κρούσματα χθες
στο Ν. Λασιθίου
Σελίδα 3
. Δυο θετικά
στα rapid test
0 επικεφαλής των κριτν της Διεθνούς Εκθέσεως Ελαιολόδου του Βερολίνου μιλά στην κΑνατολήν
σάγουν αυτά τα προϊόντα νοι διαγωνισμοί τροφί
στις ξένες αγορές για να
πετύχουν και τις τιμές νονται με ιδιωτική πρω
που αξίζουν. , όπως είπε , τοβουλία , μας είπε ο κ . Σαλιβαρά να μας μιλήσει
Το κρητικό
ελαιόλαδο
Ζητήσαμε από τον κ .
της Σητείας ,
διενέργεια τεστ
σήμερα
και στην Ιεράπετρα
Ρεπορτά ;
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
μων- nοτν διοργαν .
Μιλήσαμε χθες με τον τονίζοντας ότι -η Γερμα - Σαλιβαράς
επικεφαλής των δοκι νία είναι η μεγαλύτερη
μαστν και κριτν που
συμμετείχαν στη διεθνή
έκθεση ελαιολάδου στο
Βερολίνο , -Borin G0OA
2021 Competiton . , κ Εμ
μανουήλ Σαλιβαρά , ο οποίος και είναι ο εμπνευστής και συντονιστής της
συγκεκριμένης διοργά νωσης Ο κ . Σαλιβαράς
σπούδασε αρχικά Τεχνολογία Τροφίμων στο Τ .
χνολογικό Εκπαιδευτικό
1δρυμα Θεσσαλονίκης και
στη συνέχεια στη Γεωπονική Σχολή του υniversity
of Saskatchewan . στον
Καναδά . Διαθέτει διεθνή
εμπειρία και δραστηρι οποιείται επαγγελματικά
με τις αναλύσεις Ποιoτι . eliteoliveoils
κού ελέγχου και οργα - χρα εισαγωγέας ελαιο νοληπτικές δοκιμές στα λάδου , στην Ευρπη , συ ελαιόλαδα , από το 1993. ναγωνιζόμενη τις ΗΠΑ και
οργαννοντας και σεμί , την Ιαπωνία σ αυτό .
νάρια σε nολλές χρες
για το ελαιόλαδο.
Ο κ. Σαλιβαράς δ λωσε στην ΑΝΑΤΟΛ ότι λnολάδου στην Ευρπη κάποιο σεμινάριο Υευσι .
ο διαγωνισμός ελαιολά.
δου του Βερολίνου έχει και απoφασίσαμε να τον γνωσίας λαδιού και α.
ως -σκοπό να βοηθήσε, κάνουμε εκεί Επί τέσ - σχολούνται 3-4 χρόνια , έχει nροσαρμοστεί στις
όσο μπορεί , τους παραγωγούς να βρουν το
δρόμο τους, προς τις α - στο διαγωνισμό ελαιολά - ελαιολάδου , όπως συμ- διοι δημόσιοι φορείς.
yορές γιατί αυτό ακριβς δου του Λονδίνου (με την βαίνει σε πολλούς άλ.
είναι και η μεγαλύτερη οποία σταμάτησα τη συ - λους διαγωνισμούς Όσοι
δυσκολία πoυ αντιμετω - νεργασία ) και με εμπει ασχολούνται με τη δο.
Πίζουν τα τυποποιημένα ρία από πολλούς άλλους , κιμασία ελαιολάδου στα
ελληνικά ελαιόλαδα .
Το απέδωσε στο χαρα - σμούς , όπου έχω συμ - νου , είναι επαγγελματίες αυτά τα θέματα, , είπε.
κτηριστικό των Ελλήνων μετάσχει είτε ως κριτής και ασχολούνται επαγ παραγωγν , -ο καθένας είτε ως επικεφαλής , ό . γελματικά με αυτό το a.
να δουλεύει κατά μόνας . πως το 2020 στο Τόκυο , ντικείμενο , προερχόμενοι ται στις εκθέσεις ελαιο αφού , δυστυχς , δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο τροφίμων στην Ιαπωνία . viα, iταλία , Πορτογαλία αντιμετωπίζει το κρητικό
και λείπουν τα δίκτυα Λάβετε δε υπόψιν σας ότι Ολλανδία , Γερμανία , Κροπου θα μπορέσουν να ει
για το κρητικό ελαιόλαδο.
Αναφερόμενος στο κύ- Είπε ότι στους διαγων
σμούς ελαιολάδου , τα τε
λευταία χρόνια , η Κρήτη
δεν τα πήγαινε και γενικς δεν τα Πάει και nολύ
καλά Ειδικά , στο να κερδίζει υψηλές διακρίσεις
- βραβεία . όπως είπε χρακτηριστικά -Το τι έχει
φταίξει σ αυτό , είναι δύσκολο να πει κανείς Ψά
χνουμε να βρούμε τις α .
τίες που οφείλεται αυτό.
Σίγουρα φταίνε οι ne .
ριβαλλοντικές συνθήκες
λόγω και της κλιματικής
αλλαγής , με τις οποίες
οι καλλιεργητές και πa .
ραγωγοί ελαιολάδου δεν
έχουν προσαρμοστεί κα.
τάλληλα Η Κρήτη, ως.
το νοτιότερο κομμάτι της
BERLIN
Σελίδες 9 και 1
. Ανοίγουν ξανά
με self test
όλα τα σχολεία
Σελίδες 12 και 28
ρος nou κατακτά ο δια - Ελλάδας πλήττεται π .
γωνισμός του Βερολίνου , Ρισσότερο από την ξηο κ. Σαλιβαράς είπε ότι ρασία . Αυτό , όμως δεν
|"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
αυτό βασίζεται στους δοείναι κάτι που δεν μπορεί
Εκεί , κιμαστές ποu λαμβάνουν να αντιμετωπιστεί Απλά
γιατί έλειπε ένα μεγάλος , μέρος και δεν απλά άν -θέλει χρόνο για να συνει | ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
SUPER TΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ! |
| ΝΕΡΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟ 6ΑΔΑ
ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1,49 /ΚΙΛΟ
ΧΑΡΤΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕNDLESS 760Ρ 1,55E/TΕΜ
ΜΠΥΡΑ ALPHA(511 ΔΩΡΟ)6ΑΔΑ
ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ SOT 100Μ 649 /ΣΥΣΚ
-Στοχεύσαμε
δητοποιήσουν οι αγρότες
ότι οι συνθήκες δεν είναι
πλέον , όπως τις ξέραμε
Ο αγροτικός κόσμος δεν
μοντέρνος διαγωνισμός θρωποι πou πέρασαν από
0,896/ΣΥΣΚ
πλασάροντας τους εα Κεφαλής των δοκιμαστν τους τους ως δοκιμαστές Eυθύνονται και οι αρμ σερα χρόνια ήμουν επι νέες συνθήκες και σ ' αυτό
3,994/ ΣΥΣΚ
μείς κάνουμε σεμινάρια,
κόσμο ,
αλλά χρειάζεται ενημέρωση σε βάθος και σε
αντίστοιχους διαγωνι - διαγωνισμό του Βερολί . μαζικότερη κλίμακα για
ενημερνουμε
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΔΙΑΝΟ ΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
ΑΠΟ :00 ΠΜ ΕΩΣ 20:00 M
Ρωτήσαμε τον κ Σα.
λιβαρά , πς καταγράφε
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΕ ΜAΣ LIKE ΣTΗ ΣΕΛΙAΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEOOK ctoo (
www.facebook.com/Onωροnυλείο Μυλωνάκης
στη μεγαλύτερη έκθεση από πολλές χρες (1σπ λάδου , το πρόβλημα πou
,Φρέσκα φPούτα και Λλαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51- AΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 2841021711
όλοι οι μεγάλοι , σύγχρο - ατία , Τουρκία κ.α ).
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελδο 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα