Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ g
agge lia
ΓΙΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10402- ΕΤΟΣ 37ο -ΤΙΜΗ 19-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2021
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΟΤΕ ΑΝΟΙ ΓΟΥΝ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΘΕAΤΡΑ, ΣΙΝΕΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
Στις 910,21 μονάδες
Πτση 0,15%
ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ
"-εκλείδωνε"
Αισιόδοξη ύφεση
στο ιικό φορτίο
της ΑΤΤικής
Σελ. 2
ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σελ. 4
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΤΕΝΤΕΣ ΕΜΒΟΛΙΝ
Στα "χαρακματα"
Μαξίμου - ΣΥΡΙΖΑ
Μάνυμα ελπίδας
Στο "πράσινο" βρίσκεται η Ελλάδα
σε ό,τι αφορά τον δείκτη θετικότητας
- (κάτω από το 4%), όπως προκύπτει
από τους νέους εβδομαδιαίους χάρτες
του ECDC, οι οποίοι δημοσιεύονται
κάθε Πέμπτη.
Οι χάρτες βασίζονται σε δεδομένα
Που αναφέρονται από τα κράτη μέλη
της ΕΕ στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης
(TESS ).
Όπως Προκύπτει από τα στο ιχεία, η
Ελλάδα βρίσκεται σε καλό επίπεδο με
Περισσότερα από 5.000 τεστ ανά
100.000 κατοίκους.
Στον σύνθετο χάρτη-συνδυαστικός
δείκτης τεστ, νέων κρουσμάτων και
θετικότητας, η Ελλάδα φαίνεται ότι εί ναι στο "κόκκινο", σύμφωνα με τα
χθεσινά δεδομένα. Εξαίρεση μέρος
της Πελοποννήσου και τα Περισσότερα νησιά Που είναι "Πορτοκαλί".
Σε μήνυμά του στο Twitter, ο EOΔΥ
σημεινει με αφορμή τη δημοσίευση
των χαρτν: "Ανάμεσα στις χρες με
τον υψηλότερο αριθμό διενεργούμενων τεστ ανά 100.000 κατοίκους η
χρα μας για μια ακόμη εβδομάδα
εν και ο δείκτης θετικότητας εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω του 4% σύμφωνα με τους έγχρωμους επιδημιολογικούς χάρτες του #ECDC".
Στα πρόθυρα
σύγκρουσης
Βρετανία και Γαλλία
Σελ. 3
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΜΕ ΠΟΣΑ ΕΩΣ 100.000 ΕΥΡΩ
Σελ 8
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
SELF-TEST MΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΨΑνασες
Ανοίγουν στις 17 Μαΐου
κολέγια, δημόσια
στην εστίαση
και ιδιωτικά ΙΕΚ
Σελ. 2
Σελ. 5
Ο λογικός