Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

17oC, 15:00

22oC, 21:00

€0.80

17oC - Υγρασία 66%-100% - Άνεμοι: ΝΑ-ΝΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 06:35 - Δύση ηλίου: 20:38

Ðåó ìïõ ðïõ ðáñáíüìçóá, üôáí ãéá ëßãï íüìéóá, ðùò èá áíôáðïêñéèåßò;
Η Αθήνα ξιφουλκεί συχνά κατά της Άγκυρας με επιχειρηματολογία αναφερόμενη στο διεθνές Δίκαιο. Πρόσφατη η επική, όπως
χαρακτηρίστηκε, αντιπαράθεση Δένδια - Τσαβούσογλου στην Άγκυρα, όταν η συνέντευξη Τύπου από τις διπλωματικές γενικολογίες έγινε αναμέτρηση. Η Ελλάδα επικαλέστηκε τη διεθνή νομιμότητα απέναντι στον Τούρκο, συστηματικό παραβάτη και αναθεωρητή όσον αφορά στις υφιστάμενες Συνθήκες για την περιοχή όσο και ανάμεσα στις δυο Χώρες. Πριν αλέκτορα φωνήσαι, όπως σημειώνει στο άρθρο του (σ.10) ο Κώστας Βέργος, η Αθήνα με την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στο Ριάντ, που δαχτυλοδείχνεται για την συστηματική διεθνοδικαιική παρανομία από τη δολοφονία Κασόγκι έως τους βομβαρδισμούς κατά της Υεμένης,
διολίσθησε στην συμφεροντολογική ερμηνεία των διεθνών δρωμένων. 3»

Πέμπτη 6 Μαΐου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5347

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ TUI ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

14&15 ÌáÀïõ ðåôÜìå ãéá ÊÝñêõñá

ΑΘΗΝΑ. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ). Στο
πλαίσιο της συνάντησής του με τον κ. Thomas Barei?, Υφυπουργό Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, υπεύθυνο για θέματα Τουρισμού, ο κ. Θεοχάρης πήρε τη διαβεβαίωση ότι η

γερμανική κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο της άρσης του μέτρου της υποχρεωτικής καραντίνας για τους εμβολιασμένους Γερμανούς τουρίστες οι οποίοι επιστρέφουν από την
Ελλάδα. ΣΕΛΙΔΑ 5»

Êïñïúäßáò åãêþìéï!

Νομοταγείς πολίτες αυτού του τόπου, χαίρεστε και αγαλλιάστε. Χρόνια πολλά για τούτες τις Άγιες μέρες, που άλλα μας
ανακοίνωναν από την κυβέρνηση, την Ιερά σύνοδο και το Δήμο για τις εκδηλώσεις του Πάσχα και άλλα βιώσαμε. Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ • ΣΕΛΙΔΑ 11»

12 íÝá êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá, ôç
íéá ÔåôÜñôç
6»
ΣΕΛΙΔΑ

Óôï÷ïðïéþíôáò ôéò
ëáúêÝò áãïñÝò, ç
êõâÝñíçóç âÜëëåé
åõèÝùò êáôÜ ôùí
ðáñáãùãþí êáé
ôùí êáôáíáëùôþí
êáé õðïíïìåýåé
ôçí áãñïôéêÞ ìáò
ðáñáãùãÞ
Ο

ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ • ΣΕΛΙΔΑ 8»

Áíáæçôþíôáò ìéá èÝóç óôçí
ðñÜóéíç ëßóôá ôçò Âñåôáíßáò
ãéá ôá ôáîßäéá
6»
ΣΕΛΙΔΑ

ÅîùôåñéêÞ ÐïëéôéêÞ Áíèñùðßíùí ÄéêáéùìÜôùí
êáé ÊáôÜ ÅãêëçìÜôùí ÐïëÝìïõ Κ Β •
10»
Ο

ΩΣΤΑΣ

ΕΡΓΟΣ

ΣΕΛΙΔΑ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα