Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διοφων pού ου .
Γ0 orwστ όμος.
μέχρι θανότου γ
ΠΡΩΙΝΗ
tM.Παρασκευή
Αποιλίου
Αριθ. φύλλου 6247
Τιμή φύλ.: 0,50 C
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
0 Δήμος Κοζνης υποστηρίζει
το έργο του Make-A-Wish
(Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος ) συμμετέχοντας
στην Παγκόσμια Ήμερα Ευχής
Σελίδα 12
Μεγάλη Παρασκευή
Ο Επιτάφιος Θρήνος
Σελίδα 9 ,
οι διδημοτικές μτακνήσεις
ΦΤι ισχύει για το Πάσχα
Φ Με κωδικό άθλησns
η εστίαση μέχρι 15 Μαΐου
Εγκατάσταση δικτύου
LoRaWAN
-Ο Δήμος Κοζάνης μπαίνει δυναμικά
στην ψηφιακή εποχή
Σελίδα 13
Σελίδα 14
Γ Εθνική: 3ος και 5ος όμιλο
Τα αποτελέσματα
της Τετάρτης 28/4
Οι αρχαιολόγοι
ξαναγράφουν
την ιστορία της
Μαυροπηγής
Σελίδα 24
Η μικρογραφική αναπαρά.
|σταση της χάλκινης κλίνης
| τα πρόσφατα ευρήματα της !
| Μαυροτηγής καθς και η
| πλούσια "σοδειά . της ανα| σκαφής στο λιγνιτωρυχεο!
| του Κλείτου θα napουσια-!
| στούν σήμερα διαδικτυακά
| στο 33ο συνέδριο για το
ανασκαφικό έργο στη Μ| κεδονία και τη Θράκη.
Το χωριό στην πόλη
Booλειος . Είχε ntoe epα στην έκθεση στην rρτη λυκείου και άντε να
1oroio καταλύει ο Δον Κατης στο ομνυμο αριστούργημα τού Θερβάν.
ες και μες στο θολωμένο του μυαλό ο τ της της ελεενής μορφής
: χανιτζής είναι μαρκήοος και οι outάνες, nou
Εθνική
, συνέχεα στη σελίδα 4
Σελίδα 15
Διαβάστε μας και στο Κοzanipress.gr
|ΚΟΖΑΝΟ
PRESS