Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7

ΜΑΪΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5721

ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΜΑΪΟΥ ΞΕΚΙΝΑ
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΛΙΓΑ ΚΛΙΚ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ,
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τέλος η φυσική
παρουσία
των πολιτών
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΠΟ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Οι δικαιούχοι της
χρηµατοδότησης
στην εστίαση
34.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ
ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 8

ΕΚΡΗΞΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ (214) ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΝΟΣΗΛΕΥΟΤΑΝ 45 ΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΕΘ COVID

Έχασε τη µάχη
55χρονη
δικαστική
υπάλληλος!
ΣΕΛ. 5

«Φουσκωµένος»
ο λογαριασµός

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
-ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

Ετοιµότητα
στην Αχαΐα

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ
ΑΠΟ 17 ΜΑΪΟΥ ΙΕΚ ΚΑΙ ΚΟΛΕΓΙΑ

ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

ΣΕΛ. 11

ΠΡΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΛΟΚ ΝΤΑΟΥΝ Η ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
(336 ΝΟΣΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΪΟΥ),
ΣΤΑΘΕΡΑ ∆ΙΨΗΦΙΑ Η ΑΧΑΪΑ (71), 22 ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Ενεργειακή
αναβάθµιση

ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ: ΕΚΚΛΗΣΗ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ

Αχαΐα: Το 25,8%
έχει εµβολιαστεί
ΚΙΚΙΛΙΑΣ: ΤΕΛΟΣ ΜΑΪΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΣΕΛ. 4-5, 9

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑ∆ΗΛΩΤΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

«∆εν
γυρίζουµε
πίσω...»

ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Έτοιµα
για «γκάζι»
και εκδροµές

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 20-25

ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΚ

Προµηθέας: Περιµένει
ΠΑΟ και έδρα του τελικού
ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΟΙ» ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΑΝ 108-71 ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΡΗΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΓΥΙΑ

«Φούντωσε» οικόπεδο…
ΣΕΛ. 7

ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Επανεκκίνηση µε όρους
ΣΕΛ. 7