Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4957- ÅÔÏÓ 18ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Τέλος το lockdown
•Η νέα χαλάρωση των μέτρων ξεκινάει από το Σάββατο 8 Μαΐου όπου
αναμένεται να επαναλειτουργήσουν οι οργανωμένες παραλίες
.• Ανοίγουν τα δικαστήρια
τη Δευτέρα -Πώς θα λειτουργήσουν, ποιες υποθέσεις εκδικάζονται.
• Στις 10 Μαΐου ανοίγουν
φροντιστήρια και κέντρα
ξένων γλωσσών.

Περιφέρεια

Δήμοι
Επίτιμη Δημότης του
Δήμου Μουζακίου η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου

s

Óåë. 15

Παράταση της προθεσμίας
• καταβολής
των φορολογικών υποχρεώσεων
που είχαν
ανασταλεί
κατά το εξάμηνο μετά
τον «Ιανό»

s

Óåë. 7

s

Óåë. 13

«Ο Αχελώος πηγή ζωής για
τη Θεσσαλία», στη σύσκεψη παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κ.
Σακελλαροπούλου

s
Την Κυριακή υψώνεται με αερόστατο
Óåë. 12

• η μεγα-

λύτερη Ελληνική
σημαία του
κόσμου
επάνω από
τη λίμνη
Πλαστήρα

s

Óåë. 4

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr