Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΓΟ ογυνστ όμως
μέχρι θονότου γ /
ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Μαϊου
Αριθ. φύλλου 6249
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Εμβόλια:
Το ποσοστό προστασίας
μετά από κάθε δόση
Δημοοίων Εοόδων
Σελίδα 5
ΑΑΔΕ : Νέα λίστα φοροδιαφυγής,
με 33 υποθέσεις
εικονικν τιμολογίων
Επιστροφή
-3 από αυτές στην Δ. Μακεδονία
Σελίδα 9
στην κανονικότητα
Ορόσημο τοάνοιγμα
του τουρισμού,
ΑEΙ: 150.000 φοιτητές
επιστρέφουν στις σχολές τους
μετά το Πάσχα
μέσα Μαϊου , για επιστροφή
στην κανονικότητα
Σελίδα 12
Πιθανή παράταση εξομήνου έως 31 Ιουλίου
Σελίδα 15 ,
ΦΣ Κοζάνης:
Ενημέρωση του
Δήμου Κοζάνης
για χορήγηση άδειας
σε καταστήματα
Ανακοίνωσε
τον νέο της προπονητή,
Γιάννη Κερλίδη
Σελίδα 9
εστίασης
για την κατάληψη
κοινοχρήστων
με τραπεζοκαθίΤα χειρότερα είναι πίσω. .
Το άνοιγμα της εστίασης στην Ελάδα aπo auτή την εβδομάδα ση.
|ματοδοτεί την αρχή του τέλους της επδημίας και των συνεπειν
ης για τη χρα μος , Ας μην έχουμε αυταπάτες , οι μονάδες Έστίασματα
ης οκονομίας μας καιΙ κατά συνέπα και της am σχόληση .
Με βάση τις εκτιμήσεις των ειδικν ακόμη και αν υπdpξει επδεί
συνέχειο στη σελίδα 4
Σελίδα 11
Διαβάστε μας και στο Κοζanipres.gr
ΚΟΖΑΝD
PRESS