Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

30

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2021

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5719

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ Ι.Ν.

Σιγησάτω
πάσα σαρξ
βροτεία
Η κορύφωση τού Θείου Πάθους έχει πλέον συντελεστεί. Ακολουθούν η Αποκαθήλωση, η Ταφή και ο
Επιτάφιος Θρήνος. Αλλά
το πένθος και ο θάνατος
σύντοµα θα νικηθούν! Ο
Χριστός σήµερα «αναπεσών κεκοίµηται ως λέων».
Σε λίγο θα αναστηθεί και
θα φέρει στον κόσµο την
ελπίδα, την χαρά και την
πολυπόθητη λύτρωση από
την χο1κή φθαρτότητά του.
Το ανέσπερο Φως τής Αναστάσεως θα ζεστάνει τις
ψυχές των ανθρώπων και
θα φέρει πέρασµα ελπίδας σε ένα καλύτερο αύριο, ανθρώπινο και ελεύθερο.

Άγιο Φως: Πως θα
φτάσει στην Πάτρα

- ΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
- π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΙΑ∆ΑΡΕΣΗΣ: «ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ»

ΣΕΛ. 8-9

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΓΝΠ, ΑΡΓΥΡΗ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ

Μείωση 50%

έως τις
15 Μαΐου

σε κρούσµατα και νοσηλείες

Η ∆ιεύθυνση και οι εργαζόµενοι της «Γ» εύχονται ολόψυχα,
το Άγιο Φως της Ανάστασης
του Κυρίου να φωτίζει τη ζωή
µας και να κρατάει ζωντανή την
ελπίδα µας.
Λόγω των αργιών η «Γ» θα είναι πάλι µαζί σας, την Τρίτη του
Πάσχα 4 Μαου.

ΦΑΡΜΑΚΗΣ: ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ Κ.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ψηφιακό
µουσείο για την
επανάσταση

ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ
∆ΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
ΑΧΑΪΑ: 43 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΕΟ∆Υ, 2.435 ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 5

ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ευχές για
το Πάσχα
και το µέλλον
της Πάτρας
ΣΕΛ. 6-7

ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ «ΕΝΕΣΕΙΣ» ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΘΥΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

Τελευταίο διήµερο
ελπίδας...
ΕΣΤΙΑΣΗ: Η «ΑΘΟΡΥΒΗ» ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

Τον λήστεψαν
για 4 ευρώ!!!
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 4

40 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Μ. ∆ΕΥΤΕΡΑ

Ταξίδι... µε επιστροφή



Τελευταία νέα από την εφημερίδα