Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Εκτίναξη των δαπανών για συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΥΞΗΣΗ 20 ΔΙΣ.
ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΣ
ΣΕ ΝΕΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ
ΞΑΝΑ ΤΝ ΕΛΒΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΣΕΛΙΔΑ 23
ΣΕΛΙΔΑ 14
ΣΕΛΙΔΑ 5
.Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 "771108979147
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 102ος Αρ. φύλλου 30.711- Ιδρυτής: ΓΑ. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΠΕΜΠ ΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2021
www.hathimerini.gr . 6120
25 χρόνια
για την πρτη
ολοκληρωμένη
κτηματογράφηση
Εκτίναξη
των δαπανν
για συντάξεις
Ενα εκατ. οι πλήρως εμβολιασμένοι
Στην περιφερειακή
ενότητα Καβάλας
Η πρτη περιφερειακή ενότητα τns
χρas στην οποία ολοκληρθηκε η
κτηματογράφηση γίνεται η Καβάλα,
καταλαμβάνονταs τη δική τns θέση
στην ιστορία του κτηματολογίου.
Χρειάστηκαν, βεβαίωs, 25 χρόνια και
πέντε προγράμματα κτηματογράφησns για να επιτευχθεί ο στόXoS, εικόνα ενδεικτική τns περιπέτειαs
του κτηματολογίου στην Ελλάδα. Η
ολοκλήρωση τns κτηματογράφησηs
δίνει για πρτη φορά συνολική ει
κόνα για μια περιφερειακή ενότητα
όσον αφορά τιs ιδιοκτησίεs. Παράλ
ληλα, αναδεικνύονται και άλλεs παράμετροι, όπωs η εγκατάλειψη των
ιδιοκτησιν σε ορεινά χωριά, στα
οποία καταγράφηκε μεγάλο ποσοστο κάγνωστου ιδιοκτήτη . Σελ. 8
Ανήλθαν το 2020 στο 18% του ΑΕΠ
λόγω αναδρομικν και ύφεσης
Στο 18% του ΑΕΠ εκτινάχθηκαν οι
δαπάνεs για συντάξειs το 2020, πολύ να υποχωρήσουν στα μέσα
εξαιτίαs αφενόs μεν των αναδρο-επίπεδα τns Ευρωπαϊκήs Ενωσηs.
μικν ποσν που επιδικάσθηκαν
σε συνταξιούχουs με δικαστικές
αποφάσειs, αφετέρου δε τns μεγά
λns ύφεσηs. Αν και αυτή η απότομη
αύξηση οφείλεται σε συγκυριακούs Σταθερότητα , θα μειωθούν στο
λόγουs, οι δαπάνες για συντάξειs
στη χρα μαs είναι διαχρονικά πολύυψηλές και παρά τιs παρεμβάσειs
που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο ασφαλιστικό, θα αργήσουν
Είναι ενδεικτικό ότι το 2018 ανέρΧονταν στο 16,1% του ΑΕΠ, όταν
ο ευρωπαϊκόs μέσ0s όρ0s ήταν στο
12,7%. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα
Το ένα εκατομμύριο ξεπερνούν οι πλήρως εμβολιασμένοι Πολίτες της χρας, εν το εμβολιαστικό πρόγραμμα επιταχύνεται, καθς για χθες είχαν προγραμματισθεί περισσότερα από 100.000 ραντεβού. Στο μέ γα εμβολιαστικό κέντρο Περιστερίου σημειθηκε συνωστισμός εξαιτίας προβλήματος με το Διαδίκτυο. Τους
ειδικούς, Πάντως, προβληματίζει η αύξηση κρουσμάτων παραλλαγής της βρετανικής μετάλλαξης, Που καταγράφεται κυρίως στην Αττική. Σελ. 4,5
13,8% του ΑΕΠ το 2030 και στο
11,9% το 2070. Τη μείωση των δαπανν για συντάξε1s καθυστερεί
η γήρανση του πληθυσμού. Σελ. 3
ΣΗΜΕΡΑ
Από νομό σε νομό
με self test ή εμβόλιο
Παιχνίδια της Αγκυρας
με τη μειονότητα
ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΑΪΟΥ
Ποιες επιχειρήσεις
απαλλάσσονται
από την καταβολή
Στόχος, να μπει φρένο στη διασπορά του ιού στην περιφέρεια
Απάντηση της Αθήνας με αναφορά στη Λωζάννη
Μόνον όσες επιχειρήσεις βρίσκονται
σε καθεστς περιορισμν λειτουργίας με απόφαση της κυβέρνησης
απαλλάσσονται από την καταβολή
ενοικίου και τον Μάιο. Αντιθέτως , καταβάλλουν κανονικά ενοίκιο και όσοι
ανήκαν σε πληττόμενους ΚΑΔ, όΠπως
λογιστές , δικηγόροι κ.ά. Σελ. 22
Μόνο με την επίδειξη αρνητικού self τακινήσειs. Η κυβέρνηση επιδικει να
test ή βεβαίωση εμβολιασμού έναντι
