Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

17oC, 15:00

24oC, 21:00

18oC - Υγρασία 42%-100% - Άνεμοι: ΒΑ-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:34 - Δύση ηλίου: 20:39

€0.80

Ï êáéñüò ãáñ åããýò

Η καταγραφή της πληθώρας των κρουσμάτων στην Κέρκυρα, που ανακοινώθηκε χθες από τον ΕΟΔΥ, δεν σχετίζεται με τις εδώ πασχαλινές ώρες. Ο αστερίσκος που έθεσε ο Οργανισμός στην ανακοίνωση, δίπλα στον αριθμό των κρουσμάτων, αναφερόταν στην καθυστερημένη, άρα και συγκεντρωτική, συλλογή των στοιχείων λόγω των ημερών αλλά βεβαίως και στο διερυμένο δείγμα. Δεν είναι μόνον ο μοριακός έλεγχος αλλά και τα rapid test, που γίνονται από συνεργεία του ΕΟΔΥ, το νοσοκομείο αλλά και πιστοποιημένους ιδιώτες, κλινικές. Είναι και η πλατφόρμα που δηλώνονται τα τεστ που κάνει ο καθείς μόνος του, προμηθευόμενος τα «κιτ» από το Φαρμακείο. Κι όσο περισσότερο μετράς, τόσο περισσότερο βρίσκεις. 3»

Παρασκευή 7 Μαΐου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5348

ΑΙΣΘΗΣΗ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΜΕ ΤΑ 43 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

Äåí åßíáé ôïõ ÐÜó÷á áõôÜ

Ôé ëÝåé ç Ýêèåóç
ôïõ êåñêõñáúêïý
Ðáñáôçñçôçñßïõ covid19 ãéá ôïí Áðñßëéï
ΚΕΡΚΥΡΑ. «Στο επόμενο διάστημα είναι πιθανόν να φανεί
η επίδραση της μειωμένης εφαρμογής των μέτρων και της
αυξημένης κινητικότητας τις
ημέρες του Πάσχα. Μια έξαρση των κρουσμάτων στο αμέσως επόμενο διάστημα δεν
μπορεί να αποκλειστεί, σαν
συνέπεια αυτής της χαλάρωσης αλλά και της επανεκκίνησης πολλών δραστηριοτήτων.
Ωστόσο, και παρά τις πιθανές
διακυμάνσεις, η επιδημική καμπύλη αναμένεται να έχει μεσοπρόθεσμα πτωτική τάση,
καθώς πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι και αυξάνεται συνεχώς
η εμβολιαστική κάλυψη».
ΣΕΛΙΔΕΣ

4,5&6»

Èá îáíÜñèïõìå...
ΤΟΥ

Ðñùôïðüñá åñãáôéÜ, êüêêéíç ÐñùôïìáãéÜ!

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μαζική συμμετοχή εργαζομένων και κομματικών οργανώσεων στις συγκεντρώσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς το πρωί τη Πέμπτης. Στη συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου συμμετείχαν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, εργαζόμενοι
στον ιδιωτικό τομέα, τουρισμό επισιτισμό, Αυτοαπασχολούμενοι Επαγγελματίες Βιοτέχνες, φοιτητές κ.α. ΣΕΛΙΔΑ 7»

Åðßêáéñç åñþôçóç
Áë. Áõëùíßôç ãéá ôç äéÜóùóç
ôïõ Ìïõóåßïõ óôïí éóôïñéêü
÷þñï ôçò íçóßäáò ËáæáñÝôï
ΣΕΛΙΔΑ

8»

ÅðéóôïëÞ Óô. Ãêßêá
ðñïò Í. ÊåñáìÝùò êáé
Í. ×áñäáëéÜ ãéá ôá
ÊÝíôñá ÎÝíùí Ãëùóóþí
êáé ôá ÖñïíôéóôÞñéá
8»

ΜΗΤΣΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ 9»

ô ÅèíéêÞ: ¢ëëáîáí ïé éóïññïðßåò
ìåôÜ ôéò íßêåò ÁÅÌ êáé Áìâñáêéêïý

ΣΕΛΙΔΑ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα