Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
|t Ιδρυτής- Νιόλαος Καραθάνος 1951-197* Βιοκτήτρια - Εκδότρια Σαυρίδου L Στυλιανή ΔΡΑΜΑ, Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)*
Α. φύλλου 6880-12.344
0,50 ε
Τη Δευτέρα 3 Μαΐου
Χωρίς μουσική και
με τραπεζάκια έξω
ανοίγει η εστίαση
Από το Φιλανθρωπικό Σωματείο Χωριστής
Συνάντηση με τον πρόεδρο
της Κοινότητας
κ. Νευροκοπίου για
τον καθαρισμό του χειμάρρου
Παράδοση πακέτων ενόψει
| Του Πάσχα σε 800 και πλέον
συνανθρπους μας
Χρυσό μετάλλιο για
τον Άγγελο
Ανδρέογλου στο 10θλο
στη Θεσσαλονίκη
Με αίτηση στο Δ Δράμας οι επιστιστές
και χωρίς τέλη για τον εξωτερικό χρο
Ξεκίνησε το έργο
της ενεργεια κής αναβάθμισης
του Νοσοκομείου Δράμας
Σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας
Δήμων Δρά μας και Προσοτσάνης
για κδανεισμόν μηχανικού
PΗ έλλειψη προσωπικού στην Υπηρεσία Δόμησης του Δ. Δρά μας αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα
- Δήμα ρχος Προσοτσάνης:
>Γραμματέας Δήμου Δράμας: Αυξημένος όγκος εργασιν δόμησης από το B.ΠΑ. Προσοτσάνης μέσω LEADER
Πρόεδρος TΕΕ AΜ: Χρονοβόρα διαδικασία οι προσλήψεις πρέπει να βρεθούν λύσεις
Του Θανάση Πολυμένη
-ΝΑΑΠΟ τα σημαντκότερα έργα για το
Νοσοκομείο Δρά
μας , αποτε λεί και αυτό
της ενεργειακής αναβάθμισης του κτρίου Όπως
είνα γνωστό , εδ και μεροκά χρόνια , το έργο έχει
ενταχθεί σε χρηματοδό
τηση από το ΠΕΠ της Περφέρειας Αν . Μακεδοίας
και πλέον φτάσαμε στην
ημέρα κατά την οπαία ξεκίνησε η υλοποίηση του
έργου.
Αν και ο εργολάβος εήe εγκατασταθεί
ήδη από τις αρχές του 2020, παρ' όλα κήνησε ένα από τα σημαντεκότερα έργα
αυτά το έργο πήγε για άλλη μια φορά αυτό της ενεργειακής αναβάθμισης του
πίσω , προφανς εξαιτίας
ζητημάτων με την πανδημία που έπληξε
σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό και την πόλη γισμό 2.860.000 ευρ και αφορά οκοδομας Οπως είναι γνωστό , η πανδημία μκές εργασίες σε συνολική επpάvεια θέματος, η Δεύθυνση Δμησης του Δήμου Δράμας μοδιότητάς της .
έπληξειδιατερα το Νοσοκομείο Δράμας 24.000 τ.μ και περιλαμβάνει αντικατά
το οπαίο είχε μετατραπεί πλήρως σε Νο - σταση κουφωμάτων και εφαρμογή συσοκομείο Covid τον περασμένο Νοέμβρο στήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό
και θρηνήσαμε παλλά θύματα.
Σεπτέμβριο θα ιδρύσουμε Διεύθυνση Δόμησης
1Του Θαν άση Πολυμένη
TΕ ΕΚΤΑΚΤΗ και δια περιροράς συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας , που πραγματο4ποήθηκε τη Μ. Τετάρτη 28 Απροίου , ψηφίστηε
κατά πλειοψηφία σύμβαση διαδημοτεκής συνεργασίας
μεταξύ των Δήμων Δράμας και Προσοτσάνης.