του SARS-CoV-2-xωρis ακόμη να έχει
αποφασιστεί εάν θα επαρκεί βεβαίωσn λιγότερα, αλλά και να αποστείλει ισχυ
μιαs ή και των δύο δόσεων-θα επιτρέ- ρό μήνυμα πωs ο κίνδυνos δεν έχει παπονται, σύμφωνα με πληροφορίες, από
τιs 15 του μήνα οι διαπεριφερειακέs με
Παιχνίδια με τη μειονότητα κάνει η Αγκυ- κήν μειονότητα. Η Αθήνα κάνει λόγο για
ρα, με μοχλό αυτήν τη φορά τον υφυπουρ- διαστρέβλωση και παραποίηση στοιχεί
γό Εξωτερικν Γιαβούζ Σελίμ Κιράν , ο
οποί0s πραγματοποιεί ιδιωτική επίσκεψη σε Θεσσαλονίκn, Ξάνθη, Κομοτηνή 1923, γεγονός που προκύπτει από την
και Εβρο. Παρά τον ιδιωτικόν χαρακτή - ύπαρξη 127 μειονοτικν σχολείων και
ρα, ο Κιράν ήδη έχει μιλήσει για ατουρκ
μπει φρένο στη διασπορά του ιού στην
περιφέρεια, όπου τα νοσοκομεία είναι
ων , υπενθυμίζονταs ότι η μειονότητα είναι μουσουλμανική και ευημε ρεί από το
ρέλθει και η πανδημία του κορωνοϊού
είναι ακόμη παρούσα. Σελ. 4
260 τεμενν. Σελ. 6
Πρόωρη αποστρατεία Ιγκλέσιας
. Πενταετές ομόλογο: Το ελ
ληνικό Δημόσιο εξέδωσε χθες πενταετές ομόλογο , μέσω του οποίου
άντλησε 3 δισ. ευρ. Η απόδοση διαμορφθηκε κάτω από 0,2%, Που είναι το χαμηλότερο κόστος δανεισμού
στην Ιστορία για την Ελλάδα. Σελ. 23
Επιδημία
μυωπίας
στα παιδιά
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Οι παλιές
νάρκες
Λόγω αλλαγν στις συνήθειες
ΑΠλεια: 0 Δημήτρης Παπαναγιτου, από τους κορυφαίους δημοσιογράφους
της γενιάς του και διευθυντής σύνταξης της αΚο
από το 1974 έως το 1989 ,
απεβίωσε σε ηλικία 94 ετν . Σελ. 8
Στιs αρχές τns προηγούμενηn
δεκαετίαs, n ελληνική οικονομία
δεν άντεξε το βάρos του ασφα
λιστικού συστήματοs. Τρα, η
συνταξιοδοτική δαπάνη δείχνει
πάλι να αυξάνεται δυσανάλογα,
όχι μόνο λόγω τns πανδημικής
ύφεσηs , αλλά και των εκτάκτων
δαπανν που επιβάλλονται με δικαστικέs αποφάσειs. Το δίδαγμα
τns προηγούμενηns κρίσηs προs
το πολιτικό σύστημα είναι ότι
οι νάρκεs, που απειλούν το μέλλον, δεν μένουν εσαεί θαμμένε .
Σημαντική ενίσχυση εμφανίζει η μυωπία
στα παιδιά, με τουs ειδικούs να αποδίδουν το φαινόμενο σε αλλαγές στιs συvήθειες τns νέαs γενιάs. Η δραστική μείωση του χρόνου που περνούν έξω από
το σπίτι και κάτω από το φωs του ήλιου
φέρεται να είναι από τουs κυριότεροus
παράγοντεs τns μυωπικήs επιδημίαss,
την οποία διαπιστνουν οφθαλμίατροι
σε όλες τIs ΗΠΑ. Ο ΠΟΥ εκτιμά πωs περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού
τns Γns θα χρειάζεται γυαλιά έωs το
. Απεργία: Ακινητοποιη μένοι θα
Παραμείνουν σήμερα οι συρμοί του
μετρό και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, <Χειρόφρενο σε τρόλεϊ και
τραμ. Σελ. 7
UNIDAS
PODEMOS
Την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό Πολιτική ανακοίνωσε ο ιδρυτής του αριστερού κόμματος Podemos, Πάμπλο Ιγκλέσιας (φωτ.), ύστερα από τη συντριπτική επικράτηση της
συντηρητικής Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο στις τοπικές εκλογές της Μαδρίτης. Σελ. 9
2050. Σελ. 11
ΘΕΩΡΕΙΟ
αΓαλάζια
κινητικότητα
ΣΧΟΛΙΟΙ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
Διαζύγιο με διεθνείς παρενέργειες
στη Θεσσαλονίκη
Ενέσεις αισιοδοξίας
Σελ. 2
Πέρασε και το Αγιο Πάσχα. Σε κά
Ποιους έλειψε η ευκαιρία να το γιορτάσουν αστο χωριό, από το οΠοίο
Πλείστοι όσοι έφυγαν βλαστημντας
για να εγκατασταθούν στην Αθήνα,
αναζητντας νέα τύχη. Σήμερα διοργαννεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας
της αντιπολιτεύσεως , με στόχο
την καταγγελία της εργασιακής νομοθεσίας που προωθεί η κυβέρνηση.
Στήθηκαν ατραπεζάκια έξων για την
εστίαση και τα καφενεία και κάποιοι
Πια φρονούν πως το κακό πέρασε επι τέλους, εν άλλοι σύρουν τη μελαγχολία τους διστακτικά στους δρόμους.
Επιστρέφουμε κατά συνέπεια εις τα
αυτά, εν μέρει.
Εχει ανάγκη η κοινωνία ενέσεις αισιοδοξίας. Εχει και η κυβέρνηση ανάγκη
να ισορροπήσει μεταξύ τονσεως της
οικονομίας> και του κινδύνου μιας νέας εξάρσεως της πανδημίας, και Παίρνει φυσικά τα ρίσκα της. Συνέβn ακρι ββς και πέρυσι το ίδιο , υποστηρίζουν
κάποιοι μάντεις κακν2-όΠως τους
ονομάζουν οι Ψύχραιμοι αυτοαποκαλούμενοι-Προειδοποιντας <μη έσται
η εσχάτη πλάνη μείζων της πρτης .
Αυτά όμως ανήκουν στη σφαίρα της
θεολογίας και όπως ήδηn ελέχθη , πέρα-ελεεινολογούν οι επικρίνοντες μονί
σαν η Εβδομάδα των Παθν και το Αγιο
Πάσχα.
. Εστίαση: Από 60% έως 100%
εκτιμάται Πως κυμάνθηκε η πληρότητα στα καταστήματα του κλάδου της
εστίασης τις πρτες δύο ημέρες Που
λειτούργησαν, ύστερα από έξι ολόκληρους μήνες αναστολής της δραστηριότητάς τους. Σελ.24
άρχισαν να αμφισβητούνται. Η κοινωνία διαιρέθηκε σε ψεκασμένους και
αλογοκρατούμενους>, αλλά ελπίζει
Πως κάποια νέα ισορροπία εντέλει θα
βρεθεί . Και θα βρεθεί, αλλά Πότε.
Δεν είμαστε εμείς οι Ελληνες οι μόνοι
Που αιφνιδίως βρεθήκαμε μετέωροι,
ούτε οι πλέον ατίθασοι, όπως
. Ντόναλντ Τραμπ: Συνεχίζεται
ο αποκλεισμός του από το Facebook,
αν και η ανεξάρτητη εποπτική αρχή ζήτησε από την πλατφόρμα να επανεξετάσει την Ποινή εις βάρος του. Σελ. 10
Διαβουλεύσεις: Αίγυπτος
και Τουρκία ξεκίνησαν χθες διήμερες Πολιτικές διαβουλεύσεις στο
Κάιρο, σε μια προσπάθεια για την
αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ
τους. Σελ . 10
Είχε αποκτήσει η ανθρωπότητα απέραντη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της
επιστήμης και ξαφνικά ευρέθη αντιμέτωπη με τον θάνατο, από έναν άγνωστο
1ό, λες και είχαμε επιστρέψει στον Μεσαίωνα. Αμήχανοι επιδημιολόγοι διατύπωναν εκτιμήσεις, εξέδιδαν οδηγίες
και αργότερα τις αναιρούσαν. Και από
την απόλυτη εμπιστοσύνη με την οποία
αρχικς τους περιέβαλλαν οι Πολίτες,
μως τους Πάντες για τα πάντα.
Μια δυσκολία είναι, που θα περάσει
κάποτε έως ότου ανακύψει κάποιο άλ
λο μείζον Πρόβλημα. Σε αυτήν τη φά ση οικοδομείται ασύστη μα αισιοδοξί ας) και εάν η προσδοκία αυτή τύχει
επαληθεύσεως, τότε θα έρθει η ρα
μιας νέας αναταραχής, Που θα αφορά
τις υλικές συνέπειες που δημιούργησε η Πανδημία. Ετσι κυλάει η ζωή του
ανθρπου και οι διαρκείς ανατροπές
είναι η μόνη σταθερά.
Διάσταση απόψεων ως Προς τη δωρεά των αδιάθετων
εμβολίων από τη Δύση στις αναπτυσσόμενες χρες παρουσιάζουν ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς, οι οποίοι ανακοίνωσαν πρόσφατα τον χωρισμό τους. Ο Πρτος δεν
θέλει να διατεθούν οι Πατέντες στις φτωχές χρες, η
δεύτερη Πιστεύει ότι η Δύση δεν Πρέπει να συσσωρεύ
ει εμβόλια που δεν θα χρησιμοποιήσει. Δεν είναι η αιτία
του διαζυγίου, είναι όμως μια ένδειξη Πς το Προσωπικό γίνεται άκρως Πολιτικό. Σελ. 11
ΙNTΙME NEWS
INTIME NEWS
REUTERS/ANDREA COΜAS
REUTERS/RICK WILKING

Τελευταία νέα από την εφημερίδα