Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Μαΐου
Κάθηιμερινή οικονομική ειδική gημρίδο Διακηρύξευν -Δημοηρασιν
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7356
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Τιμή: 1.00
Μaζική
στροφή στιs
ανέπαφες
συναλλαγές
ακόμη και για
Φορολογικές
δηλσειs
Όλα έτοιμα για την έναρξη υποβολής
των φετινν δηλσεων
αίες δόσεις με την
πρτη στο τέλος Ιου λίου. Ωστόσο όσοι επ ναλλαγές με τη κτρονική πλατφόρμα θυμούν μπορούν να
Taxis για την υποδοχή υποβάλλουν χωρίς
πρόστιμα τη δήλωση
μέχρι τις 27 Αυγού .
στου καταβάλλοντας
και τις δύο πρτες μη .
Την επόμενη εβδομάδα ανοίγει, εκτός
η ηλεΣτις ανέπαφες συαπρό οπτου,
χρήση χρεωστικν
καρτν ακόμη και για
των φορολογικν δη.
ποσά μικρής αξίας λσεων από περισσόκυμαίνονται τερους από 8 εκατ.
φορολογούμενους . Οι
υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
φούρνους δουλεύουν νυχθημερόν προκειμένου να
ετοιμάσουν το νέο έντυπο Ε1 το οποίο προβλέπει αrαλλαγές και
μέχρι και δύο ευρ ,
όπως σε περίπτερα ,
διόδία .
στρέφονται ολοένα
συνέχεια στην 11
νιαίες δόσεις .
Τα φυσικά rρόσωπα
που θα υπο βάλλουν τη
δήλωση έως τις 28 Ιου λίου και εξοφλήσουν
εφάπαξ το φόρο έως
τις 30 Ιουλίου θα
έχουν έκττωση 3%.
Σημεινεται ότι η τελευταία δόση
φόρου εισοδήματος
θα καταβληθεί τον Φε
βρουάριο του 2022
Σημεινεται ότι οι
άνοιξε το βιβλίο οκτ ισόποσες μηνι- πληττόμενοι της υγεΝέα έξοδ0s μεσεις φόρωνyια
ονομικής κρίσης απαλ.
λάσσονται από τα τεκδεν συγκέντρωσαν το
30% του εισοδήματος
μήρια διαβίωσης όπως τους με ηλεκτρονικές
αποδείξεις . Και για
τους υπόλοιπους όμως
το οικονομικό επιτελείο προχρησε στη
μείωση του προστίμου.
συνέχεια στην 10
νοικοκυριά και ελεύθ .
στιs αγορέs ρους επαγελματίες.
Φέτος παρέχεται η
δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδ.
ματος φυσικν και
νομικν προσπων σε
επίσης και από το πέναλτι (22% στη διαφορά
αποδείξεων και αυτν
με 5ετεs
ομόλογο,
ζητούμενων
συγκέντρωσαν)
στην περίπτωση που
Προσφορν
Οι τράπεζες
κλείνουν
ΒΑNKING
Στις αγορές βγαίνει
ξανά η Ελλάδα , αυτή
τη φορά με ένα 5 ετές
ομόλογο , Το βιβλίο
προσφορν άνοιξε και
σύμφωνα με το αρχικό
guidance η απόδοση
είναι Mid Swaps + 55
συνέχεια στην 2
τα ταμεία και
καταργούν
τα βιβλιάρια
Σελίδα 9