Η σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας ανάμεσα
στους δύο Δήμους της .Ε. Δράμας αφορούσε τη Δ
εύθυνση Δόμησης του Δήμου Δράμας (παλαιά Διεύ
1 θυνση Πολεοδομίας Ν . Δράμας. Το ήτημα αφορά
! στον δανεισμό , ενός υπαλλήλου μηχανικού από το
Δήμο Προσοτσάνης προς τη Διεύθυνση Δόμησης του
Δήμου Δράμας , καθς υπάρχει σχετική έλλεψη προ1 σωπικού στην συγκεκρμένη υπηρ εσία
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό τυ
Φαίνεται λαπόν ότι ήρθε η ρα και ξε
σοβαρν κτιρίου.
Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολο1 έχα ήδη σημαντικά συσσωρευμένο φόρτο εργασιν που Κατά πλειοψηφία
1 αφορούν σε άλη την Περρερεκακή Ενότητα ,
1 πρέπει να δοκτεραιωθούν άμεσα.
Όπως διευκρινετα, πολλές απ' αυτές τις εργασίες , λος και η κα . Χατζηκωάννου της παράταξης -Αυτοδιοί
αποτελούν προϋπόθεση για την εκτέλεση επενδυτκν κηση Πολτν. , επισημαίνοντας το γεγονός ότι, πρv
προγραμμάτων LEADER αλλά και άλλων επενδύσεων , από λίγο καιρό με παρέμβασή του ο δήμαρχος Προσο
άτου προκεμένου να τελεστεί ο έλεγχος και η έκδοση τοάνης απέτρεψε την μετάθεση με κινητικότητα ενός ΠΕ.
ακοδομικής άδειας θα πρέπει να εξασφαλιστείη άμεση Μηχανκού με την ατιολογία της έλλεψης προσωπκού.
συνδρομή και από άλλους Δήμους-.
Η συνεργασία αυτή θα
γίνει με τη μορφή απασχόλησης των δημοτικν
υπαλλήλων στη Δεύθυνση Δάμησης του
Δήμου Δράμας , καθότι
σε περίπτωση μη άμεσης
συνδρομής πθανολογεί
ται ότι η Διεύθυνση Δόμησης Δήμου Δράμας δε θα
μπορέσει να διεκπερασει τις εκκρεμούσες
ενπιον της υποθέσει.
Η σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ
των δύο Δήμων, σημαίνει
ότι ο Δήμος Προσοτσά
νης διαθέτει ένα μηχα
νεκό προκειμένου να
παρέχει εργασία στο
Τμήμα Έκδοσης Οικοδομκν Αδειν της Δεύ θυνσης Δόμησης για τον
έλεγχο των μελετν και
λοστν δικαιολογητικν ,
για την χορήγηση ουκοδομκν αδεκν και γα την
έκδοση των ως άνω πράξεων . Παράλληλα όμως,
εισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Δόμησης Δήμου
Δράμας ( παλαιά Δεύθυνση Πολεοδαμίας Ν.
Δράμας), εξακολουθεί να
παρέχει διουητική υποστήρξη στους Δήμου του
Νομού σε ζητήματα αρΚατά τη δενέργεια της ψηφοφορίας , το θέμα πέρασε
κατά πλειοψηφία . Μειοψήρησαν σ' αυτή ο κ Ηλιόπουοποίες
κέλυφος .
| σελ 4η
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν .Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΑΕΡΙΟΝΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8.30-14.00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκεο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕΝN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Η εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία , Δράμα
εγγυάται υψηλού επαγγελματισμού εγκαταστάσεις
φυσικού αερίου με έγκυρη παρακολούθηση όλης της
διαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης l
Καθημερνές 10.00-13:00 και 18:00-20:00 (ετός Τετάρτης
Σαββατοκύριακα κλειστά
Επικοινωνήστε μαζί μα ..
ΣΤΗΡΙ2ΟΥΜΕ
ΑΕΡΙΟΝ ΟΡΑΚΗΣ. ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Εφέ5pων Αξματικν 12Α, Δράμα Τ.Κ. 66100
Καλό Πάσχα!
Καλή Ανάσταση!
Με υγεία , αγάπη,
πίστη και ελπίδα
για ένα καλύτερο
αύριο!
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
( Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμα
Γεργιος Παπαδόπουλος
Κύκνος
ΠΡΩΝΟΣ
Ξeas 643 791 / 2521 104562
(ΠΑΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα