Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 07.05.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο-Αρ Φύλου: 7599|
29 χρόνια
ΠΑΝΑΛΗΝΑ έσβησαν οι απλειες του Ιockdown
Κωτσόβολος: Με σπριντ στο τελευταίο μίλι
Βορείου Ελλάδος
Τρίμηνη επιδότηση | Ποιες Xορηγήσεις καλύπτονται
Πίστωση
χρόνου
Αναστολή
δατριγμάτευσης
για πς μετοχές
της Αtia Bank
πις ατησεις για Επιδότηση Τόκων δανείου
Παράταση ειός μήνα και συγκεριμέα έος Τις 9 bυνίου 2021 έίαντι ης αρχκής Πρόβ
λεψης για αυρο, 7 Μαου- έδωσε το υπουργείο Ανάπτιξης και Επειδύσεων στην Προθε
σμα υποβολής απήσεων για Την επδότηση τον τοκων ενήμερων δανείων μικρομεσαίων
επιχερήσεων Δκαίομα επιδότησης έχουν όσες ΗμΕ πλήπονται από τη περιοριστικά μέτρα
γα την αντμετπιση της πανδημίας του κορωνοίού και είχαν απλεα τζρου τουλάχιστον
20% Το Προηγούμειο έτος
θα πρέπει να σημεωθεί ότι οι
επιχειρήσεις Που θα υποβάλουν
ατήσεις χρηματοδότησης από το
Πρόγραμμα του
δεσμεύονται με ρήτρα απασχόλ
ησης δηλαδή τη διατήρηση των
θέσεων εργασας για συγκεκριμένο
χρόνο, όπως ίσχυε πέρυσ Η δημόσα χρηματοδότηση συνολικά
καλύπται Ποσό ίσο με τους συμβα>>
θετκά οι ευραγοκς πο επίκεττρο αποτελέημπα και ta
2021 δεν
Θετικές κινήσεις για τις ευρωπαϊκές Η Φρανκφούρτη κερδίζει 0,3%, ο Λονμετοχές την Πέμπτη, καθς οι επενδυτές δίνο 0,3% , Το Παρίσι 0,5%, η Μαδρίτη
παρακολουθούν τα εταιρικά αποτελέσμα-0,3% και το Μιλάνο κατά 0,5%
τα πρτου τριμήνου ανα μένοντας και τις
αποφάσεις της Τράπεζας της Αγγλίας. Στο μέτωπο των δεδομένων ευρωζνης,
Σήμερα επίσης ανακοιννονται οι νέες κατά 3% αυξήθηκαν οι Παραγγελίες του
αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις Ηνω- τομέα μεταποίησης στη Γερμανία
μένες Πολιτείες.
από 1/1/2021 έως και 31/3/2021.
ΣτΟ Πλαίσιο της υπογραφή σης Θεσμικν των
Κατασκευαστικό κλήδο
δυο στην Ελλάδα ,
συνεργασίας Μνημονίου Επενδυτν φορέων και την προς όφελος
των επενδυτν
της Ελληνικής Συνεργασίας Θεοφάνη ανά λη ψη
Μυλωνά
κοινν δράτον Πρόεδρο σεων σε θέμα- νωνίας γενικότης Ελληνικής τα Που Προά- Τερα.
CFA μεταξύ
Ένωσης
( CFA Soci ety δυο φορέν.
Greece) με την
Της κΟΙΣυντάξεις
Ήτηνδημία εκτόξυσε τις
δατάνες στο 18% του ΑΕΠ
Ένωση Το Μνημόνιο Ένωσης CFA γουν το χρο
Θεσμικν Συνεργασίας Λουκά
Δέδε των
επενΕπενδυτν που υπεγράφη έχει ως στόχο δύσεων και της
(ΕΘΕ)
κοιννεται
από τον Πρόε- την ενίσχυση επαγγελματιδεσμν κής διαχείρισης
αναη δρο της Ένω- της
Created by Universal Document Converter