Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4954 - ÅÔÏÓ 18ï

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Μπόνους στους υγειονομικούς
• Μπόνους στους υγειονομικούς θα ανακοινώσει σύντομα ο πρωθυπουργός, όπως προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.
Μέχρι τέλος Ιουνίου θα μπορεί να έχει εμβολιαστεί κάθε ενήλικος,
ενώ έρχονται και οι εμβολιασμοί κατ’ οίκον...

Κοινωνια

Η Κοινωνική Κουζίνα Καρδίτσας ΄Άλλος
Άνθρωπος΄΄ επισκέφτηκε το Θεοδωρίδειο Κέντρο – Ορίζοντες του Δήμου
Καρδίτσας προσφέροντας γλυκίσματα
στους νέους...
Óåë. 9

s