Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 07.05.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6779
Πός μηδένισε το κουπόνι στο 5ετές ομόλογο
Επί τάπητος τέθηκαν τα θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος
Γνκό Συμβούλιο ΣΘΕΒ με στμμετογή του Κότα Σχρέχι
Επανεκκίνη ση για
φροντιστήρια 3ης
Λυκείου και
Με επίχεντρο την άμεση αντιμετπιση των προβλημάτων σχετικά
με το κόστος ενέργειας, τις ανανεσιμες πηγές ενέργειες και το
περιβάλλον αλλά και την προσέλκυση νέων επενδύσεων για την
περιοχή στον τομέα της ενέργειας πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΘΕB, διαδικτυακά στις 27
Αποιλίου 2021, με τη συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας κ. Κστα Σκρέκα.
οργανωμέν ες παραλίες
Κατότιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας Έναντι
Κορωνοϊού Covid-19
απόφασης της Κυβέρνησης,
επανεκκινούν οι εξής δρα στηριότητες:
Ανβασμένς ο δείχτης οκονυμικού
χλίματος τον Απρίλο
Οπως σημεινεται στη σχετική ανακοίνωση, με
ιδιαίτερη κανοποίηση ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Νταβέλης και τα μέλη Γενικού Συμβουλίου , διαπίστωσαν
τη θετική ανταπόκριση του Υπουργού στον μεγάλο
αριθμό θεμάτων που τέθηκαν προς συζήτηση , με κυριότερο το θέμα του υψηλού κόστους ενέργειας για τη
βιομηχανία. Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ . Αχιλλέας Νταβέλης ανέφερε πως η συμβολή της βιομηχανίας στην
ανάπτυξη του ΑΕΠ
Από 8 Μαΐου, μεινεται το
ποσοστό εμβαδού ανά πελάτη
που αντιστοιχεί σε καταστήματα άνω των 500 τ.μ. σε 50
τ.μ. ανά άτομο.
Από 8 Μαΐου, επαναλειτουρ
γούν οργανωμένες παραλίες,
με βάση πρωτόκολλο που θα
εγκριθεί και θα ανακοινωθεί
έως την Παρασκευή 7 Μαΐου.
Από 10 Μαΐου, επαναλειτουργούν τα διοικητικά δικαστήρια, καθς και ορισμένες
διαδικασίες σε πολιτικά και
ποινικά δικαστήρια , με βάση
εξειδίκευση που θα ακολουθήσει .
Από 10 Μαΐου, επαναλειτουργούν τα δια ζσης τμή ματα
φροντιστηρίων και κέντρων
ξένων γλωσσν που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων , ότως οι Πανελλήνιες
εξετάσεις και οι εξετάσεις
τίτλων επάρκειας ξένων
γλωσσν .
Από 17 Μαΐου, επανεκκινούν
οι πρακτικές , οι κλινικές και
οι εργαστηριακές ασκήσεις
σε ΕΚ και κολέγια , εν επι τρέπεται η δια ζσης επαναλειτουργία των σχολείων
δεύτερης ευκαιρίας.
ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝ Ο ΜΙΚ ΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Στο χαρτοφυλάκιο της ΑMΒΥΕ
και η σαμπάνια KRUG
FOUNDΑΤΙON ΟF ECONΟΜΟ
& INDUSTRIAL RESEARCN
Όπως συνέβη συνολικά στην Ευρπη τον Ατρίλιο,
και στην Ελλάδα ο δείχτης οικονομικού κλίματος
ενισχύθηκε περαιτέρω και διαμορφθηκε στις 97,9
μονάδες , έναντι 96,9 μονάδων τον Μάρτιο . Πρόκειτα
για την υψηλότερη επίδοση από τον Μάιο του 2020,
ότως σημεινει το 1ΟΒΕ σε ανακοίνωσή του.
Όπως συνέβη συνολικά στην Ευρπη τον Απρίλιο
και στην Ελλάδα ο δείχτης οικονομικού κλίματος
ενισχύθηκε περαιτέρω και διαμορφθηκε στις 97,9
μονάδες , έναντι 96,9 μονάδων τον Μάρτο. Πρόκειται
για την υψηλότερη επίδοση από τον Μάιο του 2020,
όπως σημεινει το 1ΟΒΕ σε ανακοίνωσή του .
Η ΑΜΒΥE, η μεγαλύτερη και παλαιότερη εταιο διανομής αλκοολούχων ποτν, οίνων και
μπύρας στην Ελλά δα,
ανακοιννει ότι στο χαρτου πρτου και μοναδι< Champagne
δημιουργεί.
υψηλού κύρους σαμπάνιες, κάθε χρόνο από την
ίδουση του. Ιδρύθηκε στο
της Γαλλίας , το
1843 από τον Joseph έναν
οραματιστή της εποχής
του , με την αντισυμβατική
φιλοσοφία ότι η ουσία
της σαμπάνιας είναι
ίδια η ευχαρίστηση
House ,
τοφυλάκιο της θα ποοστεθεί και η σαμπάνια
Krug η οποία ανήκει στον
οίκο Μοέt Hennessy.
Reims
Ο Οίκος Krug, ανταποκο
ινόμενος στη φήμη του ως
Created by Universal Document Converter